×
×  دانلود حمید عسکری اجرای حمید عسکری درتالار پیوند

اجرای حمید عسکری درتالار پیوند

اجرای زنده موسیقی حمید عسکری در برازجان

اجرای زنده موسیقی حمید عسکری در برازجان جمعه شب ۱۰شهریورماه درتالار پیوند برگزار گردید.

   

کنسرت حمید عسکری جمعه شب ۱۰شهریورماه درتالار پیوند برازجان برگزار گردید.کنسرت حمید عسکری با ترانه (به عشق تو) بایکساعت تاخیرآغازشدومورداستقبال جمعیت حاضرقرارگرفت .

به گزارش اتحاد خبر،پرطرفدارترین قطعه که همخوانی بیشترسالن را دربر داشت آهنگ ( خنده و گریه) بود.این کنسرت به تهیه کنندگی دریا دهقانی برگزارشد.

hamid askari
اجرای زنده موسیقی حمید عسکری در برازجاناجرای زنده موسیقی حمید عسکری در برازجان جمعه شب ۱۰شهریورماه درتالار پیوند برگزار گردید.   کنسرت حمید عسکری جمعه شب ۱۰شهریورماه درتالار پیوند برازجان برگزار گردید.کنسرت حمید عسکری با ترانه (به عشق تو) بایکساعت تاخیرآغازشدومورداستقبال جمعیت حاضرقرارگرفت .به گزارش اتحاد خبر،پرطرفدارترین قطعه که همخوانی بیشترسالن را دربر داشت آهنگ ( خنده و گریه) بود.این کنسرت به تهیه کنندگی دریا دهقانی برگزارشد.

اجرای زنده موسیقی حمید عسکری در برازجان

اجرای زنده موسیقی حمید عسکری در برازجان جمعه شب ۱۰شهریورماه درتالار پیوند برگزار گردید.

   

کنسرت حمید عسکری جمعه شب ۱۰شهریورماه درتالار پیوند برازجان برگزار گردید.کنسرت حمید عسکری با ترانه (به عشق تو) بایکساعت تاخیرآغازشدومورداستقبال جمعیت حاضرقرارگرفت .

به گزارش اتحاد خبر،پرطرفدارترین قطعه که همخوانی بیشترسالن را دربر داشت آهنگ ( خنده و گریه) بود.این کنسرت به تهیه کنندگی دریا دهقانی برگزارشد.

حمید عسکری
اجرای حمید عسکری درتالار پیوند
2017 / 09 / 02
Hamid Askari hamid askari news آخرین خبر از حمید عسکری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید عسکری خبر جدید در مورد حمید عسکری خبرای جدید ازحمید عسکری درباره حمید عسکری
More