×
×  دانلود گروه جیپسی کینگز کنسرت گروه جیپسی کینگز در ایران

کنسرت گروه جیپسی کینگز در ایران

کنسرت گروه جیپسی کینگز نیمه اردیبهشت در تهران

گروه جیپسی کینگز 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود

گراتومیک - کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.

خشایار جعفری روابط عمومی اکسیر نوین  درباره برنامه های پیش رو در عرصه موسیقی گفت: گروه اسپانیایی "جیپسی کینگز" به عنوان طرف قرارداد خارجی در اردیبهشت ماه در ایران کنسرت برگزار می کند.

وی در همین راستا افزود: گروه "جیپسی کینگز" 10، 12 و 13 اردیبهشت در تهران روی صحنه می رود و کنسرت این گروه تمدید خواهد شد و برای 14 و 16 اردیبهشت نیز مجددا برگزار می شود.