×
×  دانلود فریدون آسرایی واکنش تند فریدون آسرایی به آتش زدن پرچم امریکا در مجلس

واکنش تند فریدون آسرایی به آتش زدن پرچم امریکا در مجلس

کاش قبلش گرين كارت و ويزاهاشون رو هم آتش ميزدند

انتقاد فریدون آسرایی از مجلس

گراتومیک - فریدون آسرایی با انتشار پستی در اینستاگرام نسبت به اتفاقات اخیر و آتش زدن نمادین برجام و پرچم امریکا در مجلس واکنش نشان داد

همانطور که میدانید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی خود متن برجام را به همراه پرچم آمریکا آتش زدند. این نمایندگان  قبل از آغاز نطق رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. آنها فریاد می زدند «برجام را آتش زدید ما هم پرچم شما را آتش می زنیم» و مجددا فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دادند...

 

متن منتشر شده توسط فریدون آسرایی:

همونطور كه به نظر ميرسيد امريكا از برجام خارج شد و خيال همه رو راحت كرد

اگر معتقديم امريكا هيچ غلطى نميتواند بكند و به تعهداتش عمل نميكند پس چه بهتر كه از برجام خارج شد

زمانيكه هر هفته مرگ بر امريكا ميگوييم و هر از گاهى پرچمش را اتش ميزنيم چه دليلى داشت با انها مذاكره كنيم و الان هم از بيرون رفتن انها ناراحت شويم؟

وقت آن رسيده اگر حرف از مردم ايران ميزنيم برجام را به راى همگان بگذاريد كه ايا ميخواهند در برجام بمانند يا نه تا حرف و حديثى نباشد و مردم در تصميم گيرى هاى كلان سهيم باشند

همونطور كه قديمى ها ميگفتند اگر بد ديگران را بخواهيد بدى به سراغ خودتان مى ايد بهتر نيست من بعد ارزوى زندگى براى ديگر ملت ها كنيم تا شاهد نعمت هاى الهى باشيم

با ارزوى دنيايى عارى از جنگ و نفرت و نژادپرستى

دنيايى كه همه انسانها بدون در نظرگرفتن رنگ پوست و نژاد و اعتقادات فردى بتوانند در صلح و ارامش زندگى كنند

اي كاش كساني كه پرچم آمريكا رو آتش ميزنن قبلش گرين كارت و ويزاهاشون رو هم آتش ميزدند

   

Fereydoun Asraei
کاش قبلش گرين كارت و ويزاهاشون رو هم آتش ميزدندانتقاد فریدون آسرایی از مجلسگراتومیک - فریدون آسرایی با انتشار پستی در اینستاگرام نسبت به اتفاقات اخیر و آتش زدن نمادین برجام و پرچم امریکا در مجلس واکنش نشان دادهمانطور که میدانید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی خود متن برجام را به همراه پرچم آمریکا آتش زدند. این نمایندگان  قبل از آغاز نطق رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. آنها فریاد می زدند «برجام را آتش زدید ما هم پرچم شما را آتش می زنیم» و مجددا فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دادند... متن منتشر شده توسط فریدون آسرایی:همونطور كه به نظر ميرسيد امريكا از برجام خارج شد و خيال همه رو راحت كرداگر معتقديم امريكا هيچ غلطى نميتواند بكند و به تعهداتش عمل نميكند پس چه بهتر كه از برجام خارج شدزمانيكه هر هفته مرگ بر امريكا ميگوييم و هر از گاهى پرچمش را اتش ميزنيم چه دليلى داشت با انها مذاكره كنيم و الان هم از بيرون رفتن انها ناراحت شويم؟وقت آن رسيده اگر حرف از مردم ايران ميزنيم برجام را به راى همگان بگذاريد كه ايا ميخواهند در برجام بمانند يا نه تا حرف و حديثى نباشد و مردم در تصميم گيرى هاى كلان سهيم باشندهمونطور كه قديمى ها ميگفتند اگر بد ديگران را بخواهيد بدى به سراغ خودتان مى ايد بهتر نيست من بعد ارزوى زندگى براى ديگر ملت ها كنيم تا شاهد نعمت هاى الهى باشيمبا ارزوى دنيايى عارى از جنگ و نفرت و نژادپرستىدنيايى كه همه انسانها بدون در نظرگرفتن رنگ پوست و نژاد و اعتقادات فردى بتوانند در صلح و ارامش زندگى كننداي كاش كساني كه پرچم آمريكا رو آتش ميزنن قبلش گرين كارت و ويزاهاشون رو هم آتش ميزدند   

کاش قبلش گرين كارت و ويزاهاشون رو هم آتش ميزدند

انتقاد فریدون آسرایی از مجلس

گراتومیک - فریدون آسرایی با انتشار پستی در اینستاگرام نسبت به اتفاقات اخیر و آتش زدن نمادین برجام و پرچم امریکا در مجلس واکنش نشان داد

همانطور که میدانید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی خود متن برجام را به همراه پرچم آمریکا آتش زدند. این نمایندگان  قبل از آغاز نطق رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. آنها فریاد می زدند «برجام را آتش زدید ما هم پرچم شما را آتش می زنیم» و مجددا فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دادند...

 

متن منتشر شده توسط فریدون آسرایی:

همونطور كه به نظر ميرسيد امريكا از برجام خارج شد و خيال همه رو راحت كرد

اگر معتقديم امريكا هيچ غلطى نميتواند بكند و به تعهداتش عمل نميكند پس چه بهتر كه از برجام خارج شد

زمانيكه هر هفته مرگ بر امريكا ميگوييم و هر از گاهى پرچمش را اتش ميزنيم چه دليلى داشت با انها مذاكره كنيم و الان هم از بيرون رفتن انها ناراحت شويم؟

وقت آن رسيده اگر حرف از مردم ايران ميزنيم برجام را به راى همگان بگذاريد كه ايا ميخواهند در برجام بمانند يا نه تا حرف و حديثى نباشد و مردم در تصميم گيرى هاى كلان سهيم باشند

همونطور كه قديمى ها ميگفتند اگر بد ديگران را بخواهيد بدى به سراغ خودتان مى ايد بهتر نيست من بعد ارزوى زندگى براى ديگر ملت ها كنيم تا شاهد نعمت هاى الهى باشيم

با ارزوى دنيايى عارى از جنگ و نفرت و نژادپرستى

دنيايى كه همه انسانها بدون در نظرگرفتن رنگ پوست و نژاد و اعتقادات فردى بتوانند در صلح و ارامش زندگى كنند

اي كاش كساني كه پرچم آمريكا رو آتش ميزنن قبلش گرين كارت و ويزاهاشون رو هم آتش ميزدند

   
فریدون آسرایی
واکنش تند فریدون آسرایی به آتش زدن پرچم امریکا در مجلس
2018 / 05 / 10
Fereydoun Asraei fereydoun asraei news آخرین خبر از فریدون آسرایی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد فریدون آسرایی خبرای جدید ازفریدون آسرایی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره فریدون آسرایی فریدون آسرایی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی واکنش تند فریدون آسرایی به آتش زدن پرچم امریکا در مجلس
More