×
×  دانلود مسعود صادقلو ماجرای انتقاد 20:30 از مسعود صادقلو

ماجرای انتقاد 20:30 از مسعود صادقلو

تخریب شخصیت مسعود صادقلو در 20:30

مجموعه خبری 20:30 در یک گزارش به شدت به وزارت ارشاد و مسعود صادقلو انتقاد نمود.

گراتومیک - اخبار 20:30 که نسبت به دیگر برنامه ها و اخبارهای صدا و سیما پر بیننده تر است و یکی از مجموعه های مهم صدا و سیما محسوب میشود، اینبار با پخش گزارشی از مسعود صادقلو انتقاد، و از او به عنوان یک خواننده ی زیرزمینی و مبتذل یاد کرد.

20:30 واژه ی "م.ص" را برای این خواننده بکار برد که بیشتر مخاطبان را به یاد مستند های شوک و دستگیری ارازل و اوباش می اندازد. به هر حال این اولین باری نیست که گزارشگران صدا و سیما سعی میکنند به تخریب چهره های مطرح بپردازند.

متن گزارش پخش شده توسط مجموعه خبری بیست و سی:

اخیرا شنیده شده که وزارت ارشاد به "م ص" که سابقه اجراهای متعددی از آثار مبتذل و زیر زمینی دارد, مجوز اجرا داده است. برخی با سرمایه گذاری اندک فردی را تبدیل به خواننده می کنند و سپس با پرداخت های میلیاری به وزارت ارشاد برای خواننده مورد نظر مجوز میگیرند. بسیاری از هنرمندان نیز از آشفته بازار هنر گله دارند.

وقتی حتی عنوان هنرمند را با پول می شود خرید...

  

و اما واکنش مسعود صادقلو به این اتفاق:

  

Masoud Sadeghloo
تخریب شخصیت مسعود صادقلو در 20:30مجموعه خبری 20:30 در یک گزارش به شدت به وزارت ارشاد و مسعود صادقلو انتقاد نمود.گراتومیک - اخبار 20:30 که نسبت به دیگر برنامه ها و اخبارهای صدا و سیما پر بیننده تر است و یکی از مجموعه های مهم صدا و سیما محسوب میشود، اینبار با پخش گزارشی از مسعود صادقلو انتقاد، و از او به عنوان یک خواننده ی زیرزمینی و مبتذل یاد کرد.20:30 واژه ی "م.ص" را برای این خواننده بکار برد که بیشتر مخاطبان را به یاد مستند های شوک و دستگیری ارازل و اوباش می اندازد. به هر حال این اولین باری نیست که گزارشگران صدا و سیما سعی میکنند به تخریب چهره های مطرح بپردازند.متن گزارش پخش شده توسط مجموعه خبری بیست و سی:اخیرا شنیده شده که وزارت ارشاد به "م ص" که سابقه اجراهای متعددی از آثار مبتذل و زیر زمینی دارد, مجوز اجرا داده است. برخی با سرمایه گذاری اندک فردی را تبدیل به خواننده می کنند و سپس با پرداخت های میلیاری به وزارت ارشاد برای خواننده مورد نظر مجوز میگیرند. بسیاری از هنرمندان نیز از آشفته بازار هنر گله دارند.وقتی حتی عنوان هنرمند را با پول می شود خرید...  و اما واکنش مسعود صادقلو به این اتفاق:  

تخریب شخصیت مسعود صادقلو در 20:30

مجموعه خبری 20:30 در یک گزارش به شدت به وزارت ارشاد و مسعود صادقلو انتقاد نمود.

گراتومیک - اخبار 20:30 که نسبت به دیگر برنامه ها و اخبارهای صدا و سیما پر بیننده تر است و یکی از مجموعه های مهم صدا و سیما محسوب میشود، اینبار با پخش گزارشی از مسعود صادقلو انتقاد، و از او به عنوان یک خواننده ی زیرزمینی و مبتذل یاد کرد.

20:30 واژه ی "م.ص" را برای این خواننده بکار برد که بیشتر مخاطبان را به یاد مستند های شوک و دستگیری ارازل و اوباش می اندازد. به هر حال این اولین باری نیست که گزارشگران صدا و سیما سعی میکنند به تخریب چهره های مطرح بپردازند.

متن گزارش پخش شده توسط مجموعه خبری بیست و سی:

اخیرا شنیده شده که وزارت ارشاد به "م ص" که سابقه اجراهای متعددی از آثار مبتذل و زیر زمینی دارد, مجوز اجرا داده است. برخی با سرمایه گذاری اندک فردی را تبدیل به خواننده می کنند و سپس با پرداخت های میلیاری به وزارت ارشاد برای خواننده مورد نظر مجوز میگیرند. بسیاری از هنرمندان نیز از آشفته بازار هنر گله دارند.

وقتی حتی عنوان هنرمند را با پول می شود خرید...

  

و اما واکنش مسعود صادقلو به این اتفاق:

  
مسعود صادقلو
ماجرای انتقاد 20:30 از مسعود صادقلو
2018 / 07 / 07
Masoud Sadeghloo Masoud Sadeghloo news آخرین خبر از مسعود صادقلو آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مسعود صادقلو خبرای جدید ازمسعود صادقلو دانستنی ها در مورد موسیقی درباره مسعود صادقلو ماجرای انتقاد 20:30 از مسعود صادقلو مسعود صادقلو موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More