×
×  دانلود کیان سلطانی تمجید روزنامه گاردین از کیان سلطانی نوازنده ایرانی اتریشی

تمجید روزنامه گاردین از کیان سلطانی نوازنده ایرانی اتریشی

تمجید گاردین از نوازنده ۲۵ ساله ایرانی

کیان سلطانی نوازنده ایرانی اتریشی ویلنسل به همراه ارکستر دیوان شرق غرب به رهبری دانیل برن‌بویم رهبر شناخته شده،‌ در رویال فستیوال هال لندن روی صحنه رفت.

کیان سلطانی نوازنده ۲۵ ساله ایرانی اتریشی از سال 2015 همکاری با دانیل برن‌بویم و ارکستر دیوان شرق و غرب (the West-Eastern Divan Orchestra) را آغاز کرده است و در شهرهایی چون برلین، سالزبورگ،‌ بوینس‌آیرس و ... روی صحنه رفته است.

این نوازنده ایرانی اتریشی ویلنسل به همراه ارکستر دیوان شرق غرب به رهبری دانیل برنبویم رهبر شناخته شده، در رویال فستیوال هال لندن روی صحنه رفت که این نوازنده ویلنسل یکی از سولیست‌های این اجرای مهم بود.

روزنامه گاردین در گزارشی با تمجید از این کنسرت از کیان سلطانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین تکنوازان یاد کرده است.

Music and Art
تمجید گاردین از نوازنده ۲۵ ساله ایرانیکیان سلطانی نوازنده ایرانی اتریشی ویلنسل به همراه ارکستر دیوان شرق غرب به رهبری دانیل برن‌بویم رهبر شناخته شده،‌ در رویال فستیوال هال لندن روی صحنه رفت.کیان سلطانی نوازنده ۲۵ ساله ایرانی اتریشی از سال 2015 همکاری با دانیل برن‌بویم و ارکستر دیوان شرق و غرب (the West-Eastern Divan Orchestra) را آغاز کرده است و در شهرهایی چون برلین، سالزبورگ،‌ بوینس‌آیرس و ... روی صحنه رفته است.این نوازنده ایرانی اتریشی ویلنسل به همراه ارکستر دیوان شرق غرب به رهبری دانیل برنبویم رهبر شناخته شده، در رویال فستیوال هال لندن روی صحنه رفت که این نوازنده ویلنسل یکی از سولیست‌های این اجرای مهم بود.روزنامه گاردین در گزارشی با تمجید از این کنسرت از کیان سلطانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین تکنوازان یاد کرده است.

تمجید گاردین از نوازنده ۲۵ ساله ایرانی

کیان سلطانی نوازنده ایرانی اتریشی ویلنسل به همراه ارکستر دیوان شرق غرب به رهبری دانیل برن‌بویم رهبر شناخته شده،‌ در رویال فستیوال هال لندن روی صحنه رفت.

کیان سلطانی نوازنده ۲۵ ساله ایرانی اتریشی از سال 2015 همکاری با دانیل برن‌بویم و ارکستر دیوان شرق و غرب (the West-Eastern Divan Orchestra) را آغاز کرده است و در شهرهایی چون برلین، سالزبورگ،‌ بوینس‌آیرس و ... روی صحنه رفته است.

این نوازنده ایرانی اتریشی ویلنسل به همراه ارکستر دیوان شرق غرب به رهبری دانیل برنبویم رهبر شناخته شده، در رویال فستیوال هال لندن روی صحنه رفت که این نوازنده ویلنسل یکی از سولیست‌های این اجرای مهم بود.

روزنامه گاردین در گزارشی با تمجید از این کنسرت از کیان سلطانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین تکنوازان یاد کرده است.

کیان سلطانی
تمجید روزنامه گاردین از کیان سلطانی نوازنده ایرانی اتریشی
2017 / 11 / 02
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از کیان سلطانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کیان سلطانی خبرای جدید ازکیان سلطانی درباره کیان سلطانی کیان سلطانی
More