×
×  دانلود تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان جوان هايي با ظاهر عجيب

جوان هايي با ظاهر عجيب

تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان

حتما وقتي که به فضاي مجازي سر ميزنيد با اتفاق ها و ادم هاي عجيبي روبرو ميشويد،جوان هايي با قيافه ها و ظاهر عجيب،بحث هايي که به نظرتان خنده دار است،فيلم ها و موزيک هاي آبکي و سطحي که در دو روز توليد ميشوند و همچنين در دو روز فراموش ميشوند،حجم عظيمي از اطلاعات و اخبار درست يا غلط و کلي اتفاق ديگر!

تاثير شنيدن خبرهاي مختلف بر روي ذهن

وقتي که انسان با اين همه اتفاق روبرو ميشود طبيعتا ديگر نسبت به اتفاق ها بي اهميت ميشود و انتظار شنيدن هر خبري يا انجام هر کاري را دارد و ديگر همه چيز برايش عادي ميشود!

دقيقا حالتي که امروز ما با اون روبرو هستيم.غافل از اين که اين ادم ها و اتفاق هاي داخل فضاي مجازي واقعي هستند و حضور فيزيکي دارند و تاثيري که ميگذارند بيشتر از اينکه بر روي فضاي مجازي باشد، بر روي دنياي واقعيست!

درست است که شکل گيري ظاهر و رفتار و حرکات عجيب و غريب بعضي از نوجوانان و جوانان به عوامل زيادي بستگي دارد،ولي ما ميخواهيم بررسي کنيم که موسيقي مزخرف و مصرفي چقدر در شکل گيري آنها نقش داشته است!

به طور مثال وقتي يک رپر 20،19 ساله با توليد اهنگهايي که هيچ گونه اثر هنري اي محسوب نميشود و در آن همش از خودکشي و امثال اينها صحبت ميکند، و هي پشت سر هم کار توليد ميکند و بچه هاي 15،14 ساله را جذب ميکند، تاثير حرفاي مزخرفش را ميشود روي ظاهر و افکارو حرکات آن بچه ها ديد. به نظرتان اين بچه هاي نوجوان که کارهاي عجيب غريب انجام ميدهند، اين کارها را پدر مادرها به آنها ياد داده اند؟ يا از روي اجبار انجام ميدهند؟ خير! اينها به کاري که ميکنند علاقه ي قلبي دارند و دوست دارند که فلان اتفاق خيالي که فلان رپر در اهنگ هايش گفته در زندگي واقعي اش اتفاق بيافتد! اگر به نوشته هاي زير پست هايشان نگاه کنيد ميبينيد که همه ي آنها تحت تاثير موسيقي اند!چيزي که نميشود انکار کرد اين موضوع است که اين نوجوان ها تربيت شده ي جامعه و واقعيتي که در حال حاضر وجود دارد،هستند!

نکته ي اول:

تازه اين نکته که اينگونه از رپرها آبروي رپ را ميبرند و در واقع زحمات آن دسته از بچه هايي که واقعا زحمت ميکشند را هدر ميدهند،به جاي خود محفوظ است!

چندين سال پيش يک دسته از هنرمند ان با اينگونه مزخرف گويي به کار خودشان ادامه دادند و حالا شاهد حضور دست پرورده هاي همانها در هنر هستيم که الگوي اينها همان بچه هاي بي استعداد قبلي اند!حالا خودتان تصور کنيد نسل بعد که قرار است از بعضي از اين رپر هاي مخرب امروزي الگو بگيرد چه اعجوبه اي ميشود! وقتي اينقدر کار مزخرف توليد ميشود و بعد از بين آنها فقط دوتا اثر هنري محسوب ميشود ( شايد هم يکي) اين مخاطب گمراه چطور بايد خوب را از بد تشخيص بدهد؟

نکته ي دوم:

تازه رپ يکي از عوامل بود و در موسيقي پاپ هم همينگونه است، سينما و برنامه هاي تلويزيوني هم از اين امر مستثني نيستند! هنري که همه جا از آن به عنوان عنصر اصلي فرهنگ ياد ميشود امروز به چنين منجلابي دچار شده! با اين روشي که هنر در پيش گرفته به طوري که تعداد افراد مخرب بيشتر از افراد مفيد و کار بلد است،سال ها بعد هنر و هنرمند اين سرزمين به جامعه و مردمش بدهکار خواهد بود و تمام رسانه ها و افرادي که از اين موجودات نالايق حمايت کردند جزء قاتلين هنر ايران محسوب ميشوند و جنايت هاي آنها هرگز فراموش نميشود!

پيام گراتوميک به مخاطبان خود:

ما(مجموعه ي گراتوميک) با هدف بهبود سطح فرهنگي کشور شروع به فعاليت کرده ايم وبا برنامه اي بلند مدت به کار خودمان ادامه ميدهيم، هميشه منتظر قدم هاي بعدي از جانب گراتوميک باشيد(قدم هايي که ممکن به کام همه شيرين نباشد) از همه ي شما عزيزان ميخواهيم که در اين راه همراه ما باشيد!

Music Amoozesh
تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانانحتما وقتي که به فضاي مجازي سر ميزنيد با اتفاق ها و ادم هاي عجيبي روبرو ميشويد،جوان هايي با قيافه ها و ظاهر عجيب،بحث هايي که به نظرتان خنده دار است،فيلم ها و موزيک هاي آبکي و سطحي که در دو روز توليد ميشوند و همچنين در دو روز فراموش ميشوند،حجم عظيمي از اطلاعات و اخبار درست يا غلط و کلي اتفاق ديگر!تاثير شنيدن خبرهاي مختلف بر روي ذهنوقتي که انسان با اين همه اتفاق روبرو ميشود طبيعتا ديگر نسبت به اتفاق ها بي اهميت ميشود و انتظار شنيدن هر خبري يا انجام هر کاري را دارد و ديگر همه چيز برايش عادي ميشود!دقيقا حالتي که امروز ما با اون روبرو هستيم.غافل از اين که اين ادم ها و اتفاق هاي داخل فضاي مجازي واقعي هستند و حضور فيزيکي دارند و تاثيري که ميگذارند بيشتر از اينکه بر روي فضاي مجازي باشد، بر روي دنياي واقعيست!درست است که شکل گيري ظاهر و رفتار و حرکات عجيب و غريب بعضي از نوجوانان و جوانان به عوامل زيادي بستگي دارد،ولي ما ميخواهيم بررسي کنيم که موسيقي مزخرف و مصرفي چقدر در شکل گيري آنها نقش داشته است!به طور مثال وقتي يک رپر 20،19 ساله با توليد اهنگهايي که هيچ گونه اثر هنري اي محسوب نميشود و در آن همش از خودکشي و امثال اينها صحبت ميکند، و هي پشت سر هم کار توليد ميکند و بچه هاي 15،14 ساله را جذب ميکند، تاثير حرفاي مزخرفش را ميشود روي ظاهر و افکارو حرکات آن بچه ها ديد. به نظرتان اين بچه هاي نوجوان که کارهاي عجيب غريب انجام ميدهند، اين کارها را پدر مادرها به آنها ياد داده اند؟ يا از روي اجبار انجام ميدهند؟ خير! اينها به کاري که ميکنند علاقه ي قلبي دارند و دوست دارند که فلان اتفاق خيالي که فلان رپر در اهنگ هايش گفته در زندگي واقعي اش اتفاق بيافتد! اگر به نوشته هاي زير پست هايشان نگاه کنيد ميبينيد که همه ي آنها تحت تاثير موسيقي اند!چيزي که نميشود انکار کرد اين موضوع است که اين نوجوان ها تربيت شده ي جامعه و واقعيتي که در حال حاضر وجود دارد،هستند!نکته ي اول:تازه اين نکته که اينگونه از رپرها آبروي رپ را ميبرند و در واقع زحمات آن دسته از بچه هايي که واقعا زحمت ميکشند را هدر ميدهند،به جاي خود محفوظ است!چندين سال پيش يک دسته از هنرمند ان با اينگونه مزخرف گويي به کار خودشان ادامه دادند و حالا شاهد حضور دست پرورده هاي همانها در هنر هستيم که الگوي اينها همان بچه هاي بي استعداد قبلي اند!حالا خودتان تصور کنيد نسل بعد که قرار است از بعضي از اين رپر هاي مخرب امروزي الگو بگيرد چه اعجوبه اي ميشود! وقتي اينقدر کار مزخرف توليد ميشود و بعد از بين آنها فقط دوتا اثر هنري محسوب ميشود ( شايد هم يکي) اين مخاطب گمراه چطور بايد خوب را از بد تشخيص بدهد؟نکته ي دوم:تازه رپ يکي از عوامل بود و در موسيقي پاپ هم همينگونه است، سينما و برنامه هاي تلويزيوني هم از اين امر مستثني نيستند! هنري که همه جا از آن به عنوان عنصر اصلي فرهنگ ياد ميشود امروز به چنين منجلابي دچار شده! با اين روشي که هنر در پيش گرفته به طوري که تعداد افراد مخرب بيشتر از افراد مفيد و کار بلد است،سال ها بعد هنر و هنرمند اين سرزمين به جامعه و مردمش بدهکار خواهد بود و تمام رسانه ها و افرادي که از اين موجودات نالايق حمايت کردند جزء قاتلين هنر ايران محسوب ميشوند و جنايت هاي آنها هرگز فراموش نميشود!پيام گراتوميک به مخاطبان خود:ما(مجموعه ي گراتوميک) با هدف بهبود سطح فرهنگي کشور شروع به فعاليت کرده ايم وبا برنامه اي بلند مدت به کار خودمان ادامه ميدهيم، هميشه منتظر قدم هاي بعدي از جانب گراتوميک باشيد(قدم هايي که ممکن به کام همه شيرين نباشد) از همه ي شما عزيزان ميخواهيم که در اين راه همراه ما باشيد!

تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان

حتما وقتي که به فضاي مجازي سر ميزنيد با اتفاق ها و ادم هاي عجيبي روبرو ميشويد،جوان هايي با قيافه ها و ظاهر عجيب،بحث هايي که به نظرتان خنده دار است،فيلم ها و موزيک هاي آبکي و سطحي که در دو روز توليد ميشوند و همچنين در دو روز فراموش ميشوند،حجم عظيمي از اطلاعات و اخبار درست يا غلط و کلي اتفاق ديگر!

تاثير شنيدن خبرهاي مختلف بر روي ذهن

وقتي که انسان با اين همه اتفاق روبرو ميشود طبيعتا ديگر نسبت به اتفاق ها بي اهميت ميشود و انتظار شنيدن هر خبري يا انجام هر کاري را دارد و ديگر همه چيز برايش عادي ميشود!

دقيقا حالتي که امروز ما با اون روبرو هستيم.غافل از اين که اين ادم ها و اتفاق هاي داخل فضاي مجازي واقعي هستند و حضور فيزيکي دارند و تاثيري که ميگذارند بيشتر از اينکه بر روي فضاي مجازي باشد، بر روي دنياي واقعيست!

درست است که شکل گيري ظاهر و رفتار و حرکات عجيب و غريب بعضي از نوجوانان و جوانان به عوامل زيادي بستگي دارد،ولي ما ميخواهيم بررسي کنيم که موسيقي مزخرف و مصرفي چقدر در شکل گيري آنها نقش داشته است!

به طور مثال وقتي يک رپر 20،19 ساله با توليد اهنگهايي که هيچ گونه اثر هنري اي محسوب نميشود و در آن همش از خودکشي و امثال اينها صحبت ميکند، و هي پشت سر هم کار توليد ميکند و بچه هاي 15،14 ساله را جذب ميکند، تاثير حرفاي مزخرفش را ميشود روي ظاهر و افکارو حرکات آن بچه ها ديد. به نظرتان اين بچه هاي نوجوان که کارهاي عجيب غريب انجام ميدهند، اين کارها را پدر مادرها به آنها ياد داده اند؟ يا از روي اجبار انجام ميدهند؟ خير! اينها به کاري که ميکنند علاقه ي قلبي دارند و دوست دارند که فلان اتفاق خيالي که فلان رپر در اهنگ هايش گفته در زندگي واقعي اش اتفاق بيافتد! اگر به نوشته هاي زير پست هايشان نگاه کنيد ميبينيد که همه ي آنها تحت تاثير موسيقي اند!چيزي که نميشود انکار کرد اين موضوع است که اين نوجوان ها تربيت شده ي جامعه و واقعيتي که در حال حاضر وجود دارد،هستند!

نکته ي اول:

تازه اين نکته که اينگونه از رپرها آبروي رپ را ميبرند و در واقع زحمات آن دسته از بچه هايي که واقعا زحمت ميکشند را هدر ميدهند،به جاي خود محفوظ است!

چندين سال پيش يک دسته از هنرمند ان با اينگونه مزخرف گويي به کار خودشان ادامه دادند و حالا شاهد حضور دست پرورده هاي همانها در هنر هستيم که الگوي اينها همان بچه هاي بي استعداد قبلي اند!حالا خودتان تصور کنيد نسل بعد که قرار است از بعضي از اين رپر هاي مخرب امروزي الگو بگيرد چه اعجوبه اي ميشود! وقتي اينقدر کار مزخرف توليد ميشود و بعد از بين آنها فقط دوتا اثر هنري محسوب ميشود ( شايد هم يکي) اين مخاطب گمراه چطور بايد خوب را از بد تشخيص بدهد؟

نکته ي دوم:

تازه رپ يکي از عوامل بود و در موسيقي پاپ هم همينگونه است، سينما و برنامه هاي تلويزيوني هم از اين امر مستثني نيستند! هنري که همه جا از آن به عنوان عنصر اصلي فرهنگ ياد ميشود امروز به چنين منجلابي دچار شده! با اين روشي که هنر در پيش گرفته به طوري که تعداد افراد مخرب بيشتر از افراد مفيد و کار بلد است،سال ها بعد هنر و هنرمند اين سرزمين به جامعه و مردمش بدهکار خواهد بود و تمام رسانه ها و افرادي که از اين موجودات نالايق حمايت کردند جزء قاتلين هنر ايران محسوب ميشوند و جنايت هاي آنها هرگز فراموش نميشود!

پيام گراتوميک به مخاطبان خود:

ما(مجموعه ي گراتوميک) با هدف بهبود سطح فرهنگي کشور شروع به فعاليت کرده ايم وبا برنامه اي بلند مدت به کار خودمان ادامه ميدهيم، هميشه منتظر قدم هاي بعدي از جانب گراتوميک باشيد(قدم هايي که ممکن به کام همه شيرين نباشد) از همه ي شما عزيزان ميخواهيم که در اين راه همراه ما باشيد!

تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان
جوان هايي با ظاهر عجيب
حواشی موسیقی
2017 / 08 / 01
Music Amoozesh Music Amoozesh news آخرین خبر از تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان خبر جدید در مورد تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان خبراهای جدید از تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان درباره تاثیر موسیقی مخرب بر روی جوانان
More