×
×  دانلود حسین علیشاپور انتقاد حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شورای شعر و ترانه

انتقاد حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شورای شعر و ترانه

 به ترانه‌های «مکش مرگ من» مجوز می‌دهند، به کار هنرمندان موسیقی اصیل نه!

حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شیوه تازه شورای شعر و ترانه با هنرمندان موسیقی اصیل انتقاد کرد.

گراتومیک - حسین علیشاپور خواننده موسیقی ایرانی در تازه‌ترین گفتگوی خود گفت: اخیرا آقای اللهیاری دوست آهنگسازم، شعر و آهنگی را درباره کشورمان ایران ساخته بود که البته بعد از جلساتی، کلماتی از آن را جا به جا و ترانه را مرتب کردیم و اتفاقا ترانه خوبی هم از آب درآمده و البته بنده بعد از خواندن بیش از ۲۰ آلبوم و این همه کنسرت، قادر به تشخیص این مساله هستم که چه کلامی فخامت دارد و چه کلامی ندارد. منتها با کمال تعجب به من خبر دادند ترانه را، شورای شعر و ترانه به بهانه این که شایسته نام ایران نیست رد کرده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست شورای شعر ارشاد، چه چیزی را می بیند که ما در این کشور نمی بینیم و اصولا آیا این دوستان فکر نمی کنند که ایجاد این محدودیت ها، شرایط بد را بدتر می کند؟

علیشاپور گفت: آن چه موجب شد این ذهنیت برای من ایجاد شود این است که امروز دوست هنرمندم آقای امیر اثنی عشری تماس گرفت و گفت که شورای شعر، ترانه ای را که قرار است ایشان در کنسرت آذرماهش بخواند و موضوع ترانه مرتبط با زلزله زدگان سرپل ذهاب است، مردود برشمرده اند!

این خواننده موسیقی ایرانی در خاتمه گفت: آقایان ده ها ترانه ” مکش مرگ من ” را به سهولت مجوز می دهند؛ اما انگار اراده ای در کار است که جلوی کار هنرمندان جدی موسیقی اصیل ایرانی را بگیرند و صدالبته که این تلاش هایشان راه به جایی نمی برد.

  

Hossein Alishapour
 به ترانه‌های «مکش مرگ من» مجوز می‌دهند، به کار هنرمندان موسیقی اصیل نه!حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شیوه تازه شورای شعر و ترانه با هنرمندان موسیقی اصیل انتقاد کرد.گراتومیک - حسین علیشاپور خواننده موسیقی ایرانی در تازه‌ترین گفتگوی خود گفت: اخیرا آقای اللهیاری دوست آهنگسازم، شعر و آهنگی را درباره کشورمان ایران ساخته بود که البته بعد از جلساتی، کلماتی از آن را جا به جا و ترانه را مرتب کردیم و اتفاقا ترانه خوبی هم از آب درآمده و البته بنده بعد از خواندن بیش از ۲۰ آلبوم و این همه کنسرت، قادر به تشخیص این مساله هستم که چه کلامی فخامت دارد و چه کلامی ندارد. منتها با کمال تعجب به من خبر دادند ترانه را، شورای شعر و ترانه به بهانه این که شایسته نام ایران نیست رد کرده است.وی ادامه داد: مشخص نیست شورای شعر ارشاد، چه چیزی را می بیند که ما در این کشور نمی بینیم و اصولا آیا این دوستان فکر نمی کنند که ایجاد این محدودیت ها، شرایط بد را بدتر می کند؟علیشاپور گفت: آن چه موجب شد این ذهنیت برای من ایجاد شود این است که امروز دوست هنرمندم آقای امیر اثنی عشری تماس گرفت و گفت که شورای شعر، ترانه ای را که قرار است ایشان در کنسرت آذرماهش بخواند و موضوع ترانه مرتبط با زلزله زدگان سرپل ذهاب است، مردود برشمرده اند!این خواننده موسیقی ایرانی در خاتمه گفت: آقایان ده ها ترانه ” مکش مرگ من ” را به سهولت مجوز می دهند؛ اما انگار اراده ای در کار است که جلوی کار هنرمندان جدی موسیقی اصیل ایرانی را بگیرند و صدالبته که این تلاش هایشان راه به جایی نمی برد.  

 به ترانه‌های «مکش مرگ من» مجوز می‌دهند، به کار هنرمندان موسیقی اصیل نه!

حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شیوه تازه شورای شعر و ترانه با هنرمندان موسیقی اصیل انتقاد کرد.

گراتومیک - حسین علیشاپور خواننده موسیقی ایرانی در تازه‌ترین گفتگوی خود گفت: اخیرا آقای اللهیاری دوست آهنگسازم، شعر و آهنگی را درباره کشورمان ایران ساخته بود که البته بعد از جلساتی، کلماتی از آن را جا به جا و ترانه را مرتب کردیم و اتفاقا ترانه خوبی هم از آب درآمده و البته بنده بعد از خواندن بیش از ۲۰ آلبوم و این همه کنسرت، قادر به تشخیص این مساله هستم که چه کلامی فخامت دارد و چه کلامی ندارد. منتها با کمال تعجب به من خبر دادند ترانه را، شورای شعر و ترانه به بهانه این که شایسته نام ایران نیست رد کرده است.

وی ادامه داد: مشخص نیست شورای شعر ارشاد، چه چیزی را می بیند که ما در این کشور نمی بینیم و اصولا آیا این دوستان فکر نمی کنند که ایجاد این محدودیت ها، شرایط بد را بدتر می کند؟

علیشاپور گفت: آن چه موجب شد این ذهنیت برای من ایجاد شود این است که امروز دوست هنرمندم آقای امیر اثنی عشری تماس گرفت و گفت که شورای شعر، ترانه ای را که قرار است ایشان در کنسرت آذرماهش بخواند و موضوع ترانه مرتبط با زلزله زدگان سرپل ذهاب است، مردود برشمرده اند!

این خواننده موسیقی ایرانی در خاتمه گفت: آقایان ده ها ترانه ” مکش مرگ من ” را به سهولت مجوز می دهند؛ اما انگار اراده ای در کار است که جلوی کار هنرمندان جدی موسیقی اصیل ایرانی را بگیرند و صدالبته که این تلاش هایشان راه به جایی نمی برد.

  
حسین علیشاپور
انتقاد حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شورای شعر و ترانه
2018 / 10 / 28
آموزش موسیقی انتقاد حسین علیشاپور خواننده آواز ایرانی از شورای شعر و ترانه دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More