×
×  دانلود آویچی دلیل مرگ‌ ناگهانی آویچی دی جی معروف سوئدی در عمان

دلیل مرگ‌ ناگهانی آویچی دی جی معروف سوئدی در عمان

افشای دلیل مرگ‌ ناگهانی دی‌جی معروف در عمان

در پی مرگ عجیب و ناگهانی دی‌جی آویچی در عمان، خانواده او بیانیه‌ای منتشر کردند که به شایعات دامن زد.

گراتومیک - در متن بیانیه خانواده دی‌جی آویچی آمده است: او با زندگی درگیر بود و بیش از این نمی‌توانست ادامه دهد!

همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: او با افکاری پیرامون معنا، زندگی و شادی درگیر بود و بیش از این نمی‌توانست به زندگی ادامه بدهد چراکه می‌خواست به آرامش برسد.

استنباطی که طرفداران و رسانه‌ها از این جملات کرده‌اند این است که این دی‌جی جوان دست به خودکشی زده است.

  

جنازه دی‌جی آویچی سوئدی بعدازظهر جمعه 20 آوریل به طرز مشکوکی در کشور عمان پیدا شد.

آویچی بعد از آهنگ موفق Levels در سال ۲۰۱۱ به یکی از مشهورترین چهره های موسیقی EDM (الکترونیک دنس موزیک) تبدیل شد. آهنگ مشترک او با David Guetta به نام Sunshine نامزد جایزه گرمی شد. او تنها دو آلبوم منتشر کرده است. آلبوم True در سال ۲۰۱۳ و آلبوم Stories در سال ۲۰۱۵. آخرین اثر او (Avīci (۰۱ یک EP بود که در آگوست ۲۰۱۷ منتشر شد.

آویچی علاوه بر فعالیت های هنری خود، در سال ۲۰۱۱ یک موسسه خیریه را تاسیس کرد. همچنین وی در سال ۲۰۱۲ مبلغ یک میلیون دلار به موسسه غیر انتفاعی فقرا و بی خانمانان آمریکا اهدا کرد.

  

Avicii
افشای دلیل مرگ‌ ناگهانی دی‌جی معروف در عماندر پی مرگ عجیب و ناگهانی دی‌جی آویچی در عمان، خانواده او بیانیه‌ای منتشر کردند که به شایعات دامن زد.گراتومیک - در متن بیانیه خانواده دی‌جی آویچی آمده است: او با زندگی درگیر بود و بیش از این نمی‌توانست ادامه دهد!همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: او با افکاری پیرامون معنا، زندگی و شادی درگیر بود و بیش از این نمی‌توانست به زندگی ادامه بدهد چراکه می‌خواست به آرامش برسد.استنباطی که طرفداران و رسانه‌ها از این جملات کرده‌اند این است که این دی‌جی جوان دست به خودکشی زده است.  جنازه دی‌جی آویچی سوئدی بعدازظهر جمعه 20 آوریل به طرز مشکوکی در کشور عمان پیدا شد.آویچی بعد از آهنگ موفق Levels در سال ۲۰۱۱ به یکی از مشهورترین چهره های موسیقی EDM (الکترونیک دنس موزیک) تبدیل شد. آهنگ مشترک او با David Guetta به نام Sunshine نامزد جایزه گرمی شد. او تنها دو آلبوم منتشر کرده است. آلبوم True در سال ۲۰۱۳ و آلبوم Stories در سال ۲۰۱۵. آخرین اثر او (Avīci (۰۱ یک EP بود که در آگوست ۲۰۱۷ منتشر شد.آویچی علاوه بر فعالیت های هنری خود، در سال ۲۰۱۱ یک موسسه خیریه را تاسیس کرد. همچنین وی در سال ۲۰۱۲ مبلغ یک میلیون دلار به موسسه غیر انتفاعی فقرا و بی خانمانان آمریکا اهدا کرد.  

افشای دلیل مرگ‌ ناگهانی دی‌جی معروف در عمان

در پی مرگ عجیب و ناگهانی دی‌جی آویچی در عمان، خانواده او بیانیه‌ای منتشر کردند که به شایعات دامن زد.

گراتومیک - در متن بیانیه خانواده دی‌جی آویچی آمده است: او با زندگی درگیر بود و بیش از این نمی‌توانست ادامه دهد!

همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: او با افکاری پیرامون معنا، زندگی و شادی درگیر بود و بیش از این نمی‌توانست به زندگی ادامه بدهد چراکه می‌خواست به آرامش برسد.

استنباطی که طرفداران و رسانه‌ها از این جملات کرده‌اند این است که این دی‌جی جوان دست به خودکشی زده است.

  

جنازه دی‌جی آویچی سوئدی بعدازظهر جمعه 20 آوریل به طرز مشکوکی در کشور عمان پیدا شد.

آویچی بعد از آهنگ موفق Levels در سال ۲۰۱۱ به یکی از مشهورترین چهره های موسیقی EDM (الکترونیک دنس موزیک) تبدیل شد. آهنگ مشترک او با David Guetta به نام Sunshine نامزد جایزه گرمی شد. او تنها دو آلبوم منتشر کرده است. آلبوم True در سال ۲۰۱۳ و آلبوم Stories در سال ۲۰۱۵. آخرین اثر او (Avīci (۰۱ یک EP بود که در آگوست ۲۰۱۷ منتشر شد.

آویچی علاوه بر فعالیت های هنری خود، در سال ۲۰۱۱ یک موسسه خیریه را تاسیس کرد. همچنین وی در سال ۲۰۱۲ مبلغ یک میلیون دلار به موسسه غیر انتفاعی فقرا و بی خانمانان آمریکا اهدا کرد.

  
آویچی
دلیل مرگ‌ ناگهانی آویچی دی جی معروف سوئدی در عمان
2018 / 04 / 29
Avicii avicii news آخرین خبر از آویچی آویچی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد آویچی خبرای جدید ازآویچی درباره آویچی
More