×
×  دانلود شهرداد روحانى همکاری گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا

همکاری گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا

اجرای کجایید ای شهیدان خدایی در کلیسای سانتا ماریا

گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا، «کجایید ای شهیدان خدایی» را در کلیسای «سانتا ماریا» اجرا خواهند کرد.

گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا کنسرت مشترکی را یکشنبه دوازدهم آذر در کلیسای "سانتا ماریا" شهر رم اجرا خواهند کرد و سپس به تهران خواهند آمد تا چهارشنبه پانزدهم آذر در تالار وحدت روی صحنه بروند.

در پی تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد فرهنگی هنری رودکی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه هنر تهران با دانشگاه ساپینزا رم و ارکستر جوانان ایتالیا، شهرداد روحانی (رهبر ارکستر سمفونیک تهران)، رازمیک اوحانیان (رهبر گروه کر)، گروه کر ارکستر و یکی از نوازندگان راهی ایتالیا می‌شوند.

بر اساس برنامه پیش بینی شده، اجرای مشترک ارکستر جوانان ایتالیا و گروه کر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دامیانا جورانا و رهبری شهرداد روحانی در دو پایتخت، رم و تهران، برگزار می‌شود.

در این برنامه «قطره‌هاى باران» و «باغ ایرانى» اثر شهرداد روحانى و «کجایید شهیدان» اثر هوشنگ کامکار اجرا می‌شود.

shahdad rohani
اجرای کجایید ای شهیدان خدایی در کلیسای سانتا ماریاگروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا، «کجایید ای شهیدان خدایی» را در کلیسای «سانتا ماریا» اجرا خواهند کرد.گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا کنسرت مشترکی را یکشنبه دوازدهم آذر در کلیسای "سانتا ماریا" شهر رم اجرا خواهند کرد و سپس به تهران خواهند آمد تا چهارشنبه پانزدهم آذر در تالار وحدت روی صحنه بروند.در پی تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد فرهنگی هنری رودکی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه هنر تهران با دانشگاه ساپینزا رم و ارکستر جوانان ایتالیا، شهرداد روحانی (رهبر ارکستر سمفونیک تهران)، رازمیک اوحانیان (رهبر گروه کر)، گروه کر ارکستر و یکی از نوازندگان راهی ایتالیا می‌شوند.بر اساس برنامه پیش بینی شده، اجرای مشترک ارکستر جوانان ایتالیا و گروه کر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دامیانا جورانا و رهبری شهرداد روحانی در دو پایتخت، رم و تهران، برگزار می‌شود.در این برنامه «قطره‌هاى باران» و «باغ ایرانى» اثر شهرداد روحانى و «کجایید شهیدان» اثر هوشنگ کامکار اجرا می‌شود.

اجرای کجایید ای شهیدان خدایی در کلیسای سانتا ماریا

گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا، «کجایید ای شهیدان خدایی» را در کلیسای «سانتا ماریا» اجرا خواهند کرد.

گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا کنسرت مشترکی را یکشنبه دوازدهم آذر در کلیسای "سانتا ماریا" شهر رم اجرا خواهند کرد و سپس به تهران خواهند آمد تا چهارشنبه پانزدهم آذر در تالار وحدت روی صحنه بروند.

در پی تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد فرهنگی هنری رودکی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه هنر تهران با دانشگاه ساپینزا رم و ارکستر جوانان ایتالیا، شهرداد روحانی (رهبر ارکستر سمفونیک تهران)، رازمیک اوحانیان (رهبر گروه کر)، گروه کر ارکستر و یکی از نوازندگان راهی ایتالیا می‌شوند.

بر اساس برنامه پیش بینی شده، اجرای مشترک ارکستر جوانان ایتالیا و گروه کر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دامیانا جورانا و رهبری شهرداد روحانی در دو پایتخت، رم و تهران، برگزار می‌شود.

در این برنامه «قطره‌هاى باران» و «باغ ایرانى» اثر شهرداد روحانى و «کجایید شهیدان» اثر هوشنگ کامکار اجرا می‌شود.

شهرداد روحانى
همکاری گروه کر ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان ایتالیا
2017 / 11 / 27
shahdad rohani shahdad rohani news آخرین خبر از شهرداد روحانى اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهرداد روحانى خبرای جدید ازشهرداد روحانى درباره شهرداد روحانى شهرداد روحانى
More