دانلود آهنگ
00:00
×
× دانلود آهنگ
Playlist
 • nanhes

  Alireza Azar FT Milad Babaei

  Lyric

  ×
  nanhes
  x

  کی بیشتر از زندگی خستس

  کی خسته و کمرنگ ودلگیره

  هرکی به امید نبودن بود تو ابتدای جاده میمیره

  من میشناسم بوی بوهاتو

  من مست این جوگندمی بودم

  بازم بگو خانوم فرمانده من قتل عام چندمی بودم

  چشم و امید من نبود من

  بودن به سبک آدمی مرده

  بودن به شکل تو به شکل من

  سرخوردگیهای دوسر خورده

  وقتی خودت در خود گرفتاری هرگونه ی زنجیر یعنی هیچ / دلخوش نکن این متن چیزی نیس/این شعر بی تصویر یعنی هیچ/بعد از تو تصفیری نمانده تا شاعرخیال نو براندازد

  تنها به امید مرگ وامانده است تا خون بهایت را بپردازد/بنشین غروب شعر  ازایجاس از کفشهای پشت در مانده/از مادرهای تو با طفلی که از قبل بودن بی پدر مانده

  سیاره ای خاموش متروکم در من حضوری گنگ مشهود است/این سنگ سرد کنج منظومه قبلا زمین زندگی بوده است/

  ...