×
×  دانلود آوای موج کنسرت جدید گروه آوای موج در برج آزادی

کنسرت جدید گروه آوای موج در برج آزادی

آوای موج روی صحنه می‌رود

طنین موسیقی اقوام در برج آزادی

گراتومیک - کنسرت گروه "آوای موج" روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 21:00 در سالن برج آزادی برگزار می شود.

گروه موسیقی "آوای موج" در جدیدترین کنسرت خود در برج آزادی با مخاطبان خود دیدار می کند.

قطعاتی که در این کنسرت اجرا می‌شوند برگرفته از موسیقی هرمزگان، بوشهر و خوزستان است. موسیقی بوشهر وام گرفته از موسیقی اقوام است. با توجه به اینکه در بوشهر منطقه‌های لُرنشین از جمله شبانکاره، لیراوی، ریزجم وجود دارد، در این کنسرت علاوه بر موسیقی کردی قطعه‌هایی از موسیقی لری همراه با رقص چهار دستمال اجرا می شود.

همچنین قطعه‌های شاد "چوپی"، "مجنون"، "رویا"، "اِشکِله"، "یاربالا" و "خیام خوانی" و موسیقی عروسی بوشهری که با موسیقی واسونک و بیت خوانی شیرازی تلفیق شده است از جمله قطعه‌های شادی هستند که در بخشی از این کنسرت اجرا می‌ شود.

مراحل ضبط صوتی آلبوم جدید این گروه با نام "بوگولوم" در بندرعباس به پایان رسیده است و ضبط تصویری آن در بهمن ماه انجام می‌شود و در ماه اسفند "بوگولوم" روانه بازار می شود البته احتمال دارد نام آن تغییر کند.

محسن آقایی "مدیر گروه"، عیسی سلیمیان "خواننده"، پدرام عطایی، سیاوش آزاد، فرهاد راد، فرهاد گلگون، امین باسره، علیرضا فرحی، علی احمدی و میثاق نامی "نوازندگان"، مهدی عبدی "حرکات آیینی"، احسان میرضیایی "مدیر اجرایی"، بهروز فرح شیرازی "روابط عمومی"، اعضای گروه "آوای موج" هستند.

کنسرت گروه "آوای موج" روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 21:00 در سالن برج آزادی برگزار می شود.

   

avaye moj
آوای موج روی صحنه می‌رودطنین موسیقی اقوام در برج آزادیگراتومیک - کنسرت گروه "آوای موج" روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 21:00 در سالن برج آزادی برگزار می شود.گروه موسیقی "آوای موج" در جدیدترین کنسرت خود در برج آزادی با مخاطبان خود دیدار می کند.قطعاتی که در این کنسرت اجرا می‌شوند برگرفته از موسیقی هرمزگان، بوشهر و خوزستان است. موسیقی بوشهر وام گرفته از موسیقی اقوام است. با توجه به اینکه در بوشهر منطقه‌های لُرنشین از جمله شبانکاره، لیراوی، ریزجم وجود دارد، در این کنسرت علاوه بر موسیقی کردی قطعه‌هایی از موسیقی لری همراه با رقص چهار دستمال اجرا می شود.همچنین قطعه‌های شاد "چوپی"، "مجنون"، "رویا"، "اِشکِله"، "یاربالا" و "خیام خوانی" و موسیقی عروسی بوشهری که با موسیقی واسونک و بیت خوانی شیرازی تلفیق شده است از جمله قطعه‌های شادی هستند که در بخشی از این کنسرت اجرا می‌ شود.مراحل ضبط صوتی آلبوم جدید این گروه با نام "بوگولوم" در بندرعباس به پایان رسیده است و ضبط تصویری آن در بهمن ماه انجام می‌شود و در ماه اسفند "بوگولوم" روانه بازار می شود البته احتمال دارد نام آن تغییر کند.محسن آقایی "مدیر گروه"، عیسی سلیمیان "خواننده"، پدرام عطایی، سیاوش آزاد، فرهاد راد، فرهاد گلگون، امین باسره، علیرضا فرحی، علی احمدی و میثاق نامی "نوازندگان"، مهدی عبدی "حرکات آیینی"، احسان میرضیایی "مدیر اجرایی"، بهروز فرح شیرازی "روابط عمومی"، اعضای گروه "آوای موج" هستند.کنسرت گروه "آوای موج" روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 21:00 در سالن برج آزادی برگزار می شود.   

آوای موج روی صحنه می‌رود

طنین موسیقی اقوام در برج آزادی

گراتومیک - کنسرت گروه "آوای موج" روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 21:00 در سالن برج آزادی برگزار می شود.

گروه موسیقی "آوای موج" در جدیدترین کنسرت خود در برج آزادی با مخاطبان خود دیدار می کند.

قطعاتی که در این کنسرت اجرا می‌شوند برگرفته از موسیقی هرمزگان، بوشهر و خوزستان است. موسیقی بوشهر وام گرفته از موسیقی اقوام است. با توجه به اینکه در بوشهر منطقه‌های لُرنشین از جمله شبانکاره، لیراوی، ریزجم وجود دارد، در این کنسرت علاوه بر موسیقی کردی قطعه‌هایی از موسیقی لری همراه با رقص چهار دستمال اجرا می شود.

همچنین قطعه‌های شاد "چوپی"، "مجنون"، "رویا"، "اِشکِله"، "یاربالا" و "خیام خوانی" و موسیقی عروسی بوشهری که با موسیقی واسونک و بیت خوانی شیرازی تلفیق شده است از جمله قطعه‌های شادی هستند که در بخشی از این کنسرت اجرا می‌ شود.

مراحل ضبط صوتی آلبوم جدید این گروه با نام "بوگولوم" در بندرعباس به پایان رسیده است و ضبط تصویری آن در بهمن ماه انجام می‌شود و در ماه اسفند "بوگولوم" روانه بازار می شود البته احتمال دارد نام آن تغییر کند.

محسن آقایی "مدیر گروه"، عیسی سلیمیان "خواننده"، پدرام عطایی، سیاوش آزاد، فرهاد راد، فرهاد گلگون، امین باسره، علیرضا فرحی، علی احمدی و میثاق نامی "نوازندگان"، مهدی عبدی "حرکات آیینی"، احسان میرضیایی "مدیر اجرایی"، بهروز فرح شیرازی "روابط عمومی"، اعضای گروه "آوای موج" هستند.

کنسرت گروه "آوای موج" روز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 21:00 در سالن برج آزادی برگزار می شود.

   
آوای موج
کنسرت جدید گروه آوای موج در برج آزادی
2018 / 02 / 15
Avaye moj avaye moj news آخرین خبر از آوای موج آوای موج اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد آوای موج خبرای جدید ازآوای موج درباره آوای موج
More