×
×  دانلود ایرج برگزاری کنسرت جدید ایرج در رفسنجان

برگزاری کنسرت جدید ایرج در رفسنجان

یکم تیرماه و با همراهی امیر احسان فدایی

کنسرت حسین خواجه‌امیری در رفسنجان برگزار می‌شود

گراتومیک – خواننده قدیمی و پرخاطره موسیقی در کشور تور کنسرت‌های خود را از رفسنجان آغاز خواهد کرد.

حسین خوا‌جه امیری (ایرج) در تاریخ یکم تیر ماه در «خانه خشتی» شهر رفسنجان روی صحنه خواهد رفت و دراین کنسرت امیر احسان فدایی نیز ایشان را همراهی خواهد کرد.

این هنرمند قدیمی که در سالهای گذشته فعالیت‌های جدی موسیقی خود را با انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت از سر گرفته، در ابتدای این تور قرار است به اجرای قطعات پرخاطره خود بپردازد و دراین بین برخی قطعات جدید خود را نیز روی صحنه خواهد برد.

استاد حسین خواجه امیری (ایرج) در ماه‌های گذشته پس از مدت های اجازه اجرای زنده در کشور را گرفت و اجراهای پرطرفداری را در شهرهای شیراز، اصفهان، قزوین، سنندج، کرمان و... روی صحنه برده است که مورد توجه دوستداران موسیقی نیز قرار گرفته است.

نیما نورمحمدی رهبری ارکستر حسین خواجه امیری را بر عهده دارد و این تور به همت موسسه «نت هشتم» برگزار خواهد شد و محمد بکرانی نیز مدیریت گروه را بر عهده دارد.

  

Iraj
یکم تیرماه و با همراهی امیر احسان فداییکنسرت حسین خواجه‌امیری در رفسنجان برگزار می‌شودگراتومیک – خواننده قدیمی و پرخاطره موسیقی در کشور تور کنسرت‌های خود را از رفسنجان آغاز خواهد کرد.حسین خوا‌جه امیری (ایرج) در تاریخ یکم تیر ماه در «خانه خشتی» شهر رفسنجان روی صحنه خواهد رفت و دراین کنسرت امیر احسان فدایی نیز ایشان را همراهی خواهد کرد.این هنرمند قدیمی که در سالهای گذشته فعالیت‌های جدی موسیقی خود را با انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت از سر گرفته، در ابتدای این تور قرار است به اجرای قطعات پرخاطره خود بپردازد و دراین بین برخی قطعات جدید خود را نیز روی صحنه خواهد برد.استاد حسین خواجه امیری (ایرج) در ماه‌های گذشته پس از مدت های اجازه اجرای زنده در کشور را گرفت و اجراهای پرطرفداری را در شهرهای شیراز، اصفهان، قزوین، سنندج، کرمان و... روی صحنه برده است که مورد توجه دوستداران موسیقی نیز قرار گرفته است.نیما نورمحمدی رهبری ارکستر حسین خواجه امیری را بر عهده دارد و این تور به همت موسسه «نت هشتم» برگزار خواهد شد و محمد بکرانی نیز مدیریت گروه را بر عهده دارد.  

یکم تیرماه و با همراهی امیر احسان فدایی

کنسرت حسین خواجه‌امیری در رفسنجان برگزار می‌شود

گراتومیک – خواننده قدیمی و پرخاطره موسیقی در کشور تور کنسرت‌های خود را از رفسنجان آغاز خواهد کرد.

حسین خوا‌جه امیری (ایرج) در تاریخ یکم تیر ماه در «خانه خشتی» شهر رفسنجان روی صحنه خواهد رفت و دراین کنسرت امیر احسان فدایی نیز ایشان را همراهی خواهد کرد.

این هنرمند قدیمی که در سالهای گذشته فعالیت‌های جدی موسیقی خود را با انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت از سر گرفته، در ابتدای این تور قرار است به اجرای قطعات پرخاطره خود بپردازد و دراین بین برخی قطعات جدید خود را نیز روی صحنه خواهد برد.

استاد حسین خواجه امیری (ایرج) در ماه‌های گذشته پس از مدت های اجازه اجرای زنده در کشور را گرفت و اجراهای پرطرفداری را در شهرهای شیراز، اصفهان، قزوین، سنندج، کرمان و... روی صحنه برده است که مورد توجه دوستداران موسیقی نیز قرار گرفته است.

نیما نورمحمدی رهبری ارکستر حسین خواجه امیری را بر عهده دارد و این تور به همت موسسه «نت هشتم» برگزار خواهد شد و محمد بکرانی نیز مدیریت گروه را بر عهده دارد.

  
ایرج
برگزاری کنسرت جدید ایرج در رفسنجان
2018 / 06 / 12
Iraj Iraj news آخرین خبر از ایرج اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ ایرج خبر جدید در مورد ایرج خبرای جدید ازایرج درباره ایرج
More