Recommended

FEATURED SONGS

Best songs added to GRATOMIC

LAST SONG

Last Songs added to GRATOMIC

LAST ALBUMS

Last albums added to GRATOMIC


NEW PODCAST

Last Podcast added to GRATOMIC

قوانین و اطلاعات

گراتومیک چیست؟

منتشرکننده و گسترشگر

گراتومیک به انگلیسی gratomic یک سرویس منتشرکننده و گسترشگر موسیقی که در حال حاضر برای هنرمندانموسیقی فارسی زبان و در سبک های pop, rap , electronic, rock , classic و persian folk یا همانموسیقی محلی ایران تحت قوانین کشور ایران طراحی و راه اندازی شده است اولبن نسخه از این سرویس درسال 1391 بصورت تارنمای آزمایشی راه اندازی شد اما به دلایلی برای ارائه خدمات بهتر لغوگردید و تابهار 1395 اجرای پرسه سرویس دهی به تعویق افتاد. از این رو در بهار سال 1395 نسخه 1.3 این گسترشگربا شکل و شمایل و خدماتی نوع بر روی سرور قرار گرفت و اکنون نیز بصورت بتا برای اشکال زدای وارزیابی باگ های احتمالی، تست سرعت، دسترسی و اضافه شدن تمام بخش ها و سرویس ها جهت بهره برداریکاربران و هنرمندان قابل دسترسی میباشد.

اهداف و ماموریت

«.شعار: «شنیدن بهتر، آفرینشی نو

ما از تمامیت موسیقی حمایت و حفاظت میکنیم و سعی ما در این است که با استفاده از افراد باهوش ومصمم، نگرشی نوین ازموسیقی و صوت را برای همراهانش به ارمغان آوریم.آنچه که مارا برای محکمتر گام نهادن در این مسیر حمایت میکند، مخاطبین زیرک و هنرمندان و استعدادهایبکر موسیقی هستند که الارقم تلاش های فراوان در موسیقی هنوز جایگاه مطمئنی در این صنعت پیدا نکردهاند و ما همیشه شاهد این بوده ایم که چطور هنرمندان ما زود تر از آن که کسی از هنرشان تقدیر کند ازاز صنعت بزرگ (موسیقی) فاصله گرفتن اند و هر روز دست به گریبان مشکلات پیچیده تری شدن، ما این مسیررا بخوبی میشناسیم و سال ها در زمینه های مختلف موسیقی و صوتی فعالیت نموده ایم تا با بکار گیریمتخصصان و مهندسان، این سطح از هنررا با آنچه که در توان داریم بهبود ببخشیم، ما تلاش میکنیم ازفرهنگ نو آوری و خلاقیت در موسیقی بصورت آزادانه حمایت به عمل آوریم تا در این راه هرهنرمند خلاق ومبتکری که دستی برای مشارکت و بهبود موسیقی دارد، به راحتی بتواند آنچه را که خلق کرده به انتشار وگسترش در آورد تا بهتر شنیده شود.

ارسال موسیقی

شرایط بارگذاری موسیقی

گراتومیک یک گسترشگر در موسیقی است، در همین راستا هنرمندان میتوانند آثار خود را برای انتشاردرگراتومیک و وبسایت های تحت همکاری با این سرویس برای ما ارسال کنند تا بعد از تایید کارشناسمربوطه در سبک مورد نظر با هماهنگی خالق اثر به انتشار درآید فرایند برسی بین 24 تا 48 ساعت بوده واگر به هردلیلی پرژه با تایید ریلیز از سمت گراتومیک موافقت نشد علت آن را در زیر جویا شوید.

بیشتر بخوانید

www.gratomic.com

Soon

!