×
×  دانلود سامان علی پور همنوازان آوای پارسیان به سرپرستی و خوانندگی سامان علی پور

همنوازان آوای پارسیان به سرپرستی و خوانندگی سامان علی پور

همنوازان آوای پارسیان روی سن می رود

کنسرت موسیقی همنوازان آوای پارسیان به سرپرستی و خوانندگی سامان علی پور 9 آذر در دوبخش لری و کردی به روی صحنه خواهد رفت.

سامان علی پور علاوه بر خوانندگی و سرپرستی آهنگسازی و تنظیم قطعات را نیز بر عهده داشته است ، قطعات اجرایی بر اساس موسیقی اقلیم زاگرس با نگرشی نو ،ایجاد فضای ریتمیک بدیع،احیای ملودی های به خاموشی سپرده شده و خلق روایات عاشقانه با بازافرینی و باز نگری امروزی بر اساس موسیقی دستگاهی با تکیه به اصالت موسیقی نواحی و محلی ارکستراسیون شده است تنوع کوک و دستگاه و استفاده از سازهای موسیقی فولک از ویژگی های این اجراست.

سامان علی پوراز چهره های موسیقی فولک و نیز پژوهشگر موسیقی کشور است که دارای چندین مقام ملی و بین اللملی میباشد او با برگزاری اولین کنسرت رسمی موسیقی لری در تهران خود را با مخاطبان معرفی کرد که تاکنون نیزدر راه حفظ و اشاعه موسیقی محلی قدم های استوار برداشته است.

در این کنسرت پوریا لک،کمانچه.میثم نوری،کوبه ای،سیاوش آریان کیا،تار.مهدی طونی،تمبک.آنیتا هراتی،قانون.شاهرخ پیمانی،سرنا.مهدیس طاری ،دف.سمانه شهیدی آوا،فرزانه طیبی اوا،کمال شفیعی،عود ،،در غالب همنوازان آوای پارسیان سامان علی پور را همراهی میکنند.این اجرا با مدیریت برنامه پروین سرلک به تهیه کنندگی آیدا امیری روز پنجشنبه 9 اذر در سالن سوره حوزه هنری به روی صحنه خواهند رفت.

Music and Art
همنوازان آوای پارسیان روی سن می رودکنسرت موسیقی همنوازان آوای پارسیان به سرپرستی و خوانندگی سامان علی پور 9 آذر در دوبخش لری و کردی به روی صحنه خواهد رفت.سامان علی پور علاوه بر خوانندگی و سرپرستی آهنگسازی و تنظیم قطعات را نیز بر عهده داشته است ، قطعات اجرایی بر اساس موسیقی اقلیم زاگرس با نگرشی نو ،ایجاد فضای ریتمیک بدیع،احیای ملودی های به خاموشی سپرده شده و خلق روایات عاشقانه با بازافرینی و باز نگری امروزی بر اساس موسیقی دستگاهی با تکیه به اصالت موسیقی نواحی و محلی ارکستراسیون شده است تنوع کوک و دستگاه و استفاده از سازهای موسیقی فولک از ویژگی های این اجراست.سامان علی پوراز چهره های موسیقی فولک و نیز پژوهشگر موسیقی کشور است که دارای چندین مقام ملی و بین اللملی میباشد او با برگزاری اولین کنسرت رسمی موسیقی لری در تهران خود را با مخاطبان معرفی کرد که تاکنون نیزدر راه حفظ و اشاعه موسیقی محلی قدم های استوار برداشته است.در این کنسرت پوریا لک،کمانچه.میثم نوری،کوبه ای،سیاوش آریان کیا،تار.مهدی طونی،تمبک.آنیتا هراتی،قانون.شاهرخ پیمانی،سرنا.مهدیس طاری ،دف.سمانه شهیدی آوا،فرزانه طیبی اوا،کمال شفیعی،عود ،،در غالب همنوازان آوای پارسیان سامان علی پور را همراهی میکنند.این اجرا با مدیریت برنامه پروین سرلک به تهیه کنندگی آیدا امیری روز پنجشنبه 9 اذر در سالن سوره حوزه هنری به روی صحنه خواهند رفت.

همنوازان آوای پارسیان روی سن می رود

کنسرت موسیقی همنوازان آوای پارسیان به سرپرستی و خوانندگی سامان علی پور 9 آذر در دوبخش لری و کردی به روی صحنه خواهد رفت.

سامان علی پور علاوه بر خوانندگی و سرپرستی آهنگسازی و تنظیم قطعات را نیز بر عهده داشته است ، قطعات اجرایی بر اساس موسیقی اقلیم زاگرس با نگرشی نو ،ایجاد فضای ریتمیک بدیع،احیای ملودی های به خاموشی سپرده شده و خلق روایات عاشقانه با بازافرینی و باز نگری امروزی بر اساس موسیقی دستگاهی با تکیه به اصالت موسیقی نواحی و محلی ارکستراسیون شده است تنوع کوک و دستگاه و استفاده از سازهای موسیقی فولک از ویژگی های این اجراست.

سامان علی پوراز چهره های موسیقی فولک و نیز پژوهشگر موسیقی کشور است که دارای چندین مقام ملی و بین اللملی میباشد او با برگزاری اولین کنسرت رسمی موسیقی لری در تهران خود را با مخاطبان معرفی کرد که تاکنون نیزدر راه حفظ و اشاعه موسیقی محلی قدم های استوار برداشته است.

در این کنسرت پوریا لک،کمانچه.میثم نوری،کوبه ای،سیاوش آریان کیا،تار.مهدی طونی،تمبک.آنیتا هراتی،قانون.شاهرخ پیمانی،سرنا.مهدیس طاری ،دف.سمانه شهیدی آوا،فرزانه طیبی اوا،کمال شفیعی،عود ،،در غالب همنوازان آوای پارسیان سامان علی پور را همراهی میکنند.این اجرا با مدیریت برنامه پروین سرلک به تهیه کنندگی آیدا امیری روز پنجشنبه 9 اذر در سالن سوره حوزه هنری به روی صحنه خواهند رفت.

سامان علی پور
همنوازان آوای پارسیان به سرپرستی و خوانندگی سامان علی پور
2017 / 11 / 02
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از سامان علی پور اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سامان علی پور خبرای جدید ازسامان علی پور درباره سامان علی پور سامان علی پور
More