×
×  دانلود رضا شیری انتقاد رضا شیری به خبر فیلتر شدن اینستاگرام

انتقاد رضا شیری به خبر فیلتر شدن اینستاگرام

به جای اینستاگرام، خروج ارز از کشور را فیلتر کنید!

با این رویه، سینماها و کنسرت‌ها نیز تعطیل خواهد شد

گراتومیک - رضا شیری به وضعیت نابسامان پیام‌رسان‌های داخلی اشاره و اظهار کرد: پس از فیلترینگ تلگرام روی پیام رسان سروش تبلیغات انجام شد که اخیرا هم اعلام شد به صورت رایگان نخواهد بود. به جای اینستاگرام، خروج ارز از کشور را فیلتر کنید!

با این رویه، سینماها و کنسرت‌ها نیز تعطیل خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: همواره سبک‌های خاص، مخاطبان خاص خودش را دارا می‌باشد اما مشکل اینجاست که پس از مدتی مخاطبان تغییر سلیقه می‌دهند.

این خواننده کشورمان در پایان به کنسرت اخیرش اشاره کرد و افزود: بیست و یکم تیر ماه در سالن نمایشگاه بین‌المللی میلاد اجرای کنسرت خواهم داشت.

  

Reza Shiri
به جای اینستاگرام، خروج ارز از کشور را فیلتر کنید!با این رویه، سینماها و کنسرت‌ها نیز تعطیل خواهد شدگراتومیک - رضا شیری به وضعیت نابسامان پیام‌رسان‌های داخلی اشاره و اظهار کرد: پس از فیلترینگ تلگرام روی پیام رسان سروش تبلیغات انجام شد که اخیرا هم اعلام شد به صورت رایگان نخواهد بود. به جای اینستاگرام، خروج ارز از کشور را فیلتر کنید!با این رویه، سینماها و کنسرت‌ها نیز تعطیل خواهد شدوی خاطرنشان کرد: همواره سبک‌های خاص، مخاطبان خاص خودش را دارا می‌باشد اما مشکل اینجاست که پس از مدتی مخاطبان تغییر سلیقه می‌دهند.این خواننده کشورمان در پایان به کنسرت اخیرش اشاره کرد و افزود: بیست و یکم تیر ماه در سالن نمایشگاه بین‌المللی میلاد اجرای کنسرت خواهم داشت.  

به جای اینستاگرام، خروج ارز از کشور را فیلتر کنید!

با این رویه، سینماها و کنسرت‌ها نیز تعطیل خواهد شد

گراتومیک - رضا شیری به وضعیت نابسامان پیام‌رسان‌های داخلی اشاره و اظهار کرد: پس از فیلترینگ تلگرام روی پیام رسان سروش تبلیغات انجام شد که اخیرا هم اعلام شد به صورت رایگان نخواهد بود. به جای اینستاگرام، خروج ارز از کشور را فیلتر کنید!

با این رویه، سینماها و کنسرت‌ها نیز تعطیل خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: همواره سبک‌های خاص، مخاطبان خاص خودش را دارا می‌باشد اما مشکل اینجاست که پس از مدتی مخاطبان تغییر سلیقه می‌دهند.

این خواننده کشورمان در پایان به کنسرت اخیرش اشاره کرد و افزود: بیست و یکم تیر ماه در سالن نمایشگاه بین‌المللی میلاد اجرای کنسرت خواهم داشت.

  
رضا شیری
انتقاد رضا شیری به خبر فیلتر شدن اینستاگرام
2018 / 07 / 13
Reza Shiri - reza shiri news آخرین خبر از رضا شیری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رضا شیری خبرای جدید ازرضا شیری درباره رضا شیری رضا شیری
More