×
×  دانلود موسیقی زیرزمینی خیانتکاران موسیقی زیرزمینی ایران

خیانتکاران موسیقی زیرزمینی ایران

انتقاد تند موئر از علیرضا جی جی و آهنگ جدیدشان

خوانندگانی که با ندانم کاریشان به فرهنگ و بدنه ی جامعه ضربه میزنند

گراتومیک - همانطور که میدانید در چند دهه ی اخیر، موسیقی زیرزمینی ایران بسیار مظلوم واقع شده و در عین حال اکثر همین هنرمندان زیرزمینی که هرگز تنوانستند به وزارت ارشاد نزدیک شوند و یا حتی فکر مجوز گرفتن را در سر داشته باشند، همیشه کوشیده اند که حقایق را بگویند و تلاششان اغلب در راستای فرهنگسازی بوده است و به همین جهت مورد حمایت مردم قرار گرفته اند.

اما چند سالی میشود که افرادی جاه طلب در موسیقی زیرزمینی ایران، یعنی جایی که قرار بود هنر واقعی نمایان شود جا خوش کرده اند و نه تنها باعث ضربه زدن به موسیقی زیرزمینی شده اند بلکه با تولید آثار بی محتوا و مخرب به فرهنگ این سرزمین هم حمله ور شده اند...

اگر بخواهیم منصفانه به این موضوع بنگریم باید متذکر شویم که ما هرگز آن موسیقی صداوسیمایی و بی هنر را تحسین نمیکنیم اما دیگر از آنطرف بام هم نباید افتاد و هرگز نمیتوان تولیداتی همچون آهنگ های جی جی، لیتو و ... را نیز تحسین کرد.

اگر به قطعات اخیر این افراد گوش دهید میبینید که در آنها تظاهر حرف اول را میزند و واقعا نمیتوان این افراد را درک کرد که چرا با دلار 20 هزار تومانی، برای مردم از عشق و حال و زندگی امریکایی صحبت میکنند، البته توجیه این افراد این است که "میخواهند شادی را به جامعه تزریق کنند، همش که نمیتوانند از غصه بخوانند"، که در جواب این عزیزان باید گفت:

_آیا هزاران جوان ایرانی که در زیر فشار اقتصادی له میشود میتوانند با دختر بازی شما خوشحال شود؟

_فکر نمیکنید شما آنها را بیشتر سرگرم و گمراه میکنید تا خودتان با اجرا در کلاب های غربی کنسرت برگزار کنید تا شاید متفاوت به نظر برسید و از آن طریق به پول برسید؟

_چرا وقتی که قرار است به شما سودی برسد میگویید که ما حرف جامعه را میزنیم و اگر در کارتان فحاشی هم میکنید میگویید که این بازتابی از جامعه است، خب برایمان بگویید که در حال حاضر بازتاب جامعه چیست؟ آیا جوانان ما غرق در پول و خوشگذرانی های یک شبه و سرمایه داری اند یا درگیر نان و آینده ی خود؟

_فکر نمیکنید شما مانند نمک هایی بر روی ضخم های هموطنانتان هستید؟

  

جالب است که افرادی مانند موئر که او هم در موسیقی زیرزمینی ایران مشغول به فعالیت است بارها و بارها از اینگونه افراد نقد های تندی کرده است اما متاسفانه همیشه حرف حق خریدار کمتری دارد و آنان که با گمراه سازی مردم، از خود جنتلمن های پولدار میسازند تریبون بیشتری هم در اختیار دارند!

موئر در بخش هایی از استوری اینستاگرام خود به خودخواهی اینگونه از هنرمندان اشاره کرد. در واقع او معتقد است که آنها تنها برای جلب توجه دست به تولید چنین قطعاتی میزنند و به این دلیل که خودشان در خارج از کشور سکونت دارند و میخواهند که کنسرت هایشان پر شود دست به هر اقدام ضد فرهنگ دیگری هم خواهند زد و برایشان مهم نیست که این آهنگ ها و کلمات چه تاثیراتی را در ذهن نوجوانان خواهد گذاشت.

موئر میگوید که آنها به همان اندازه خیانت کار اند که مفسدین اقتصادی هستند، یعنی فرقی ندارد که چه کسی در چه زمینه ای کار میکند، مهم خیانت و گمراهی است که عده ای در اقتصاد به آن دست میزنند و عده ای هم در موسیقی و هنر...

  

لینک قطعه جدید علیرضا جی جی که مورد انتقاد موئر قرار گرفت و همچنین بهانه ای هم برای نوشتن این نقد شد. (یکی کمه چون)

   

Moer
انتقاد تند موئر از علیرضا جی جی و آهنگ جدیدشانخوانندگانی که با ندانم کاریشان به فرهنگ و بدنه ی جامعه ضربه میزنندگراتومیک - همانطور که میدانید در چند دهه ی اخیر، موسیقی زیرزمینی ایران بسیار مظلوم واقع شده و در عین حال اکثر همین هنرمندان زیرزمینی که هرگز تنوانستند به وزارت ارشاد نزدیک شوند و یا حتی فکر مجوز گرفتن را در سر داشته باشند، همیشه کوشیده اند که حقایق را بگویند و تلاششان اغلب در راستای فرهنگسازی بوده است و به همین جهت مورد حمایت مردم قرار گرفته اند.اما چند سالی میشود که افرادی جاه طلب در موسیقی زیرزمینی ایران، یعنی جایی که قرار بود هنر واقعی نمایان شود جا خوش کرده اند و نه تنها باعث ضربه زدن به موسیقی زیرزمینی شده اند بلکه با تولید آثار بی محتوا و مخرب به فرهنگ این سرزمین هم حمله ور شده اند...اگر بخواهیم منصفانه به این موضوع بنگریم باید متذکر شویم که ما هرگز آن موسیقی صداوسیمایی و بی هنر را تحسین نمیکنیم اما دیگر از آنطرف بام هم نباید افتاد و هرگز نمیتوان تولیداتی همچون آهنگ های جی جی، لیتو و ... را نیز تحسین کرد.اگر به قطعات اخیر این افراد گوش دهید میبینید که در آنها تظاهر حرف اول را میزند و واقعا نمیتوان این افراد را درک کرد که چرا با دلار 20 هزار تومانی، برای مردم از عشق و حال و زندگی امریکایی صحبت میکنند، البته توجیه این افراد این است که "میخواهند شادی را به جامعه تزریق کنند، همش که نمیتوانند از غصه بخوانند"، که در جواب این عزیزان باید گفت:_آیا هزاران جوان ایرانی که در زیر فشار اقتصادی له میشود میتوانند با دختر بازی شما خوشحال شود؟_فکر نمیکنید شما آنها را بیشتر سرگرم و گمراه میکنید تا خودتان با اجرا در کلاب های غربی کنسرت برگزار کنید تا شاید متفاوت به نظر برسید و از آن طریق به پول برسید؟_چرا وقتی که قرار است به شما سودی برسد میگویید که ما حرف جامعه را میزنیم و اگر در کارتان فحاشی هم میکنید میگویید که این بازتابی از جامعه است، خب برایمان بگویید که در حال حاضر بازتاب جامعه چیست؟ آیا جوانان ما غرق در پول و خوشگذرانی های یک شبه و سرمایه داری اند یا درگیر نان و آینده ی خود؟_فکر نمیکنید شما مانند نمک هایی بر روی ضخم های هموطنانتان هستید؟  جالب است که افرادی مانند موئر که او هم در موسیقی زیرزمینی ایران مشغول به فعالیت است بارها و بارها از اینگونه افراد نقد های تندی کرده است اما متاسفانه همیشه حرف حق خریدار کمتری دارد و آنان که با گمراه سازی مردم، از خود جنتلمن های پولدار میسازند تریبون بیشتری هم در اختیار دارند!موئر در بخش هایی از استوری اینستاگرام خود به خودخواهی اینگونه از هنرمندان اشاره کرد. در واقع او معتقد است که آنها تنها برای جلب توجه دست به تولید چنین قطعاتی میزنند و به این دلیل که خودشان در خارج از کشور سکونت دارند و میخواهند که کنسرت هایشان پر شود دست به هر اقدام ضد فرهنگ دیگری هم خواهند زد و برایشان مهم نیست که این آهنگ ها و کلمات چه تاثیراتی را در ذهن نوجوانان خواهد گذاشت.موئر میگوید که آنها به همان اندازه خیانت کار اند که مفسدین اقتصادی هستند، یعنی فرقی ندارد که چه کسی در چه زمینه ای کار میکند، مهم خیانت و گمراهی است که عده ای در اقتصاد به آن دست میزنند و عده ای هم در موسیقی و هنر...  لینک قطعه جدید علیرضا جی جی که مورد انتقاد موئر قرار گرفت و همچنین بهانه ای هم برای نوشتن این نقد شد. (یکی کمه چون)   

انتقاد تند موئر از علیرضا جی جی و آهنگ جدیدشان

خوانندگانی که با ندانم کاریشان به فرهنگ و بدنه ی جامعه ضربه میزنند

گراتومیک - همانطور که میدانید در چند دهه ی اخیر، موسیقی زیرزمینی ایران بسیار مظلوم واقع شده و در عین حال اکثر همین هنرمندان زیرزمینی که هرگز تنوانستند به وزارت ارشاد نزدیک شوند و یا حتی فکر مجوز گرفتن را در سر داشته باشند، همیشه کوشیده اند که حقایق را بگویند و تلاششان اغلب در راستای فرهنگسازی بوده است و به همین جهت مورد حمایت مردم قرار گرفته اند.

اما چند سالی میشود که افرادی جاه طلب در موسیقی زیرزمینی ایران، یعنی جایی که قرار بود هنر واقعی نمایان شود جا خوش کرده اند و نه تنها باعث ضربه زدن به موسیقی زیرزمینی شده اند بلکه با تولید آثار بی محتوا و مخرب به فرهنگ این سرزمین هم حمله ور شده اند...

اگر بخواهیم منصفانه به این موضوع بنگریم باید متذکر شویم که ما هرگز آن موسیقی صداوسیمایی و بی هنر را تحسین نمیکنیم اما دیگر از آنطرف بام هم نباید افتاد و هرگز نمیتوان تولیداتی همچون آهنگ های جی جی، لیتو و ... را نیز تحسین کرد.

اگر به قطعات اخیر این افراد گوش دهید میبینید که در آنها تظاهر حرف اول را میزند و واقعا نمیتوان این افراد را درک کرد که چرا با دلار 20 هزار تومانی، برای مردم از عشق و حال و زندگی امریکایی صحبت میکنند، البته توجیه این افراد این است که "میخواهند شادی را به جامعه تزریق کنند، همش که نمیتوانند از غصه بخوانند"، که در جواب این عزیزان باید گفت:

_آیا هزاران جوان ایرانی که در زیر فشار اقتصادی له میشود میتوانند با دختر بازی شما خوشحال شود؟

_فکر نمیکنید شما آنها را بیشتر سرگرم و گمراه میکنید تا خودتان با اجرا در کلاب های غربی کنسرت برگزار کنید تا شاید متفاوت به نظر برسید و از آن طریق به پول برسید؟

_چرا وقتی که قرار است به شما سودی برسد میگویید که ما حرف جامعه را میزنیم و اگر در کارتان فحاشی هم میکنید میگویید که این بازتابی از جامعه است، خب برایمان بگویید که در حال حاضر بازتاب جامعه چیست؟ آیا جوانان ما غرق در پول و خوشگذرانی های یک شبه و سرمایه داری اند یا درگیر نان و آینده ی خود؟

_فکر نمیکنید شما مانند نمک هایی بر روی ضخم های هموطنانتان هستید؟

  

جالب است که افرادی مانند موئر که او هم در موسیقی زیرزمینی ایران مشغول به فعالیت است بارها و بارها از اینگونه افراد نقد های تندی کرده است اما متاسفانه همیشه حرف حق خریدار کمتری دارد و آنان که با گمراه سازی مردم، از خود جنتلمن های پولدار میسازند تریبون بیشتری هم در اختیار دارند!

موئر در بخش هایی از استوری اینستاگرام خود به خودخواهی اینگونه از هنرمندان اشاره کرد. در واقع او معتقد است که آنها تنها برای جلب توجه دست به تولید چنین قطعاتی میزنند و به این دلیل که خودشان در خارج از کشور سکونت دارند و میخواهند که کنسرت هایشان پر شود دست به هر اقدام ضد فرهنگ دیگری هم خواهند زد و برایشان مهم نیست که این آهنگ ها و کلمات چه تاثیراتی را در ذهن نوجوانان خواهد گذاشت.

موئر میگوید که آنها به همان اندازه خیانت کار اند که مفسدین اقتصادی هستند، یعنی فرقی ندارد که چه کسی در چه زمینه ای کار میکند، مهم خیانت و گمراهی است که عده ای در اقتصاد به آن دست میزنند و عده ای هم در موسیقی و هنر...

  

لینک قطعه جدید علیرضا جی جی که مورد انتقاد موئر قرار گرفت و همچنین بهانه ای هم برای نوشتن این نقد شد. (یکی کمه چون)

   
موسیقی زیرزمینی
خیانتکاران موسیقی زیرزمینی ایران
.
2018 / 09 / 28
آموزش موسیقی خیانت کاران موسیقی زیرزمینی ایران خیانتکاران موسیقی زیرزمینی ایران دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More