×
×  دانلود مهدی یراحی گزارشی از اجرای مهدی یراحی در اهواز

گزارشی از اجرای مهدی یراحی در اهواز

فرزند کارون با نماد نخل به اهواز آمد

مهدی یراحی که امروز با لوگوی "نخل" بر روی تی شرتش وارد اجرای کنسرت شد، اولین ترانه را به ترانه ی خاک اختصاص داد.

گراتومیک - مهدی یراحی مشهور به فرزند کارون در ابتدای کنسرتش گفت:

بارها از حرمت اهواز گفتم و اتفاقی نیوفتاد اینبار شما ترانه ی خاک را بخوانید با تمام مشکلات خاک و بیکاری و ...

گفتنی است، یراحی از باب تعهد به مردم سرزمینش بارها در مسائل محیط زیستی و معضلات اجتماعی خوزستان واکنش های هنری نشان داده است.

    

Mehdi Yarrahi
فرزند کارون با نماد نخل به اهواز آمدمهدی یراحی که امروز با لوگوی "نخل" بر روی تی شرتش وارد اجرای کنسرت شد، اولین ترانه را به ترانه ی خاک اختصاص داد.گراتومیک - مهدی یراحی مشهور به فرزند کارون در ابتدای کنسرتش گفت:بارها از حرمت اهواز گفتم و اتفاقی نیوفتاد اینبار شما ترانه ی خاک را بخوانید با تمام مشکلات خاک و بیکاری و ...گفتنی است، یراحی از باب تعهد به مردم سرزمینش بارها در مسائل محیط زیستی و معضلات اجتماعی خوزستان واکنش های هنری نشان داده است.    

فرزند کارون با نماد نخل به اهواز آمد

مهدی یراحی که امروز با لوگوی "نخل" بر روی تی شرتش وارد اجرای کنسرت شد، اولین ترانه را به ترانه ی خاک اختصاص داد.

گراتومیک - مهدی یراحی مشهور به فرزند کارون در ابتدای کنسرتش گفت:

بارها از حرمت اهواز گفتم و اتفاقی نیوفتاد اینبار شما ترانه ی خاک را بخوانید با تمام مشکلات خاک و بیکاری و ...

گفتنی است، یراحی از باب تعهد به مردم سرزمینش بارها در مسائل محیط زیستی و معضلات اجتماعی خوزستان واکنش های هنری نشان داده است.

    
مهدی یراحی
گزارشی از اجرای مهدی یراحی در اهواز
2018 / 05 / 04
Mehdi Yarrahi Mehdi Yarrahi news آخرین خبر از مهدی یراحی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مهدی یراحی خبرای جدید ازمهدی یراحی درباره مهدی یراحی مهدی یراحی
More