×
×  دانلود احسان خواجه امیری انتقاد تند احسان خواجه امیری از دولت

انتقاد تند احسان خواجه امیری از دولت

واکنش احسان خواجه امیری به بالا رفتن قیمت دلار

گلایه احسان خواجه امیری از گران تر شدن دلار

گراتومیک - احسان خواجه امیری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام به بالاتر رفتن قیمت های دلار واکنش نشان داد.

او یکی از معدود خواننده هایی است که به این تندی از دولت انتقاد کرده و حتی خودش هم در متنش به این موضوع اشاره کرده است که امیدوارم امنیت کشورم را به خطر نیانداخته باشم!

او در این متن صراحتا به وعده های انتخاباتی اشاره میکند و میگوید که هرگز تا به این حد از کشورم نا امید نشده بودم.قطعا هنرمندی مانند او میداند که این حرف های او ممکن است برایش دردسر ساز شود زیرا وقتی که هنرمندی طرفداران زیادی دارد که او را دنبال میکنند پس هر حرف او میتواند حواشی جدیدی را به راه اندازد. و قطعا مسئولین وزارت ارشاد حرکات این هنرمندان را رصد میکنند.حال باید دید آیا مسئولین به این اقدام احسان خواجه امیری واکنشی نشان خواهند داد یا اینکه فضا برای نقد های تندتری هم آماده خواهد شد؟

 

متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:

دلار از پنچ هزار تومان رد شد من یه خدا قوت به هموطن های عزیزم میگم سعی کنید لبخند بزنین اینجوری سختیش کمتر میشه، خدا بخواد قرار هست در سال جدید در شرایط شعب ابی طالب زندگی کنیم

میدونم خیلی شوخی تلخی کردم ولی از عصبانیت نمیدونم چی باید بگم که امنیت کشور مو بخطر ننداخته باشم !

تا به این سن هیچ وقت تجربه این حد از نا امیدی نسبت به فردا کشورم و نداشتم کاشکی اون شعار های انتخاباتی و نشنیده بودیم که قرار با دنیا آشتی کنیم قرار هست درهای کشور به روی دنیا باز بشه توریست بیاد هواپیما جدید بیاد ماشین های خوب بیاد کار و اشتغال ایجاد بشه بعد یک دفعه اینجوری بشه خدا کمکمون کنه...

    

Ehsan Khajeh Amiri
واکنش احسان خواجه امیری به بالا رفتن قیمت دلارگلایه احسان خواجه امیری از گران تر شدن دلارگراتومیک - احسان خواجه امیری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام به بالاتر رفتن قیمت های دلار واکنش نشان داد.او یکی از معدود خواننده هایی است که به این تندی از دولت انتقاد کرده و حتی خودش هم در متنش به این موضوع اشاره کرده است که امیدوارم امنیت کشورم را به خطر نیانداخته باشم!او در این متن صراحتا به وعده های انتخاباتی اشاره میکند و میگوید که هرگز تا به این حد از کشورم نا امید نشده بودم.قطعا هنرمندی مانند او میداند که این حرف های او ممکن است برایش دردسر ساز شود زیرا وقتی که هنرمندی طرفداران زیادی دارد که او را دنبال میکنند پس هر حرف او میتواند حواشی جدیدی را به راه اندازد. و قطعا مسئولین وزارت ارشاد حرکات این هنرمندان را رصد میکنند.حال باید دید آیا مسئولین به این اقدام احسان خواجه امیری واکنشی نشان خواهند داد یا اینکه فضا برای نقد های تندتری هم آماده خواهد شد؟ متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:دلار از پنچ هزار تومان رد شد من یه خدا قوت به هموطن های عزیزم میگم سعی کنید لبخند بزنین اینجوری سختیش کمتر میشه، خدا بخواد قرار هست در سال جدید در شرایط شعب ابی طالب زندگی کنیممیدونم خیلی شوخی تلخی کردم ولی از عصبانیت نمیدونم چی باید بگم که امنیت کشور مو بخطر ننداخته باشم !تا به این سن هیچ وقت تجربه این حد از نا امیدی نسبت به فردا کشورم و نداشتم کاشکی اون شعار های انتخاباتی و نشنیده بودیم که قرار با دنیا آشتی کنیم قرار هست درهای کشور به روی دنیا باز بشه توریست بیاد هواپیما جدید بیاد ماشین های خوب بیاد کار و اشتغال ایجاد بشه بعد یک دفعه اینجوری بشه خدا کمکمون کنه...    

واکنش احسان خواجه امیری به بالا رفتن قیمت دلار

گلایه احسان خواجه امیری از گران تر شدن دلار

گراتومیک - احسان خواجه امیری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام به بالاتر رفتن قیمت های دلار واکنش نشان داد.

او یکی از معدود خواننده هایی است که به این تندی از دولت انتقاد کرده و حتی خودش هم در متنش به این موضوع اشاره کرده است که امیدوارم امنیت کشورم را به خطر نیانداخته باشم!

او در این متن صراحتا به وعده های انتخاباتی اشاره میکند و میگوید که هرگز تا به این حد از کشورم نا امید نشده بودم.قطعا هنرمندی مانند او میداند که این حرف های او ممکن است برایش دردسر ساز شود زیرا وقتی که هنرمندی طرفداران زیادی دارد که او را دنبال میکنند پس هر حرف او میتواند حواشی جدیدی را به راه اندازد. و قطعا مسئولین وزارت ارشاد حرکات این هنرمندان را رصد میکنند.حال باید دید آیا مسئولین به این اقدام احسان خواجه امیری واکنشی نشان خواهند داد یا اینکه فضا برای نقد های تندتری هم آماده خواهد شد؟

 

متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:

دلار از پنچ هزار تومان رد شد من یه خدا قوت به هموطن های عزیزم میگم سعی کنید لبخند بزنین اینجوری سختیش کمتر میشه، خدا بخواد قرار هست در سال جدید در شرایط شعب ابی طالب زندگی کنیم

میدونم خیلی شوخی تلخی کردم ولی از عصبانیت نمیدونم چی باید بگم که امنیت کشور مو بخطر ننداخته باشم !

تا به این سن هیچ وقت تجربه این حد از نا امیدی نسبت به فردا کشورم و نداشتم کاشکی اون شعار های انتخاباتی و نشنیده بودیم که قرار با دنیا آشتی کنیم قرار هست درهای کشور به روی دنیا باز بشه توریست بیاد هواپیما جدید بیاد ماشین های خوب بیاد کار و اشتغال ایجاد بشه بعد یک دفعه اینجوری بشه خدا کمکمون کنه...

    
احسان خواجه امیری
انتقاد تند احسان خواجه امیری از دولت
2018 / 03 / 26
Ehsan Khajeh Amiri Ehsan Khajeh Amiri news آخرین خبر از احسان خواجه امیری احسان خواجه امیری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد احسان خواجه امیری خبرای جدید ازاحسان خواجه امیری درباره احسان خواجه امیری
More