×
×  دانلود پرواز همای اجرای پرواز همای در تورنتو و مونترال

اجرای پرواز همای در تورنتو و مونترال

پرواز همای به کانادا می‌رود

پرواز همای و گروه مستان در تورنتو و مونترال روی صحنه می‌روند.

گراتومیکپرواز همای و گروه مستان، دوم دسامبر ۲۰۱۸ (یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷) در تورنتو و نهم دسامبر ۲۰۱۸ (یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷) در مونترال روی صحنه می‌روند.

همای پس از برگزاری کنسرت در کانادا، اپرای «حلاج» را با دکوری پرتابل شبیه به ایوان عطار کاخ سعدآبادِ تهران به ورزشگاه‌هایی در شهرهای اهواز، تبریز، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان می‌برد. او پیش‌‌تر از ۲۱ مرداد تا ۱۵ شهریور به مدت ۲۵ شب اپرای «حلاج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد تهران اجرا کرد.

   

Parvaz Homay
پرواز همای به کانادا می‌رودپرواز همای و گروه مستان در تورنتو و مونترال روی صحنه می‌روند.گراتومیک -  پرواز همای و گروه مستان، دوم دسامبر ۲۰۱۸ (یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷) در تورنتو و نهم دسامبر ۲۰۱۸ (یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷) در مونترال روی صحنه می‌روند.همای پس از برگزاری کنسرت در کانادا، اپرای «حلاج» را با دکوری پرتابل شبیه به ایوان عطار کاخ سعدآبادِ تهران به ورزشگاه‌هایی در شهرهای اهواز، تبریز، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان می‌برد. او پیش‌‌تر از ۲۱ مرداد تا ۱۵ شهریور به مدت ۲۵ شب اپرای «حلاج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد تهران اجرا کرد.   

پرواز همای به کانادا می‌رود

پرواز همای و گروه مستان در تورنتو و مونترال روی صحنه می‌روند.

گراتومیکپرواز همای و گروه مستان، دوم دسامبر ۲۰۱۸ (یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷) در تورنتو و نهم دسامبر ۲۰۱۸ (یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷) در مونترال روی صحنه می‌روند.

همای پس از برگزاری کنسرت در کانادا، اپرای «حلاج» را با دکوری پرتابل شبیه به ایوان عطار کاخ سعدآبادِ تهران به ورزشگاه‌هایی در شهرهای اهواز، تبریز، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان می‌برد. او پیش‌‌تر از ۲۱ مرداد تا ۱۵ شهریور به مدت ۲۵ شب اپرای «حلاج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد تهران اجرا کرد.

   
پرواز همای
اجرای پرواز همای در تورنتو و مونترال
2018 / 10 / 28
Parvaz Homay Parvaz Homay news آخرین خبر از پرواز همای اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پرواز همای خبر جدید در مورد پرواز همای خبرای جدید ازپرواز همای درباره پرواز همای
More