×
×  دانلود حامی انتقاد تند حامی از هنرمندان و مسئولین

انتقاد تند حامی از هنرمندان و مسئولین

خوشحالم از اینکه زمانه نقاب از چهره‌ی همگان بر می‌داره

مردم گرسنه و بی‌ پول دیگه دلشون برای اسکار و بیلبورد تبلیغاتی دلقکهای سیاسی غش نمیره

گراتومیک - حمید حامی با انتشار متنی کنایه آمیز و جنجالی در صفحه اینستاگرام خود، از مسئولین و هنرمندان انتقاد کرد.

متن منتشر شده توسط حامی:

میون همه‌ی دل‌ نگرونیهای این دنیای بی‌ رحم و ترس از آدمایی که با بی‌رحمی تموم منتظر خوردن گوشت تن برادرا و خواهراشون هستن، دل‌نگرونیهایی که برای عزیزام دارم هر روز بیشتر و‌ عمیق‌تر، قلب و دنیام رو‌ تنگ میکنن.

قبل‌ ترها و شاید همین نزدیکیها بود که بازیگرها و خواننده‌های موج‌ سوار، با ایجاد جنجال و موج تبلیغاتی برای مخفی کردن اوضاع معیشتی مردم و انحراف ذهن مردم از مسایل و مشکلات جاری تلاش زیادی می‌کردن از قبیل؛ ازدواجهای فرمایشی و تبلیغاتی، ممنوع‌الفعالیت شدنهای صوری و سیستماتیک، لغو کنسرتهای دروغین و به ظاهر به نفع مردم ستم دیده، بردن جوایز بین‌المللی از قبل برنده شده، عریان شدنهای گران قیمت، اعتراضات سازمان یافته و به ظاهر هم‌جهت با مردم و هزار هزار هزار بازی آلوده به پول دیگه، که خوب... خیلی هم موفقیت آمیز بودن، اما مردم گرسنه و بی‌پول دیگه دلشون برای اسکار و بیلبورد تبلیغاتی دلقکهای سیاسی غش نمیره، مردم گرسنه نون میخوان‌، نه دروغهای تکراری دلقکهای سینمایی، تلویزیونی و اینستاگرامی.

دیگه حتی جنجالی ترین نمایشهای هنرمندها در فضای مجازی و تبلیغات محیطی و حتی انداختن گرانی‌ها به گردن تحریمها هم نمیتونه حواس مردم رو از سیاه بختی و فقر و اعتیاد و بی فرهنگی و کلاه برداری و اختلاس و موسسه‌ی مالی اعتباری و بلایای دیگه پرت کنه.

من نگران و ناراحت خانواده خودم ‌هستم، نگران آینده، نگران ایران و مردمش، کشوری که به احترامش عمرم رو بدون پول به هنرش فروختم و همچنین خوشحالم، خوشحال از اینکه زمانه نقاب از چهره‌ی همگان بر می‌داره.

با آرزوی سلامتی و شادی و آینده‌ی روشن برای ایران و مردمش، برای خانواده‌هاتون و هم برای فرزندانتون.

  

hami
خوشحالم از اینکه زمانه نقاب از چهره‌ی همگان بر می‌دارهمردم گرسنه و بی‌ پول دیگه دلشون برای اسکار و بیلبورد تبلیغاتی دلقکهای سیاسی غش نمیرهگراتومیک - حمید حامی با انتشار متنی کنایه آمیز و جنجالی در صفحه اینستاگرام خود، از مسئولین و هنرمندان انتقاد کرد.متن منتشر شده توسط حامی:میون همه‌ی دل‌ نگرونیهای این دنیای بی‌ رحم و ترس از آدمایی که با بی‌رحمی تموم منتظر خوردن گوشت تن برادرا و خواهراشون هستن، دل‌نگرونیهایی که برای عزیزام دارم هر روز بیشتر و‌ عمیق‌تر، قلب و دنیام رو‌ تنگ میکنن.قبل‌ ترها و شاید همین نزدیکیها بود که بازیگرها و خواننده‌های موج‌ سوار، با ایجاد جنجال و موج تبلیغاتی برای مخفی کردن اوضاع معیشتی مردم و انحراف ذهن مردم از مسایل و مشکلات جاری تلاش زیادی می‌کردن از قبیل؛ ازدواجهای فرمایشی و تبلیغاتی، ممنوع‌الفعالیت شدنهای صوری و سیستماتیک، لغو کنسرتهای دروغین و به ظاهر به نفع مردم ستم دیده، بردن جوایز بین‌المللی از قبل برنده شده، عریان شدنهای گران قیمت، اعتراضات سازمان یافته و به ظاهر هم‌جهت با مردم و هزار هزار هزار بازی آلوده به پول دیگه، که خوب... خیلی هم موفقیت آمیز بودن، اما مردم گرسنه و بی‌پول دیگه دلشون برای اسکار و بیلبورد تبلیغاتی دلقکهای سیاسی غش نمیره، مردم گرسنه نون میخوان‌، نه دروغهای تکراری دلقکهای سینمایی، تلویزیونی و اینستاگرامی.دیگه حتی جنجالی ترین نمایشهای هنرمندها در فضای مجازی و تبلیغات محیطی و حتی انداختن گرانی‌ها به گردن تحریمها هم نمیتونه حواس مردم رو از سیاه بختی و فقر و اعتیاد و بی فرهنگی و کلاه برداری و اختلاس و موسسه‌ی مالی اعتباری و بلایای دیگه پرت کنه.من نگران و ناراحت خانواده خودم ‌هستم، نگران آینده، نگران ایران و مردمش، کشوری که به احترامش عمرم رو بدون پول به هنرش فروختم و همچنین خوشحالم، خوشحال از اینکه زمانه نقاب از چهره‌ی همگان بر می‌داره.با آرزوی سلامتی و شادی و آینده‌ی روشن برای ایران و مردمش، برای خانواده‌هاتون و هم برای فرزندانتون.  

خوشحالم از اینکه زمانه نقاب از چهره‌ی همگان بر می‌داره

مردم گرسنه و بی‌ پول دیگه دلشون برای اسکار و بیلبورد تبلیغاتی دلقکهای سیاسی غش نمیره

گراتومیک - حمید حامی با انتشار متنی کنایه آمیز و جنجالی در صفحه اینستاگرام خود، از مسئولین و هنرمندان انتقاد کرد.

متن منتشر شده توسط حامی:

میون همه‌ی دل‌ نگرونیهای این دنیای بی‌ رحم و ترس از آدمایی که با بی‌رحمی تموم منتظر خوردن گوشت تن برادرا و خواهراشون هستن، دل‌نگرونیهایی که برای عزیزام دارم هر روز بیشتر و‌ عمیق‌تر، قلب و دنیام رو‌ تنگ میکنن.

قبل‌ ترها و شاید همین نزدیکیها بود که بازیگرها و خواننده‌های موج‌ سوار، با ایجاد جنجال و موج تبلیغاتی برای مخفی کردن اوضاع معیشتی مردم و انحراف ذهن مردم از مسایل و مشکلات جاری تلاش زیادی می‌کردن از قبیل؛ ازدواجهای فرمایشی و تبلیغاتی، ممنوع‌الفعالیت شدنهای صوری و سیستماتیک، لغو کنسرتهای دروغین و به ظاهر به نفع مردم ستم دیده، بردن جوایز بین‌المللی از قبل برنده شده، عریان شدنهای گران قیمت، اعتراضات سازمان یافته و به ظاهر هم‌جهت با مردم و هزار هزار هزار بازی آلوده به پول دیگه، که خوب... خیلی هم موفقیت آمیز بودن، اما مردم گرسنه و بی‌پول دیگه دلشون برای اسکار و بیلبورد تبلیغاتی دلقکهای سیاسی غش نمیره، مردم گرسنه نون میخوان‌، نه دروغهای تکراری دلقکهای سینمایی، تلویزیونی و اینستاگرامی.

دیگه حتی جنجالی ترین نمایشهای هنرمندها در فضای مجازی و تبلیغات محیطی و حتی انداختن گرانی‌ها به گردن تحریمها هم نمیتونه حواس مردم رو از سیاه بختی و فقر و اعتیاد و بی فرهنگی و کلاه برداری و اختلاس و موسسه‌ی مالی اعتباری و بلایای دیگه پرت کنه.

من نگران و ناراحت خانواده خودم ‌هستم، نگران آینده، نگران ایران و مردمش، کشوری که به احترامش عمرم رو بدون پول به هنرش فروختم و همچنین خوشحالم، خوشحال از اینکه زمانه نقاب از چهره‌ی همگان بر می‌داره.

با آرزوی سلامتی و شادی و آینده‌ی روشن برای ایران و مردمش، برای خانواده‌هاتون و هم برای فرزندانتون.

  
حامی
انتقاد تند حامی از هنرمندان و مسئولین
2018 / 09 / 28
آموزش موسیقی انتقاد تند حامی از هنرمندان و مسئولین دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More