×
×  دانلود کاکوبند اولین اجرای کاکوبند پس از دو سال دوری

اولین اجرای کاکوبند پس از دو سال دوری

نخستین اجرای آلبوم «دنیای نو» پس از دو سال دوری از صحنه

اشک اعضای «کاکوبند» در کنسرت شان در آمد

گراتومیک - نخستین اجرای زنده اعضای گروه «کاکوبند» پس ازانتشار آلبوم جدید گروه «دنیای نو» درسالن وزارت کشور روی صحنه رفت.

جدیدترین کنسرت «کاکوبند» در حالی در آخرین روز هفته گذشته روی صحنه رفت که مخاطبان این گروه دو سال قبل شاهد آخرین اجرای زنده ازسوی نیما و پویا صرافی مهر بودند و آنها برای تولید آلبوم جدیدشان در دو سال گذشته به صورت کامل وقت و انرژی شان را صرف تولید اثر جدید گروه کردند.

نخستین اجرای زنده آلبوم «دنیای نو» با صحبت های نیما صرافی مهر آغاز شد که رو به حضار گفت: «پس از دو سال دیدن تان واقعا هیجان زده مان کرد و خوشحالیم که دوبارهدر کنار هم قرار است شب ویژه ای را روی صحنه ببریم.» اجرا و سبک خاص کنسرت های کاکوبند که ترکیبی از نور و پرفورمنس و تصویر است همواره مخاطبان مشخص و هدفمندی را به خود دیده است و از توع واکنش های دوستداران این گروه در سالن یه راحتی قابل تشخیص است که مخاطب کاکوبند، مخاطبی همواره ثابت و متعصب است.

نیما صرافی مهر در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: «ما اجراهای زیادی تا به حال داشتیم ولی امشب برای اولین بار افتخار میزبانی از پدرو مادرمان را در سالن داریم و اینبرای ما واقعا اتفاق مهمی است.» خواننده کاکوبند در حالی که اشک از چشمانش جاری شده بود رو به حضاربا بغض گفت: «همیشه قدر پدر و مادر و همه عزیزانتان را بدانید و الان هم به افتخار همه پدر و مادرها یک تشویق ویژه لطفا.»

اجرای قطعات پرطرفدار کاکوبند، که نوع خاص همراهی حاضرین در سالن را به خود میدید از اتفاقات جالب این کنسرت بود.

مخاطبان کاکوبند مشخصا از تمام انرژی خود برای همارهی با اعضای گروه در کنسرت هایشان استفاده می کنند وترکیب بازی با نور و تصاویر ال ای دی، از جمله جذابیت های همیشگی کنسرت های کاکوبند است که «پرفورمنس» برجسته ترین اتفاقت در همه کنسرت های این گروه است.

نیما و پویا صرافی مهر به همراه امیر علیزاده اعضای اصلی کاکوبند هستند و این کنسرت به همت موسسه آوای هنر روی صحنه رفت.

   

Kako Band
نخستین اجرای آلبوم «دنیای نو» پس از دو سال دوری از صحنهاشک اعضای «کاکوبند» در کنسرت شان در آمدگراتومیک - نخستین اجرای زنده اعضای گروه «کاکوبند» پس ازانتشار آلبوم جدید گروه «دنیای نو» درسالن وزارت کشور روی صحنه رفت.جدیدترین کنسرت «کاکوبند» در حالی در آخرین روز هفته گذشته روی صحنه رفت که مخاطبان این گروه دو سال قبل شاهد آخرین اجرای زنده ازسوی نیما و پویا صرافی مهر بودند و آنها برای تولید آلبوم جدیدشان در دو سال گذشته به صورت کامل وقت و انرژی شان را صرف تولید اثر جدید گروه کردند.نخستین اجرای زنده آلبوم «دنیای نو» با صحبت های نیما صرافی مهر آغاز شد که رو به حضار گفت: «پس از دو سال دیدن تان واقعا هیجان زده مان کرد و خوشحالیم که دوبارهدر کنار هم قرار است شب ویژه ای را روی صحنه ببریم.» اجرا و سبک خاص کنسرت های کاکوبند که ترکیبی از نور و پرفورمنس و تصویر است همواره مخاطبان مشخص و هدفمندی را به خود دیده است و از توع واکنش های دوستداران این گروه در سالن یه راحتی قابل تشخیص است که مخاطب کاکوبند، مخاطبی همواره ثابت و متعصب است.نیما صرافی مهر در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: «ما اجراهای زیادی تا به حال داشتیم ولی امشب برای اولین بار افتخار میزبانی از پدرو مادرمان را در سالن داریم و اینبرای ما واقعا اتفاق مهمی است.» خواننده کاکوبند در حالی که اشک از چشمانش جاری شده بود رو به حضاربا بغض گفت: «همیشه قدر پدر و مادر و همه عزیزانتان را بدانید و الان هم به افتخار همه پدر و مادرها یک تشویق ویژه لطفا.»اجرای قطعات پرطرفدار کاکوبند، که نوع خاص همراهی حاضرین در سالن را به خود میدید از اتفاقات جالب این کنسرت بود.مخاطبان کاکوبند مشخصا از تمام انرژی خود برای همارهی با اعضای گروه در کنسرت هایشان استفاده می کنند وترکیب بازی با نور و تصاویر ال ای دی، از جمله جذابیت های همیشگی کنسرت های کاکوبند است که «پرفورمنس» برجسته ترین اتفاقت در همه کنسرت های این گروه است.نیما و پویا صرافی مهر به همراه امیر علیزاده اعضای اصلی کاکوبند هستند و این کنسرت به همت موسسه آوای هنر روی صحنه رفت.   

نخستین اجرای آلبوم «دنیای نو» پس از دو سال دوری از صحنه

اشک اعضای «کاکوبند» در کنسرت شان در آمد

گراتومیک - نخستین اجرای زنده اعضای گروه «کاکوبند» پس ازانتشار آلبوم جدید گروه «دنیای نو» درسالن وزارت کشور روی صحنه رفت.

جدیدترین کنسرت «کاکوبند» در حالی در آخرین روز هفته گذشته روی صحنه رفت که مخاطبان این گروه دو سال قبل شاهد آخرین اجرای زنده ازسوی نیما و پویا صرافی مهر بودند و آنها برای تولید آلبوم جدیدشان در دو سال گذشته به صورت کامل وقت و انرژی شان را صرف تولید اثر جدید گروه کردند.

نخستین اجرای زنده آلبوم «دنیای نو» با صحبت های نیما صرافی مهر آغاز شد که رو به حضار گفت: «پس از دو سال دیدن تان واقعا هیجان زده مان کرد و خوشحالیم که دوبارهدر کنار هم قرار است شب ویژه ای را روی صحنه ببریم.» اجرا و سبک خاص کنسرت های کاکوبند که ترکیبی از نور و پرفورمنس و تصویر است همواره مخاطبان مشخص و هدفمندی را به خود دیده است و از توع واکنش های دوستداران این گروه در سالن یه راحتی قابل تشخیص است که مخاطب کاکوبند، مخاطبی همواره ثابت و متعصب است.

نیما صرافی مهر در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: «ما اجراهای زیادی تا به حال داشتیم ولی امشب برای اولین بار افتخار میزبانی از پدرو مادرمان را در سالن داریم و اینبرای ما واقعا اتفاق مهمی است.» خواننده کاکوبند در حالی که اشک از چشمانش جاری شده بود رو به حضاربا بغض گفت: «همیشه قدر پدر و مادر و همه عزیزانتان را بدانید و الان هم به افتخار همه پدر و مادرها یک تشویق ویژه لطفا.»

اجرای قطعات پرطرفدار کاکوبند، که نوع خاص همراهی حاضرین در سالن را به خود میدید از اتفاقات جالب این کنسرت بود.

مخاطبان کاکوبند مشخصا از تمام انرژی خود برای همارهی با اعضای گروه در کنسرت هایشان استفاده می کنند وترکیب بازی با نور و تصاویر ال ای دی، از جمله جذابیت های همیشگی کنسرت های کاکوبند است که «پرفورمنس» برجسته ترین اتفاقت در همه کنسرت های این گروه است.

نیما و پویا صرافی مهر به همراه امیر علیزاده اعضای اصلی کاکوبند هستند و این کنسرت به همت موسسه آوای هنر روی صحنه رفت.

   
کاکوبند
اولین اجرای کاکوبند پس از دو سال دوری
2019 / 03 / 03
Kako Band - Kako Band news آخرین خبر از کاکوبند اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کاکوبند خبرای جدید ازکاکوبند درباره کاکوبند کاکوبند
More