×
×  دانلود مسعود صادقلو استفاده تبلیغاتی از خوانندگان

استفاده تبلیغاتی از خوانندگان

همکاری کارگردان ها و خوانندگان جوان برای کشاندن مردم به سینما

تبلیغات دروغین در سینمای ایران

گراتومیک-همانطور که میدانید چند سالی هست که در ایران حضور خوانندگان جوان و تازه وارد در فیلم ها پر رنگ تر شده

اما در این بین سود بیشتر برای چه کسی است؟ برای خواننده یا کارگردان؟

واقعیت این است که برای هردوی آنها و تنها در این بین بیننده است که ضرر کرده و به اعتبار خواننده و تیزر تبلیغاتی به سینما رفته و در نهایت با فیلمی ضعیف مواجه شده است!

شما خواننده ای جوان مانند مسعود صادقلو را در نظر بگیرید که به تازگی با آثاری که تولید کرده مورد استقبال مردم قرار گرفته و مخاطب خود را دارد،از طرف دیگر حضور او در تیتراژ یک فیلم اعتبار بیشتری را برای او به همراه دارد و بیشتر دیده خواهد شد، حال کارگردان یک فیلم را هم در نظر بگیرید که برای دیده شدن بیشتر فیلم خود حاضر است هرکاری بکند و با استفاده از خواننده ی جوان و تولید یک تیزری که مورد استقبال مردم قرار بگیرد کل فیلم خود را توجیح میکند و در نهایت نتیجه این میشود که بعد از نظر سنجی ها برخلاف آنچه از تبلیغات برداشت میشود،فیلم نمی تواند نظر مردم را جلب کند.

در واقع همان تیزر تبلیغاتی تمام دلیل دیده شدن فیلم بوده و برای مردم از کل فیلم جذاب تر بوده!

اینجاست که یکجای کار میلنگد و نشان میدهد اهداف بعضی از هنرمندان برای آنها بسیار مهم تر از نظر مخاطب است...

با استفاده از تبلیغاتی خوب که کیفیت آن هیچ ربطی به کیفیت فیلم ندارد مردم را به سینما میکشانند و بیننده بعد از دیدن فیلم میفهمد که چه کلاهی سرش رفته و چه اشتباهی کرده که به تبلیغات و افراد حاضر در آن اعتماد کرده است.

    

منبع:وب سایت گراتومیک

Mag Article
همکاری کارگردان ها و خوانندگان جوان برای کشاندن مردم به سینماتبلیغات دروغین در سینمای ایرانگراتومیک-همانطور که میدانید چند سالی هست که در ایران حضور خوانندگان جوان و تازه وارد در فیلم ها پر رنگ تر شده اما در این بین سود بیشتر برای چه کسی است؟ برای خواننده یا کارگردان؟واقعیت این است که برای هردوی آنها و تنها در این بین بیننده است که ضرر کرده و به اعتبار خواننده و تیزر تبلیغاتی به سینما رفته و در نهایت با فیلمی ضعیف مواجه شده است!شما خواننده ای جوان مانند مسعود صادقلو را در نظر بگیرید که به تازگی با آثاری که تولید کرده مورد استقبال مردم قرار گرفته و مخاطب خود را دارد،از طرف دیگر حضور او در تیتراژ یک فیلم اعتبار بیشتری را برای او به همراه دارد و بیشتر دیده خواهد شد، حال کارگردان یک فیلم را هم در نظر بگیرید که برای دیده شدن بیشتر فیلم خود حاضر است هرکاری بکند و با استفاده از خواننده ی جوان و تولید یک تیزری که مورد استقبال مردم قرار بگیرد کل فیلم خود را توجیح میکند و در نهایت نتیجه این میشود که بعد از نظر سنجی ها برخلاف آنچه از تبلیغات برداشت میشود،فیلم نمی تواند نظر مردم را جلب کند.در واقع همان تیزر تبلیغاتی تمام دلیل دیده شدن فیلم بوده و برای مردم از کل فیلم جذاب تر بوده!اینجاست که یکجای کار میلنگد و نشان میدهد اهداف بعضی از هنرمندان برای آنها بسیار مهم تر از نظر مخاطب است...با استفاده از تبلیغاتی خوب که کیفیت آن هیچ ربطی به کیفیت فیلم ندارد مردم را به سینما میکشانند و بیننده بعد از دیدن فیلم میفهمد که چه کلاهی سرش رفته و چه اشتباهی کرده که به تبلیغات و افراد حاضر در آن اعتماد کرده است.    منبع:وب سایت گراتومیک

همکاری کارگردان ها و خوانندگان جوان برای کشاندن مردم به سینما

تبلیغات دروغین در سینمای ایران

گراتومیک-همانطور که میدانید چند سالی هست که در ایران حضور خوانندگان جوان و تازه وارد در فیلم ها پر رنگ تر شده

اما در این بین سود بیشتر برای چه کسی است؟ برای خواننده یا کارگردان؟

واقعیت این است که برای هردوی آنها و تنها در این بین بیننده است که ضرر کرده و به اعتبار خواننده و تیزر تبلیغاتی به سینما رفته و در نهایت با فیلمی ضعیف مواجه شده است!

شما خواننده ای جوان مانند مسعود صادقلو را در نظر بگیرید که به تازگی با آثاری که تولید کرده مورد استقبال مردم قرار گرفته و مخاطب خود را دارد،از طرف دیگر حضور او در تیتراژ یک فیلم اعتبار بیشتری را برای او به همراه دارد و بیشتر دیده خواهد شد، حال کارگردان یک فیلم را هم در نظر بگیرید که برای دیده شدن بیشتر فیلم خود حاضر است هرکاری بکند و با استفاده از خواننده ی جوان و تولید یک تیزری که مورد استقبال مردم قرار بگیرد کل فیلم خود را توجیح میکند و در نهایت نتیجه این میشود که بعد از نظر سنجی ها برخلاف آنچه از تبلیغات برداشت میشود،فیلم نمی تواند نظر مردم را جلب کند.

در واقع همان تیزر تبلیغاتی تمام دلیل دیده شدن فیلم بوده و برای مردم از کل فیلم جذاب تر بوده!

اینجاست که یکجای کار میلنگد و نشان میدهد اهداف بعضی از هنرمندان برای آنها بسیار مهم تر از نظر مخاطب است...

با استفاده از تبلیغاتی خوب که کیفیت آن هیچ ربطی به کیفیت فیلم ندارد مردم را به سینما میکشانند و بیننده بعد از دیدن فیلم میفهمد که چه کلاهی سرش رفته و چه اشتباهی کرده که به تبلیغات و افراد حاضر در آن اعتماد کرده است.

    

منبع:وب سایت گراتومیک

مسعود صادقلو
استفاده تبلیغاتی از خوانندگان
2017 / 11 / 27
Mag Article Mag Article news آخرین خبر از مسعود صادقلو اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مسعود صادقلو خبرای جدید ازمسعود صادقلو درباره مسعود صادقلو مسعود صادقلو
More