×
×  دانلود حسین علیزاده همکاری حسین علیزاده و مجید خلج در کنسرتی جدید

همکاری حسین علیزاده و مجید خلج در کنسرتی جدید

حسین علیزاده به صحنه بازمی‌گردد

حسین علیزاده، نوازنده مطرح تار به زودی کنسرتی را با همراهی مجید خلج در تهران و شهرستان‌ها برگزار خواهد کرد.

گراتومیک - این دو نوازنده پیش از این در سال‌های گذشته کنسرت بداهه‌نوازی خود را در تهران و کشورهای اروپایی روی صحنه برده بودند و حالا قصد دارند دوباره با هم به روی صحنه بروند.

مجید خلج با انتشار عکسی از خودش و حسین علیزاده نوشت: "بزودی اعلام تاریخ کنسرت‌های دونوازی حسین علیزاده و مجید خلج در تهران و شهرستان‌ها"

حسین علیزاده نوازنده تار و سه‌تار و مجید خلج نوازنده سازهای کوبه‌ای هستند.

این دو آخرین اجرای خود را در دو بخش روی صحنه بردند که در بخش اول حسین علیزاده با همراهی تمبک مجید خلج سه‌تار نواخت و در بخش دوم نیز مخاطبان شاهد اجرای بداهه نوازی‌ تار و تمبک بودند.

    

Hossein Alizadeh
حسین علیزاده به صحنه بازمی‌گرددحسین علیزاده، نوازنده مطرح تار به زودی کنسرتی را با همراهی مجید خلج در تهران و شهرستان‌ها برگزار خواهد کرد.گراتومیک - این دو نوازنده پیش از این در سال‌های گذشته کنسرت بداهه‌نوازی خود را در تهران و کشورهای اروپایی روی صحنه برده بودند و حالا قصد دارند دوباره با هم به روی صحنه بروند.مجید خلج با انتشار عکسی از خودش و حسین علیزاده نوشت: "بزودی اعلام تاریخ کنسرت‌های دونوازی حسین علیزاده و مجید خلج در تهران و شهرستان‌ها"حسین علیزاده نوازنده تار و سه‌تار و مجید خلج نوازنده سازهای کوبه‌ای هستند.این دو آخرین اجرای خود را در دو بخش روی صحنه بردند که در بخش اول حسین علیزاده با همراهی تمبک مجید خلج سه‌تار نواخت و در بخش دوم نیز مخاطبان شاهد اجرای بداهه نوازی‌ تار و تمبک بودند.    

حسین علیزاده به صحنه بازمی‌گردد

حسین علیزاده، نوازنده مطرح تار به زودی کنسرتی را با همراهی مجید خلج در تهران و شهرستان‌ها برگزار خواهد کرد.

گراتومیک - این دو نوازنده پیش از این در سال‌های گذشته کنسرت بداهه‌نوازی خود را در تهران و کشورهای اروپایی روی صحنه برده بودند و حالا قصد دارند دوباره با هم به روی صحنه بروند.

مجید خلج با انتشار عکسی از خودش و حسین علیزاده نوشت: "بزودی اعلام تاریخ کنسرت‌های دونوازی حسین علیزاده و مجید خلج در تهران و شهرستان‌ها"

حسین علیزاده نوازنده تار و سه‌تار و مجید خلج نوازنده سازهای کوبه‌ای هستند.

این دو آخرین اجرای خود را در دو بخش روی صحنه بردند که در بخش اول حسین علیزاده با همراهی تمبک مجید خلج سه‌تار نواخت و در بخش دوم نیز مخاطبان شاهد اجرای بداهه نوازی‌ تار و تمبک بودند.

    
حسین علیزاده
همکاری حسین علیزاده و مجید خلج در کنسرتی جدید
2018 / 04 / 13
Hossein Alizadeh Hossein Alizadeh news آخرین خبر از حسین علیزاده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حسین علیزاده خبر جدید در مورد حسین علیزاده خبرای جدید ازحسین علیزاده درباره حسین علیزاده
More