×
×  دانلود رضا پیشرو انتقاد رضا پیشرو از مهران مدیری

انتقاد رضا پیشرو از مهران مدیری

وقتی که مهران مدیری در برنامه ی دورهمی با تمسخر از رپر ها یاد کرد این کار او واکنش های زیادی را در پی داشت

متن زیر پست اخیر یکی از رپر های قدیمی یعنی محمدرضا ناصری آزاد(رضا پیشرو)است:

واسم عجيبه تا ديروز نگاه به يه سري برنامه ميکردم فکر ميکردم داره از رپ حمايت ميشه الان ميبينم فقط سواستفاده ميشه پشت هم،هم تو سينما هم تو تي وي شو هم تو نمايش...

رپ فارسي اخه چي پشتشه جز دل و قلب مردم و يه سري جوونه پر از درد و عقده که هي هدف ادمايي قرار ميگيرن که حتي حاضر نيستن تحليل درستي ازش داشته باشن،17 سال تلاش که اخرش بيان اينطوري بگن؟ تازه کسي که منتقد و طناز محبوب صداش ميکنن!!

ما افسانه هستيم و براي اينه که شما نه ميتوني درست مارو ببيني وبشنوي... بله حداقل نه تا زماني که ژن ما رو زمين در حال تنفس و رشد هست، ما ميميريم و نوادگان شما اگر دستي در نوشتن پيدا کنن در مورد ما خواهند گفت...

و اگر شاهنامه رو درست بخوني ميفهمي ما از دل داستاناي شاهنامه ميايم و تو هرکدام از ما رستمي زندست...

Reza Pishro
وقتی که مهران مدیری در برنامه ی دورهمی با تمسخر از رپر ها یاد کرد این کار او واکنش های زیادی را در پی داشتمتن زیر پست اخیر یکی از رپر های قدیمی یعنی محمدرضا ناصری آزاد(رضا پیشرو)است:واسم عجيبه تا ديروز نگاه به يه سري برنامه ميکردم فکر ميکردم داره از رپ حمايت ميشه الان ميبينم فقط سواستفاده ميشه پشت هم،هم تو سينما هم تو تي وي شو هم تو نمايش...رپ فارسي اخه چي پشتشه جز دل و قلب مردم و يه سري جوونه پر از درد و عقده که هي هدف ادمايي قرار ميگيرن که حتي حاضر نيستن تحليل درستي ازش داشته باشن،17 سال تلاش که اخرش بيان اينطوري بگن؟ تازه کسي که منتقد و طناز محبوب صداش ميکنن!!ما افسانه هستيم و براي اينه که شما نه ميتوني درست مارو ببيني وبشنوي... بله حداقل نه تا زماني که ژن ما رو زمين در حال تنفس و رشد هست، ما ميميريم و نوادگان شما اگر دستي در نوشتن پيدا کنن در مورد ما خواهند گفت...و اگر شاهنامه رو درست بخوني ميفهمي ما از دل داستاناي شاهنامه ميايم و تو هرکدام از ما رستمي زندست...

وقتی که مهران مدیری در برنامه ی دورهمی با تمسخر از رپر ها یاد کرد این کار او واکنش های زیادی را در پی داشت

متن زیر پست اخیر یکی از رپر های قدیمی یعنی محمدرضا ناصری آزاد(رضا پیشرو)است:

واسم عجيبه تا ديروز نگاه به يه سري برنامه ميکردم فکر ميکردم داره از رپ حمايت ميشه الان ميبينم فقط سواستفاده ميشه پشت هم،هم تو سينما هم تو تي وي شو هم تو نمايش...

رپ فارسي اخه چي پشتشه جز دل و قلب مردم و يه سري جوونه پر از درد و عقده که هي هدف ادمايي قرار ميگيرن که حتي حاضر نيستن تحليل درستي ازش داشته باشن،17 سال تلاش که اخرش بيان اينطوري بگن؟ تازه کسي که منتقد و طناز محبوب صداش ميکنن!!

ما افسانه هستيم و براي اينه که شما نه ميتوني درست مارو ببيني وبشنوي... بله حداقل نه تا زماني که ژن ما رو زمين در حال تنفس و رشد هست، ما ميميريم و نوادگان شما اگر دستي در نوشتن پيدا کنن در مورد ما خواهند گفت...

و اگر شاهنامه رو درست بخوني ميفهمي ما از دل داستاناي شاهنامه ميايم و تو هرکدام از ما رستمي زندست...

رضا پیشرو
انتقاد رضا پیشرو از مهران مدیری
2017 / 08 / 18
آموزش موسیقی انتقاد رضا پیشرو از مهران مدیری دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More