×
×  دانلود سهیلا گلستانی کنسرت سهیلا گلستانی به نفع زلزله زدگان غرب ایران

کنسرت سهیلا گلستانی به نفع زلزله زدگان غرب ایران

سهیلا گلستانی کنسرت بانوان اجرا می‌کند

سهیلا گلستانی  برای کمک به زلزله‌زدگان غرب ایران، در تهران کنسرتی ویژه‌ی بانوان برگزار می‌‌کند.

او در این کنسرت، قطعاتی از ساخته‌های خودش را به همراه قطعاتی از جهانشاه برومند، محمدعلی کیانی‌نژاد و سیامک ایقانی اجرا خواهد کرد و علاوه بر آن به بازخوانی تعدادی از قطعات همایون خرم، پرویز یاحقی و علی تجویدی خواهد پرداخت و تمامی عواید برگزاری این کنسرت را به زلزله‌زدگانِ غرب کشور اختصاص می‌دهد.

گلستانی معتقد است: «درک هنر و موسیقی در عین نیاز به دانش و تسلط تکنیکی از طریق تفاهم هم‌دلانه با آن میسر است. از نظر او ، واژه‌ها و زبان، صرفأ یک صوت یا مجموعه‌ای از نشانه‌ها روی کاغذ نیست. کلمات بیانگر کیفیات روحی، روانی، عاطفی انسان‌ها است و متضمن معانی ارزشمند و عمیق اخلاقی و عاطفی در روابط اجتماعی ما است و اصوات موسیقایی به لطیف ترین شکل ممکن چنین مفاهیمی را منتقل می‌کند.

او که دکترای علوم آزمایشگاهی دارد، از نوجوانی در کنار تحصیل علم به یادگیری تئوری موسیقی و نغمه‌خوانی پرداخت. «سهیلا گلستانی» به موازات تحصیل، نواختن پیانو و سلفژ را یاد گرفت و به محضر استاد «هنگامه اخوان» تنها بازمانده سبک ادیب خوانساری راه یافت و نزد ایشان ردیف‌های آوازی را آموخت. صمیمیت و سلوک اخلاقی این استاد و شاگرد، معیارهای تازه‌ای از فعالیت زن هنرمند ایرانی در عرصه موسیقی به‌دست داده است. او بیش از 70 ترانه و 120 دقیقه قطعات آوازی ضبط شده در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی دارد .

Music and Art
سهیلا گلستانی کنسرت بانوان اجرا می‌کندسهیلا گلستانی  برای کمک به زلزله‌زدگان غرب ایران، در تهران کنسرتی ویژه‌ی بانوان برگزار می‌‌کند.او در این کنسرت، قطعاتی از ساخته‌های خودش را به همراه قطعاتی از جهانشاه برومند، محمدعلی کیانی‌نژاد و سیامک ایقانی اجرا خواهد کرد و علاوه بر آن به بازخوانی تعدادی از قطعات همایون خرم، پرویز یاحقی و علی تجویدی خواهد پرداخت و تمامی عواید برگزاری این کنسرت را به زلزله‌زدگانِ غرب کشور اختصاص می‌دهد.گلستانی معتقد است: «درک هنر و موسیقی در عین نیاز به دانش و تسلط تکنیکی از طریق تفاهم هم‌دلانه با آن میسر است. از نظر او ، واژه‌ها و زبان، صرفأ یک صوت یا مجموعه‌ای از نشانه‌ها روی کاغذ نیست. کلمات بیانگر کیفیات روحی، روانی، عاطفی انسان‌ها است و متضمن معانی ارزشمند و عمیق اخلاقی و عاطفی در روابط اجتماعی ما است و اصوات موسیقایی به لطیف ترین شکل ممکن چنین مفاهیمی را منتقل می‌کند.او که دکترای علوم آزمایشگاهی دارد، از نوجوانی در کنار تحصیل علم به یادگیری تئوری موسیقی و نغمه‌خوانی پرداخت. «سهیلا گلستانی» به موازات تحصیل، نواختن پیانو و سلفژ را یاد گرفت و به محضر استاد «هنگامه اخوان» تنها بازمانده سبک ادیب خوانساری راه یافت و نزد ایشان ردیف‌های آوازی را آموخت. صمیمیت و سلوک اخلاقی این استاد و شاگرد، معیارهای تازه‌ای از فعالیت زن هنرمند ایرانی در عرصه موسیقی به‌دست داده است. او بیش از 70 ترانه و 120 دقیقه قطعات آوازی ضبط شده در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی دارد .

سهیلا گلستانی کنسرت بانوان اجرا می‌کند

سهیلا گلستانی  برای کمک به زلزله‌زدگان غرب ایران، در تهران کنسرتی ویژه‌ی بانوان برگزار می‌‌کند.

او در این کنسرت، قطعاتی از ساخته‌های خودش را به همراه قطعاتی از جهانشاه برومند، محمدعلی کیانی‌نژاد و سیامک ایقانی اجرا خواهد کرد و علاوه بر آن به بازخوانی تعدادی از قطعات همایون خرم، پرویز یاحقی و علی تجویدی خواهد پرداخت و تمامی عواید برگزاری این کنسرت را به زلزله‌زدگانِ غرب کشور اختصاص می‌دهد.

گلستانی معتقد است: «درک هنر و موسیقی در عین نیاز به دانش و تسلط تکنیکی از طریق تفاهم هم‌دلانه با آن میسر است. از نظر او ، واژه‌ها و زبان، صرفأ یک صوت یا مجموعه‌ای از نشانه‌ها روی کاغذ نیست. کلمات بیانگر کیفیات روحی، روانی، عاطفی انسان‌ها است و متضمن معانی ارزشمند و عمیق اخلاقی و عاطفی در روابط اجتماعی ما است و اصوات موسیقایی به لطیف ترین شکل ممکن چنین مفاهیمی را منتقل می‌کند.

او که دکترای علوم آزمایشگاهی دارد، از نوجوانی در کنار تحصیل علم به یادگیری تئوری موسیقی و نغمه‌خوانی پرداخت. «سهیلا گلستانی» به موازات تحصیل، نواختن پیانو و سلفژ را یاد گرفت و به محضر استاد «هنگامه اخوان» تنها بازمانده سبک ادیب خوانساری راه یافت و نزد ایشان ردیف‌های آوازی را آموخت. صمیمیت و سلوک اخلاقی این استاد و شاگرد، معیارهای تازه‌ای از فعالیت زن هنرمند ایرانی در عرصه موسیقی به‌دست داده است. او بیش از 70 ترانه و 120 دقیقه قطعات آوازی ضبط شده در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی دارد .

سهیلا گلستانی
کنسرت سهیلا گلستانی به نفع زلزله زدگان غرب ایران
2017 / 11 / 17
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از سهیلا گلستانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سهیلا گلستانی خبرای جدید ازسهیلا گلستانی درباره سهیلا گلستانی سهیلا گلستانی
More