×
×  دانلود گروه دارکوب انتقاد سرپرست گروه دارکوب از وضعیت تالار وحدت

انتقاد سرپرست گروه دارکوب از وضعیت تالار وحدت

چه بلایی سرتالار شهرمان آمده؟

یادداشت اعتراضی سرپرست گروه دارکوب در باب حال این روزهای تالار وحدت

گراتومیک – سرپرست گروه موسیقی دارکوب در یادداشتی نسبت به اتفاقات رخ داده در کنسرت اخیر این گروه در یادداشتی اعتراضی واکنش نشان داد.

همایون نصیری در این یادداشت نوشته:

«بیست سال قبل در دوره هنرستان موسیقی و تب و تاب و عشق و شوری که درون نوجوانی چون من موج می‌زد، دیدن اجرایی در تالار وحدت شوقی وصف ناشدنی بود و تصور اینکه روزی بتوانم بر این صحنه پرشکوه حاضر شوم، ساز دست بگیرم و اجرایی داشته باشم، یک آرزوی دور اما پر از لذت.

بیست سال گذشت و من امشب پس از دومین شب اجرای گروهم دارکوب، وقتی به خانه بازمي گشتم غرق در این فکر که بر سر تالار عزیز شهرمان چه بلایی نازل شده؟ چه بر سر مدیریت فرهنگی ما آمده که تالار با شکوه وحدت تبدیل به فضا و بستری صرفا برای کسب درآمد شده و هر شخص و نهادی برای هر امری مي تواند به راحتی با پرداخت اجاره بهای سالن ساعاتی یا روزهایی در این تالار جولان دهد. حضور مانکن‌های بد شکل با لباسهایی بدنقش در کل فضای لابی تالار در زمان اجرای دارکوب گواهی ست بر یکی از هزاران رخداد بی‌ربط به وزن و وجهه این سالن در این چند سال اخير. همانقدر که مدیریت صحیح می‌تواند راهگشای مسیری امیدوارکننده در حوزه فرهنگ و هنر باشد (مانند به کارگیری بخشی از فضاهای تاریخی-فرهنگی مانند کاخ نیاوران بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ جهت اجراهای وزین موسیقی)، مدیریت غیرفرهنگی و ناصواب هم می‌تواند تیشه به ریشه موسیقی و در سطح کلان‌تر فرهنگ و هنر این دیار بزند و ما که با افسوسی عمیق شاهد نزول هرروزه در حوزه‌های مختلف فرهنگی هستیم، بایسته است هرچه سريعتر تجدید نظری اساسی در مدیریت فرهنگی کشور و شهرمان رخ دهد تا شاهد سقوطی تمام عیار نباشیم. به امید روزهایی پرامید و روشن برای هنر و فرهنگ این جامعه که لایق جایگاهی بسیار والاتر از آنيست که این روزها شاهدیم.»

گفتنی‌ست کنسرت دارکوب 12 و 13 اسفند در تالار وحدت برگزار شد که لابی تالار در این تاریخ به دلیل برگزاری جشنواره مد و لباس، پر از مانکن‌هایی بود که برای این جشنواره در نظرگرفته شده بودند،علاوه بر این به دلیل فشردگی برنامه‌های تالار گروه پیش از اجرا تنها ۴۵ دقیقه فرصت برای ساوند چک داشت.

   

Homayoun Nasiri
چه بلایی سرتالار شهرمان آمده؟یادداشت اعتراضی سرپرست گروه دارکوب در باب حال این روزهای تالار وحدتگراتومیک – سرپرست گروه موسیقی دارکوب در یادداشتی نسبت به اتفاقات رخ داده در کنسرت اخیر این گروه در یادداشتی اعتراضی واکنش نشان داد.همایون نصیری در این یادداشت نوشته:«بیست سال قبل در دوره هنرستان موسیقی و تب و تاب و عشق و شوری که درون نوجوانی چون من موج می‌زد، دیدن اجرایی در تالار وحدت شوقی وصف ناشدنی بود و تصور اینکه روزی بتوانم بر این صحنه پرشکوه حاضر شوم، ساز دست بگیرم و اجرایی داشته باشم، یک آرزوی دور اما پر از لذت.بیست سال گذشت و من امشب پس از دومین شب اجرای گروهم دارکوب، وقتی به خانه بازمي گشتم غرق در این فکر که بر سر تالار عزیز شهرمان چه بلایی نازل شده؟ چه بر سر مدیریت فرهنگی ما آمده که تالار با شکوه وحدت تبدیل به فضا و بستری صرفا برای کسب درآمد شده و هر شخص و نهادی برای هر امری مي تواند به راحتی با پرداخت اجاره بهای سالن ساعاتی یا روزهایی در این تالار جولان دهد. حضور مانکن‌های بد شکل با لباسهایی بدنقش در کل فضای لابی تالار در زمان اجرای دارکوب گواهی ست بر یکی از هزاران رخداد بی‌ربط به وزن و وجهه این سالن در این چند سال اخير. همانقدر که مدیریت صحیح می‌تواند راهگشای مسیری امیدوارکننده در حوزه فرهنگ و هنر باشد (مانند به کارگیری بخشی از فضاهای تاریخی-فرهنگی مانند کاخ نیاوران بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ جهت اجراهای وزین موسیقی)، مدیریت غیرفرهنگی و ناصواب هم می‌تواند تیشه به ریشه موسیقی و در سطح کلان‌تر فرهنگ و هنر این دیار بزند و ما که با افسوسی عمیق شاهد نزول هرروزه در حوزه‌های مختلف فرهنگی هستیم، بایسته است هرچه سريعتر تجدید نظری اساسی در مدیریت فرهنگی کشور و شهرمان رخ دهد تا شاهد سقوطی تمام عیار نباشیم. به امید روزهایی پرامید و روشن برای هنر و فرهنگ این جامعه که لایق جایگاهی بسیار والاتر از آنيست که این روزها شاهدیم.»گفتنی‌ست کنسرت دارکوب 12 و 13 اسفند در تالار وحدت برگزار شد که لابی تالار در این تاریخ به دلیل برگزاری جشنواره مد و لباس، پر از مانکن‌هایی بود که برای این جشنواره در نظرگرفته شده بودند،علاوه بر این به دلیل فشردگی برنامه‌های تالار گروه پیش از اجرا تنها ۴۵ دقیقه فرصت برای ساوند چک داشت.   

چه بلایی سرتالار شهرمان آمده؟

یادداشت اعتراضی سرپرست گروه دارکوب در باب حال این روزهای تالار وحدت

گراتومیک – سرپرست گروه موسیقی دارکوب در یادداشتی نسبت به اتفاقات رخ داده در کنسرت اخیر این گروه در یادداشتی اعتراضی واکنش نشان داد.

همایون نصیری در این یادداشت نوشته:

«بیست سال قبل در دوره هنرستان موسیقی و تب و تاب و عشق و شوری که درون نوجوانی چون من موج می‌زد، دیدن اجرایی در تالار وحدت شوقی وصف ناشدنی بود و تصور اینکه روزی بتوانم بر این صحنه پرشکوه حاضر شوم، ساز دست بگیرم و اجرایی داشته باشم، یک آرزوی دور اما پر از لذت.

بیست سال گذشت و من امشب پس از دومین شب اجرای گروهم دارکوب، وقتی به خانه بازمي گشتم غرق در این فکر که بر سر تالار عزیز شهرمان چه بلایی نازل شده؟ چه بر سر مدیریت فرهنگی ما آمده که تالار با شکوه وحدت تبدیل به فضا و بستری صرفا برای کسب درآمد شده و هر شخص و نهادی برای هر امری مي تواند به راحتی با پرداخت اجاره بهای سالن ساعاتی یا روزهایی در این تالار جولان دهد. حضور مانکن‌های بد شکل با لباسهایی بدنقش در کل فضای لابی تالار در زمان اجرای دارکوب گواهی ست بر یکی از هزاران رخداد بی‌ربط به وزن و وجهه این سالن در این چند سال اخير. همانقدر که مدیریت صحیح می‌تواند راهگشای مسیری امیدوارکننده در حوزه فرهنگ و هنر باشد (مانند به کارگیری بخشی از فضاهای تاریخی-فرهنگی مانند کاخ نیاوران بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ جهت اجراهای وزین موسیقی)، مدیریت غیرفرهنگی و ناصواب هم می‌تواند تیشه به ریشه موسیقی و در سطح کلان‌تر فرهنگ و هنر این دیار بزند و ما که با افسوسی عمیق شاهد نزول هرروزه در حوزه‌های مختلف فرهنگی هستیم، بایسته است هرچه سريعتر تجدید نظری اساسی در مدیریت فرهنگی کشور و شهرمان رخ دهد تا شاهد سقوطی تمام عیار نباشیم. به امید روزهایی پرامید و روشن برای هنر و فرهنگ این جامعه که لایق جایگاهی بسیار والاتر از آنيست که این روزها شاهدیم.»

گفتنی‌ست کنسرت دارکوب 12 و 13 اسفند در تالار وحدت برگزار شد که لابی تالار در این تاریخ به دلیل برگزاری جشنواره مد و لباس، پر از مانکن‌هایی بود که برای این جشنواره در نظرگرفته شده بودند،علاوه بر این به دلیل فشردگی برنامه‌های تالار گروه پیش از اجرا تنها ۴۵ دقیقه فرصت برای ساوند چک داشت.

   
گروه دارکوب
انتقاد سرپرست گروه دارکوب از وضعیت تالار وحدت
2018 / 03 / 09
Homayoun Nasiri Homayoun Nasiri news آخرین خبر از گروه دارکوب اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد گروه دارکوب خبرای جدید ازگروه دارکوب درباره گروه دارکوب گروه دارکوب
More