×
×  دانلود عباس قادری انتشار آلبوم جدید عباس قادری در ایران

انتشار آلبوم جدید عباس قادری در ایران

آلبوم جدیدم نوروز منتشر می شود

عباس قادری خواننده قدیمی : کارهای جدیدی را با همکاری آهنگسازان توانای کشور آماده کرده ام که به زودی ضبط خواهد شد.

عباس قادری خواننده خوش صدا و قدیمی ایران با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری هاحاضر شد

قادری در بخشی از سخنان خود  گفت: کارهای جدیدی را با همکاری آهنگسازان توانای کشور آماده کرده ام که به زودی ضبط خواهد شد.

وی در خصوص به زمان تولید این آثار گفت: این آثار در مرحله تولید است و تلاش خواهیم کرد با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد در قالب آلبوم رسمی انتشار دهیم.

این خواننده شناخته شده قدیمی در ادامه افزود: تعدادی از آهنگ های آلبوم جدید است اما دراین آلبوم از آهنگهای قدیمی که مردم خوب کشورم با آنها خاطره دارند نیز ارائه خواهیم کرد.





Abbas Ghaderi
آلبوم جدیدم نوروز منتشر می شودعباس قادری خواننده قدیمی : کارهای جدیدی را با همکاری آهنگسازان توانای کشور آماده کرده ام که به زودی ضبط خواهد شد.عباس قادری خواننده خوش صدا و قدیمی ایران با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری هاحاضر شدقادری در بخشی از سخنان خود  گفت: کارهای جدیدی را با همکاری آهنگسازان توانای کشور آماده کرده ام که به زودی ضبط خواهد شد.وی در خصوص به زمان تولید این آثار گفت: این آثار در مرحله تولید است و تلاش خواهیم کرد با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد در قالب آلبوم رسمی انتشار دهیم.این خواننده شناخته شده قدیمی در ادامه افزود: تعدادی از آهنگ های آلبوم جدید است اما دراین آلبوم از آهنگهای قدیمی که مردم خوب کشورم با آنها خاطره دارند نیز ارائه خواهیم کرد.

آلبوم جدیدم نوروز منتشر می شود

عباس قادری خواننده قدیمی : کارهای جدیدی را با همکاری آهنگسازان توانای کشور آماده کرده ام که به زودی ضبط خواهد شد.

عباس قادری خواننده خوش صدا و قدیمی ایران با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری هاحاضر شد

قادری در بخشی از سخنان خود  گفت: کارهای جدیدی را با همکاری آهنگسازان توانای کشور آماده کرده ام که به زودی ضبط خواهد شد.

وی در خصوص به زمان تولید این آثار گفت: این آثار در مرحله تولید است و تلاش خواهیم کرد با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد در قالب آلبوم رسمی انتشار دهیم.

این خواننده شناخته شده قدیمی در ادامه افزود: تعدادی از آهنگ های آلبوم جدید است اما دراین آلبوم از آهنگهای قدیمی که مردم خوب کشورم با آنها خاطره دارند نیز ارائه خواهیم کرد.

عباس قادری
انتشار آلبوم جدید عباس قادری در ایران
2017 / 11 / 03
Abbas Ghaderi Abbas Ghaderi news آخرین خبر از عباس قادری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد عباس قادری خبرای جدید ازعباس قادری درباره عباس قادری عباس قادری
More