×
×  دانلود وحید تاج ارکستر ملی ایران با اجرای وحید تاج و رهبری فریدون شهبازیان

ارکستر ملی ایران با اجرای وحید تاج و رهبری فریدون شهبازیان

ارکستر ملی ایران روی صحنه می رود

آوای تاج و چیره دستی شهبازیان در تالار وحدت

گراتومیک - ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این اجرا قطعات اوورتور "آوار" از فریدون شهبازیان، "بهار عاشق"، "خوشه چین"، "بهار دلنشین" و "دست به دستمال نزن" از روح الله خالقی، "سرود گل" و "به یاد صبا"، "نغمه ترک" از حسین دهلوی، "مست مست"، "دریغ و مست" از آرش کامور توسط ارکستر ملی ایران نواخته می شود.

وحید تاج همراه با اجرای قطعات توسط ارکستر ملی ایران اشعاری از فریدون مشیری، کریم فکور، بیژن ترقی، علی بختیاری و عطار نیشابوری را می خواند.

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان از ابتدای فعالیت خود تا به حال با خوانندگانی مانند علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، سالار عقیلی و محمد معتمدی همکاری داشته است.

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود.

  

Vahid Taj
ارکستر ملی ایران روی صحنه می رودآوای تاج و چیره دستی شهبازیان در تالار وحدتگراتومیک - ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.در این اجرا قطعات اوورتور "آوار" از فریدون شهبازیان، "بهار عاشق"، "خوشه چین"، "بهار دلنشین" و "دست به دستمال نزن" از روح الله خالقی، "سرود گل" و "به یاد صبا"، "نغمه ترک" از حسین دهلوی، "مست مست"، "دریغ و مست" از آرش کامور توسط ارکستر ملی ایران نواخته می شود.وحید تاج همراه با اجرای قطعات توسط ارکستر ملی ایران اشعاری از فریدون مشیری، کریم فکور، بیژن ترقی، علی بختیاری و عطار نیشابوری را می خواند.ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان از ابتدای فعالیت خود تا به حال با خوانندگانی مانند علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، سالار عقیلی و محمد معتمدی همکاری داشته است.ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود.  

ارکستر ملی ایران روی صحنه می رود

آوای تاج و چیره دستی شهبازیان در تالار وحدت

گراتومیک - ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این اجرا قطعات اوورتور "آوار" از فریدون شهبازیان، "بهار عاشق"، "خوشه چین"، "بهار دلنشین" و "دست به دستمال نزن" از روح الله خالقی، "سرود گل" و "به یاد صبا"، "نغمه ترک" از حسین دهلوی، "مست مست"، "دریغ و مست" از آرش کامور توسط ارکستر ملی ایران نواخته می شود.

وحید تاج همراه با اجرای قطعات توسط ارکستر ملی ایران اشعاری از فریدون مشیری، کریم فکور، بیژن ترقی، علی بختیاری و عطار نیشابوری را می خواند.

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان از ابتدای فعالیت خود تا به حال با خوانندگانی مانند علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، سالار عقیلی و محمد معتمدی همکاری داشته است.

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی وحید تاج روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود.

  
وحید تاج
ارکستر ملی ایران با اجرای وحید تاج و رهبری فریدون شهبازیان
2018 / 04 / 27
vahid taj vahid taj news آخرین خبر از وحید تاج اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد وحید تاج خبرای جدید ازوحید تاج درباره وحید تاج وحید تاج
More