×
×  دانلود قاسم افشار انتقاد قاسم افشار از تهیه کننده و خوانندگان جدید

انتقاد قاسم افشار از تهیه کننده و خوانندگان جدید

فضای موسیقی کشور بیمار و آشفته است

خواننده و تهیه کننده با برگزاری کنسرت به دنبال دیده شدن هستند

گراتومیک - خواننده موسیقی پاپ گفت: فضای موسیقی ما بیمار است و موسیقی آشفته ای داریم به شکلی که حتی قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگری در ساخت موسیقی مهم شده است.

قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ  درباره آخرین فعالیت های هنری خود گفت: اگر اتفاق خاصی نیافتد در مرداد ماه کنسرت برگزار خواهم کرد اما تاکنون زمان دقیق آن مشخص نشده است.

 چهار قطعه موسیقی را آماده کرده‌ام که در ماه‌های آینده یک یا دو قطعه را منتشر می کنم.

خواننده "وقف پرنده ها" درباره کسانی که در تولید قطعات او همکاری کرده‌اند اظهار کرد: در قطعاتی که قرار است منتشر کنم پوریا نیکان به عنوان آهنگ ساز و تنظیم کننده و محمد رشیدیان به عنوان تنظیم کننده قطعه "رفتن" با من همکاری کردند.

افشار با اشاره به تصمیم خود برای زمان انتشار آلبوم خود افزود: باتوجه به اینکه در شرایط کنونی به دلیل نبود قانون کپی رایت به راحتی آثار خوانندگان دانلود می‌شود به همین خاطر تصمیمی برای انتشار آلبوم به شکل مرسوم ندارم اما به فکر پخش و نشر آلبومی متفاوت هستم که به شکل محدود برای فروش به کتاب فروشی ها بدهیم، در همین راستا تهیه کننده‌ام، مجموعه ای از کتاب فروشی‌ها را برای این منظور در نظر گرفته است.

وی درباره فضای موسیقی امروز بیان کرد: فضای موسیقی ما بیمار است و موسیقی آشفته‌ای داریم به شکلی که حتی قطعات و آثار منتشر شده در پایین‌ترین سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگری در ساخت موسیقی مهم شده است و این معضل در کنسرت‌ها بسیار دیده می‌شود، کنسرت‌هایی که امروزه نمایشی هستند و خوانندگان برای نشان دادن، پز دادن و نمایش خود روی صحنه می‌روند.

این خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ درباره کیفیت برگزاری کنسرت‌ها در حال حاضر توضیح داد: کنسرت‌های امروز در بازی رقص، نور و صدا خلاصه شده است. در همه جای دنیا خواننده به تنهایی یا با گروه با رعایت اصول ساختاری موسیقی به اجرا می‌پردازند اما کنسرت‌های ما امروز فقط به سر و صدا به واسطه آلات موسیقی منتهی شده است.

البته تهیه کنندگان نیز در به وجود آمدن وضعیت موجود بی تقصیر نیستند، برخی تهیه کنندگان براساس توافقی که بین خودشان و خواننده می کنند، نفع خود را می‌برند و خواننده نیز در جایگاه خود و قراردادی که بسته است سود خود را خواهد برد و نتیجه آن برگزاری کنسرت‌هایی است که امروز بیش از پیش شاهد آن هستیم.

افشار با اشاره به تیتراژ فروشی در عرصه موسیقی خاطرنشان کرد: همکاری خواننده در یک تیتراژ نسبت به گذشته کمرنگ شده است برخی تیتراژها با پرداخت پول به همکاری منجر می‌شود، در نتیجه شاهد بیکاری عده ای از خوانندگان و حضور عده ای نابلد در عرصه موسیقی هستیم. برای بهبود این وضعیت یک تیم قوی لازم است تا از روند تیتراژ فروشی جلوگیری کنند.

  

Ghasem Afshar
فضای موسیقی کشور بیمار و آشفته استخواننده و تهیه کننده با برگزاری کنسرت به دنبال دیده شدن هستندگراتومیک - خواننده موسیقی پاپ گفت: فضای موسیقی ما بیمار است و موسیقی آشفته ای داریم به شکلی که حتی قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگری در ساخت موسیقی مهم شده است.قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ  درباره آخرین فعالیت های هنری خود گفت: اگر اتفاق خاصی نیافتد در مرداد ماه کنسرت برگزار خواهم کرد اما تاکنون زمان دقیق آن مشخص نشده است. چهار قطعه موسیقی را آماده کرده‌ام که در ماه‌های آینده یک یا دو قطعه را منتشر می کنم.خواننده "وقف پرنده ها" درباره کسانی که در تولید قطعات او همکاری کرده‌اند اظهار کرد: در قطعاتی که قرار است منتشر کنم پوریا نیکان به عنوان آهنگ ساز و تنظیم کننده و محمد رشیدیان به عنوان تنظیم کننده قطعه "رفتن" با من همکاری کردند.افشار با اشاره به تصمیم خود برای زمان انتشار آلبوم خود افزود: باتوجه به اینکه در شرایط کنونی به دلیل نبود قانون کپی رایت به راحتی آثار خوانندگان دانلود می‌شود به همین خاطر تصمیمی برای انتشار آلبوم به شکل مرسوم ندارم اما به فکر پخش و نشر آلبومی متفاوت هستم که به شکل محدود برای فروش به کتاب فروشی ها بدهیم، در همین راستا تهیه کننده‌ام، مجموعه ای از کتاب فروشی‌ها را برای این منظور در نظر گرفته است.وی درباره فضای موسیقی امروز بیان کرد: فضای موسیقی ما بیمار است و موسیقی آشفته‌ای داریم به شکلی که حتی قطعات و آثار منتشر شده در پایین‌ترین سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگری در ساخت موسیقی مهم شده است و این معضل در کنسرت‌ها بسیار دیده می‌شود، کنسرت‌هایی که امروزه نمایشی هستند و خوانندگان برای نشان دادن، پز دادن و نمایش خود روی صحنه می‌روند.این خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ درباره کیفیت برگزاری کنسرت‌ها در حال حاضر توضیح داد: کنسرت‌های امروز در بازی رقص، نور و صدا خلاصه شده است. در همه جای دنیا خواننده به تنهایی یا با گروه با رعایت اصول ساختاری موسیقی به اجرا می‌پردازند اما کنسرت‌های ما امروز فقط به سر و صدا به واسطه آلات موسیقی منتهی شده است.البته تهیه کنندگان نیز در به وجود آمدن وضعیت موجود بی تقصیر نیستند، برخی تهیه کنندگان براساس توافقی که بین خودشان و خواننده می کنند، نفع خود را می‌برند و خواننده نیز در جایگاه خود و قراردادی که بسته است سود خود را خواهد برد و نتیجه آن برگزاری کنسرت‌هایی است که امروز بیش از پیش شاهد آن هستیم.افشار با اشاره به تیتراژ فروشی در عرصه موسیقی خاطرنشان کرد: همکاری خواننده در یک تیتراژ نسبت به گذشته کمرنگ شده است برخی تیتراژها با پرداخت پول به همکاری منجر می‌شود، در نتیجه شاهد بیکاری عده ای از خوانندگان و حضور عده ای نابلد در عرصه موسیقی هستیم. برای بهبود این وضعیت یک تیم قوی لازم است تا از روند تیتراژ فروشی جلوگیری کنند.  

فضای موسیقی کشور بیمار و آشفته است

خواننده و تهیه کننده با برگزاری کنسرت به دنبال دیده شدن هستند

گراتومیک - خواننده موسیقی پاپ گفت: فضای موسیقی ما بیمار است و موسیقی آشفته ای داریم به شکلی که حتی قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگری در ساخت موسیقی مهم شده است.

قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ  درباره آخرین فعالیت های هنری خود گفت: اگر اتفاق خاصی نیافتد در مرداد ماه کنسرت برگزار خواهم کرد اما تاکنون زمان دقیق آن مشخص نشده است.

 چهار قطعه موسیقی را آماده کرده‌ام که در ماه‌های آینده یک یا دو قطعه را منتشر می کنم.

خواننده "وقف پرنده ها" درباره کسانی که در تولید قطعات او همکاری کرده‌اند اظهار کرد: در قطعاتی که قرار است منتشر کنم پوریا نیکان به عنوان آهنگ ساز و تنظیم کننده و محمد رشیدیان به عنوان تنظیم کننده قطعه "رفتن" با من همکاری کردند.

افشار با اشاره به تصمیم خود برای زمان انتشار آلبوم خود افزود: باتوجه به اینکه در شرایط کنونی به دلیل نبود قانون کپی رایت به راحتی آثار خوانندگان دانلود می‌شود به همین خاطر تصمیمی برای انتشار آلبوم به شکل مرسوم ندارم اما به فکر پخش و نشر آلبومی متفاوت هستم که به شکل محدود برای فروش به کتاب فروشی ها بدهیم، در همین راستا تهیه کننده‌ام، مجموعه ای از کتاب فروشی‌ها را برای این منظور در نظر گرفته است.

وی درباره فضای موسیقی امروز بیان کرد: فضای موسیقی ما بیمار است و موسیقی آشفته‌ای داریم به شکلی که حتی قطعات و آثار منتشر شده در پایین‌ترین سطح بوده و استاندارد نیستند. اکنون سر و صدا بیش از هر عنصر دیگری در ساخت موسیقی مهم شده است و این معضل در کنسرت‌ها بسیار دیده می‌شود، کنسرت‌هایی که امروزه نمایشی هستند و خوانندگان برای نشان دادن، پز دادن و نمایش خود روی صحنه می‌روند.

این خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ درباره کیفیت برگزاری کنسرت‌ها در حال حاضر توضیح داد: کنسرت‌های امروز در بازی رقص، نور و صدا خلاصه شده است. در همه جای دنیا خواننده به تنهایی یا با گروه با رعایت اصول ساختاری موسیقی به اجرا می‌پردازند اما کنسرت‌های ما امروز فقط به سر و صدا به واسطه آلات موسیقی منتهی شده است.

البته تهیه کنندگان نیز در به وجود آمدن وضعیت موجود بی تقصیر نیستند، برخی تهیه کنندگان براساس توافقی که بین خودشان و خواننده می کنند، نفع خود را می‌برند و خواننده نیز در جایگاه خود و قراردادی که بسته است سود خود را خواهد برد و نتیجه آن برگزاری کنسرت‌هایی است که امروز بیش از پیش شاهد آن هستیم.

افشار با اشاره به تیتراژ فروشی در عرصه موسیقی خاطرنشان کرد: همکاری خواننده در یک تیتراژ نسبت به گذشته کمرنگ شده است برخی تیتراژها با پرداخت پول به همکاری منجر می‌شود، در نتیجه شاهد بیکاری عده ای از خوانندگان و حضور عده ای نابلد در عرصه موسیقی هستیم. برای بهبود این وضعیت یک تیم قوی لازم است تا از روند تیتراژ فروشی جلوگیری کنند.

  
قاسم افشار
انتقاد قاسم افشار از تهیه کننده و خوانندگان جدید
2018 / 07 / 02
Ghasem Afshar ghasem afshar news آخرین خبر از قاسم افشار اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد قاسم افشار خبرای جدید ازقاسم افشار درباره قاسم افشار قاسم افشار
More