×
×  دانلود احسان خواجه امیری اعتراض احسان خواجه امیری به گرانی و مسئولین

اعتراض احسان خواجه امیری به گرانی و مسئولین

واکنش احسان خواجه امیری به مشکلات اقصادی مردم

دومین واکنش جدی بعد از اعتراض سیروان خسروی

گراتومیک - بعد از اینکه سیروان خسروی 12 سانس از کنسرت های خود را لغو کرد تا واکنشی جدی به وضعیت بد اقتصادی مردم نشان دهد، حالا احسان خواجه امیری با انتشار پستی در اینستاگرام از مسئولین و دولت انتقاد کرد.

 

متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:

تو دنیایی که هواپیما از بالای سر کشورت داره رد میشه چطور میشه به مردمش گفت با شتر سفر کنن مردم دارن زندگی کردن همسایه های ما مثل ترکیه و امارات و ... میبینن که در بالاترین سطح آزادی و آرامش زندگی میکنن اونوقت هموطن های من باید حسرت یه روز سالم زندگی کردن به گور ببرن اون بچه هایی هم‌ که قسر در میرن و فردا و میبنن با عقده بزرگ میشن و هیچ‌وقت نمیتونن مزه خوشبختی و آرامش‌ بچشش

یکی تورو خدا دلش به حال ما بسوزه هم سن های من تمام سی و خوردی سال سن شون و تو جنگ و تحریم و فشار گذروندن تورو خدا یکم کوتاه بیاد بزارید بچه های ما دیگه یه چیکه زندگی کنن...

  

Ehsan Khajeh Amiri
واکنش احسان خواجه امیری به مشکلات اقصادی مردمدومین واکنش جدی بعد از اعتراض سیروان خسرویگراتومیک - بعد از اینکه سیروان خسروی 12 سانس از کنسرت های خود را لغو کرد تا واکنشی جدی به وضعیت بد اقتصادی مردم نشان دهد، حالا احسان خواجه امیری با انتشار پستی در اینستاگرام از مسئولین و دولت انتقاد کرد. متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:تو دنیایی که هواپیما از بالای سر کشورت داره رد میشه چطور میشه به مردمش گفت با شتر سفر کنن مردم دارن زندگی کردن همسایه های ما مثل ترکیه و امارات و ... میبینن که در بالاترین سطح آزادی و آرامش زندگی میکنن اونوقت هموطن های من باید حسرت یه روز سالم زندگی کردن به گور ببرن اون بچه هایی هم‌ که قسر در میرن و فردا و میبنن با عقده بزرگ میشن و هیچ‌وقت نمیتونن مزه خوشبختی و آرامش‌ بچششیکی تورو خدا دلش به حال ما بسوزه هم سن های من تمام سی و خوردی سال سن شون و تو جنگ و تحریم و فشار گذروندن تورو خدا یکم کوتاه بیاد بزارید بچه های ما دیگه یه چیکه زندگی کنن...  

واکنش احسان خواجه امیری به مشکلات اقصادی مردم

دومین واکنش جدی بعد از اعتراض سیروان خسروی

گراتومیک - بعد از اینکه سیروان خسروی 12 سانس از کنسرت های خود را لغو کرد تا واکنشی جدی به وضعیت بد اقتصادی مردم نشان دهد، حالا احسان خواجه امیری با انتشار پستی در اینستاگرام از مسئولین و دولت انتقاد کرد.

 

متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:

تو دنیایی که هواپیما از بالای سر کشورت داره رد میشه چطور میشه به مردمش گفت با شتر سفر کنن مردم دارن زندگی کردن همسایه های ما مثل ترکیه و امارات و ... میبینن که در بالاترین سطح آزادی و آرامش زندگی میکنن اونوقت هموطن های من باید حسرت یه روز سالم زندگی کردن به گور ببرن اون بچه هایی هم‌ که قسر در میرن و فردا و میبنن با عقده بزرگ میشن و هیچ‌وقت نمیتونن مزه خوشبختی و آرامش‌ بچشش

یکی تورو خدا دلش به حال ما بسوزه هم سن های من تمام سی و خوردی سال سن شون و تو جنگ و تحریم و فشار گذروندن تورو خدا یکم کوتاه بیاد بزارید بچه های ما دیگه یه چیکه زندگی کنن...

  
احسان خواجه امیری
اعتراض احسان خواجه امیری به گرانی و مسئولین
2018 / 06 / 28
Ehsan Khajeh Amiri Ehsan Khajeh Amiri news آخرین خبر از احسان خواجه امیری احسان خواجه امیری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد احسان خواجه امیری خبرای جدید ازاحسان خواجه امیری درباره احسان خواجه امیری
More