×
×  دانلود سرود تیم ملی آماده شدن سرود تیم ملی

آماده شدن سرود تیم ملی

سرود تیم ملی آماده شد

در آستانه جام ملت ها سرود تیم ملی آماده و تحویل کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال شد.

گراتومیک - آهنگی که برای تیم ملی از سوی ماهور قوچان نژاد، نوه عموی رضا قوچان نژاد خوانده و به قهرمان نامگذاری شده است. ترانه آن را افشین مقدم سروده و بابک زرین آهنگساز آن بوده است.

قرار است در حاشیه جشنواره اقوام و فوتبال در تهران که ۹ تا ۱۲ دی خواهد بود این سرود به طور رسمی از سوی فدراسیون فوتبال رونمایی شود.

    

Music and Art
سرود تیم ملی آماده شددر آستانه جام ملت ها سرود تیم ملی آماده و تحویل کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال شد.گراتومیک - آهنگی که برای تیم ملی از سوی ماهور قوچان نژاد، نوه عموی رضا قوچان نژاد خوانده و به قهرمان نامگذاری شده است. ترانه آن را افشین مقدم سروده و بابک زرین آهنگساز آن بوده است.قرار است در حاشیه جشنواره اقوام و فوتبال در تهران که ۹ تا ۱۲ دی خواهد بود این سرود به طور رسمی از سوی فدراسیون فوتبال رونمایی شود.    

سرود تیم ملی آماده شد

در آستانه جام ملت ها سرود تیم ملی آماده و تحویل کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال شد.

گراتومیک - آهنگی که برای تیم ملی از سوی ماهور قوچان نژاد، نوه عموی رضا قوچان نژاد خوانده و به قهرمان نامگذاری شده است. ترانه آن را افشین مقدم سروده و بابک زرین آهنگساز آن بوده است.

قرار است در حاشیه جشنواره اقوام و فوتبال در تهران که ۹ تا ۱۲ دی خواهد بود این سرود به طور رسمی از سوی فدراسیون فوتبال رونمایی شود.

    
سرود تیم ملی
آماده شدن سرود تیم ملی

2018 / 12 / 28
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از سرود تیم ملی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سرود تیم ملی خبرای جدید ازسرود تیم ملی درباره سرود تیم ملی سرود تیم ملی
More