×
×  دانلود رضا صادقی انتقاد تند رضا صادقی به تبلیغ وحشت آور فیلم به وقت شام

انتقاد تند رضا صادقی به تبلیغ وحشت آور فیلم به وقت شام

اکران مردمی فیلم به وقت شام

انتقاد تند رضا صادقی از فیلم به وقت شام

گراتومیک -دیشب اکران مردمی فیلم به وقت شام با حضور بازیگر عرب این فیلم "جوزف سلامه" که در ایران به نام کاراکتر "چطوری ایرانی" معروف شده است، برگزار شد.

تیم تبلیغاتی این فیلم عده ای را با گریم به وقت شام با اسب و اسلحه به پردیس کوروش آوردند. همچنین تعدادی افراد دیگر با لباس و اسلحه داعشی ها با حالتی رعب انگیز وارد پردیس شدند که باعث ترس و وحشت بعضی از افراد حاضر در سینما و بطور خاص کودکان شد.

این اتفاق اعتراضات و انتقادات تند مردم را به ابراهیم حاتمی کیا در بر داشت. حاتمی کیا در جواب اعتراضات اعلام کرد که اطلاعی از انجام این عمل تبلیغاتی نداشته است و با ورود به سالن متوجه این مسئله شده است.

اما بعد از این حواشی هنرمندان زیادی به این تبلیغ واکنش نشان دادند که از جمله آنها میتوان به رضا صادقی اشاره کرد.

متن منتشر شده توسط رضا صادقی:

ا⁣ين مكان ، محل حضور بچه هاى معصوميه كه مشغول بازى و خاطره سازى هستن ، تنها جايي كه تيارا در اون حالش خوب بود و حال خوب خيلى از بچه ها رو ميديدم ، شرم اوره اين دلقك بازى براى فروش و تبليغ يك فيلم به حد كافى از صبح تا شب ، بابت اتفاقات عجيب اين سرزمين وحشت هست لازم به اين حماقت نبود .... اقاى حاتمى كيا هم دهه هاى من با فيلمهاى شما خاطره دارن كاش خاطره هاى خوب و نابود نميكردين ... تيارا اون لحظه اونجا نبود اما همه بچه ها مثل بچه هاى منن و اميدوارم خانواده اين بچه ها و مردمى كه دچار دلهـره شدن از اين مسئله ساده نگذرن .....

و تاسف بار تر كه اين نا بازيگران " الله اكبر " سر ميدادن و اين در ذهن كودكى كه صداى اذان ميشنوه از اين به بعد چه خواهد بود ؟

شهيد مدافع حرم رفتن كه مردم اين حس و تجربه نكنن ، بخاطر منافعتون به هر كارى دست نزنيد .....

      

Reza Sadeghi
اکران مردمی فیلم به وقت شامانتقاد تند رضا صادقی از فیلم به وقت شامگراتومیک -دیشب اکران مردمی فیلم به وقت شام با حضور بازیگر عرب این فیلم "جوزف سلامه" که در ایران به نام کاراکتر "چطوری ایرانی" معروف شده است، برگزار شد.تیم تبلیغاتی این فیلم عده ای را با گریم به وقت شام با اسب و اسلحه به پردیس کوروش آوردند. همچنین تعدادی افراد دیگر با لباس و اسلحه داعشی ها با حالتی رعب انگیز وارد پردیس شدند که باعث ترس و وحشت بعضی از افراد حاضر در سینما و بطور خاص کودکان شد.این اتفاق اعتراضات و انتقادات تند مردم را به ابراهیم حاتمی کیا در بر داشت. حاتمی کیا در جواب اعتراضات اعلام کرد که اطلاعی از انجام این عمل تبلیغاتی نداشته است و با ورود به سالن متوجه این مسئله شده است.اما بعد از این حواشی هنرمندان زیادی به این تبلیغ واکنش نشان دادند که از جمله آنها میتوان به رضا صادقی اشاره کرد.متن منتشر شده توسط رضا صادقی:ا⁣ين مكان ، محل حضور بچه هاى معصوميه كه مشغول بازى و خاطره سازى هستن ، تنها جايي كه تيارا در اون حالش خوب بود و حال خوب خيلى از بچه ها رو ميديدم ، شرم اوره اين دلقك بازى براى فروش و تبليغ يك فيلم به حد كافى از صبح تا شب ، بابت اتفاقات عجيب اين سرزمين وحشت هست لازم به اين حماقت نبود .... اقاى حاتمى كيا هم دهه هاى من با فيلمهاى شما خاطره دارن كاش خاطره هاى خوب و نابود نميكردين ... تيارا اون لحظه اونجا نبود اما همه بچه ها مثل بچه هاى منن و اميدوارم خانواده اين بچه ها و مردمى كه دچار دلهـره شدن از اين مسئله ساده نگذرن .....و تاسف بار تر كه اين نا بازيگران " الله اكبر " سر ميدادن و اين در ذهن كودكى كه صداى اذان ميشنوه از اين به بعد چه خواهد بود ؟شهيد مدافع حرم رفتن كه مردم اين حس و تجربه نكنن ، بخاطر منافعتون به هر كارى دست نزنيد .....      

اکران مردمی فیلم به وقت شام

انتقاد تند رضا صادقی از فیلم به وقت شام

گراتومیک -دیشب اکران مردمی فیلم به وقت شام با حضور بازیگر عرب این فیلم "جوزف سلامه" که در ایران به نام کاراکتر "چطوری ایرانی" معروف شده است، برگزار شد.

تیم تبلیغاتی این فیلم عده ای را با گریم به وقت شام با اسب و اسلحه به پردیس کوروش آوردند. همچنین تعدادی افراد دیگر با لباس و اسلحه داعشی ها با حالتی رعب انگیز وارد پردیس شدند که باعث ترس و وحشت بعضی از افراد حاضر در سینما و بطور خاص کودکان شد.

این اتفاق اعتراضات و انتقادات تند مردم را به ابراهیم حاتمی کیا در بر داشت. حاتمی کیا در جواب اعتراضات اعلام کرد که اطلاعی از انجام این عمل تبلیغاتی نداشته است و با ورود به سالن متوجه این مسئله شده است.

اما بعد از این حواشی هنرمندان زیادی به این تبلیغ واکنش نشان دادند که از جمله آنها میتوان به رضا صادقی اشاره کرد.

متن منتشر شده توسط رضا صادقی:

ا⁣ين مكان ، محل حضور بچه هاى معصوميه كه مشغول بازى و خاطره سازى هستن ، تنها جايي كه تيارا در اون حالش خوب بود و حال خوب خيلى از بچه ها رو ميديدم ، شرم اوره اين دلقك بازى براى فروش و تبليغ يك فيلم به حد كافى از صبح تا شب ، بابت اتفاقات عجيب اين سرزمين وحشت هست لازم به اين حماقت نبود .... اقاى حاتمى كيا هم دهه هاى من با فيلمهاى شما خاطره دارن كاش خاطره هاى خوب و نابود نميكردين ... تيارا اون لحظه اونجا نبود اما همه بچه ها مثل بچه هاى منن و اميدوارم خانواده اين بچه ها و مردمى كه دچار دلهـره شدن از اين مسئله ساده نگذرن .....

و تاسف بار تر كه اين نا بازيگران " الله اكبر " سر ميدادن و اين در ذهن كودكى كه صداى اذان ميشنوه از اين به بعد چه خواهد بود ؟

شهيد مدافع حرم رفتن كه مردم اين حس و تجربه نكنن ، بخاطر منافعتون به هر كارى دست نزنيد .....

      
رضا صادقی
انتقاد تند رضا صادقی به تبلیغ وحشت آور فیلم به وقت شام
2018 / 05 / 08
Reza Sadeghi reza sadeghi news آخرین خبر از رضا صادقی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ انتقاد تند رضا صادقی به تبلیغ وحشت آور فیلم به وقت شام خبر جدید در مورد رضا صادقی خبرای جدید ازرضا صادقی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره رضا صادقی رضا صادقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More