×
×  دانلود ماکان بند انصراف ماکان بند از بازی در فیلم سنتوری 2

انصراف ماکان بند از بازی در فیلم سنتوری 2

انصراف خواننده «ماکان بند» از بازی در «سنتوری 2»!

همچنان در پی پیدا کردن جانشین

گراتومیک – انتخاب بازیگر و خواننده برای «سنتوری¬2» بیش از دو سال است که از سوی داریوش مهرجویی خبرساز شده است و پس از قطعیت عدم حضور بهرام رادان و محسن چاوشی، کارگردان سرشناس سینمای ایران همچنان در پی پیدا کردن جانشین برای این دو هنرمند است.

پس از جدل های رسانه ای و تند یکی دوسال گذشته که بین محسن چاوشی و مهرجویی و انصراف این خوانده از این پروژه، کارگدان سرشناس سینمای ایران همچنان گزینه های مختلف را برای حضور در این فیلم تست کرده است و در آخرین اتفاق که در سکوت کامل خبری اتفاق افتاده، خواننده «ماکان بند» نیز پس از جلسات خصوصی با مهرجویی از حضور در این پروژه انصراف داده است.

امیر مقاره طی دو جلسه با داریوش مهرجویی و بررسی برخی حواشی و اتفاقات «سنتوری 2» از حضور در این پروژه انصراف داده است.

یاس (خواننده رپ)، بنیامین، امیرعباس گلاب، فریمن، حمید فریزند، یاسر بی‌نام از دیگر اسامی مطرخ شده در سالهای گذشته برای حضور در این فیلم بودند که در مقاطعی خبر ساز شدند...

  

Macan Band
انصراف خواننده «ماکان بند» از بازی در «سنتوری 2»!همچنان در پی پیدا کردن جانشینگراتومیک – انتخاب بازیگر و خواننده برای «سنتوری¬2» بیش از دو سال است که از سوی داریوش مهرجویی خبرساز شده است و پس از قطعیت عدم حضور بهرام رادان و محسن چاوشی، کارگردان سرشناس سینمای ایران همچنان در پی پیدا کردن جانشین برای این دو هنرمند است.پس از جدل های رسانه ای و تند یکی دوسال گذشته که بین محسن چاوشی و مهرجویی و انصراف این خوانده از این پروژه، کارگدان سرشناس سینمای ایران همچنان گزینه های مختلف را برای حضور در این فیلم تست کرده است و در آخرین اتفاق که در سکوت کامل خبری اتفاق افتاده، خواننده «ماکان بند» نیز پس از جلسات خصوصی با مهرجویی از حضور در این پروژه انصراف داده است.امیر مقاره طی دو جلسه با داریوش مهرجویی و بررسی برخی حواشی و اتفاقات «سنتوری 2» از حضور در این پروژه انصراف داده است.یاس (خواننده رپ)، بنیامین، امیرعباس گلاب، فریمن، حمید فریزند، یاسر بی‌نام از دیگر اسامی مطرخ شده در سالهای گذشته برای حضور در این فیلم بودند که در مقاطعی خبر ساز شدند...  

انصراف خواننده «ماکان بند» از بازی در «سنتوری 2»!

همچنان در پی پیدا کردن جانشین

گراتومیک – انتخاب بازیگر و خواننده برای «سنتوری¬2» بیش از دو سال است که از سوی داریوش مهرجویی خبرساز شده است و پس از قطعیت عدم حضور بهرام رادان و محسن چاوشی، کارگردان سرشناس سینمای ایران همچنان در پی پیدا کردن جانشین برای این دو هنرمند است.

پس از جدل های رسانه ای و تند یکی دوسال گذشته که بین محسن چاوشی و مهرجویی و انصراف این خوانده از این پروژه، کارگدان سرشناس سینمای ایران همچنان گزینه های مختلف را برای حضور در این فیلم تست کرده است و در آخرین اتفاق که در سکوت کامل خبری اتفاق افتاده، خواننده «ماکان بند» نیز پس از جلسات خصوصی با مهرجویی از حضور در این پروژه انصراف داده است.

امیر مقاره طی دو جلسه با داریوش مهرجویی و بررسی برخی حواشی و اتفاقات «سنتوری 2» از حضور در این پروژه انصراف داده است.

یاس (خواننده رپ)، بنیامین، امیرعباس گلاب، فریمن، حمید فریزند، یاسر بی‌نام از دیگر اسامی مطرخ شده در سالهای گذشته برای حضور در این فیلم بودند که در مقاطعی خبر ساز شدند...

  
ماکان بند
انصراف ماکان بند از بازی در فیلم سنتوری 2
2019 / 02 / 23
Macan Band Macan Band news آخرین خبر از ماکان بند اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد ماکان بند خبرای جدید ازماکان بند درباره ماکان بند ماکان بند
More