×
×  دانلود باب دیلن تور اجراهای باب دیلن

تور اجراهای باب دیلن

باب دیلن در ۴ ماه آتی ۳۹ بار روی صحنه خواهد رفت

تاریخ تمام اجراهای تور سال ۲۰۱۸ باب دیلن، چهره افسانه‌ای موسیقی معاصر امریکا – اعلام شد.

گراتومیکدیلن در اولین اجرای خود امروز (۸ آگوست برابر با ۱۷ مرداد) درشهر پرت استرالیا روی صحنه می‌رود و آخرین اجرای او روز ۱۱ نوامبر (برابر با ۲۰ آبان) در شهر ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا برگزار می‌شود.

باب دیلن در فاصله زمانی حدود ۴ ماه ۳۹ اجرا برگزار خواهد کرد و اینگونه تور سال ۲۰۱۸ او به پایان می‌رسد. در این مدت او در ۳۸ شهر مختلف استرالیا، نیوزلند و امریکالی شمالی روی صحنه خواهد رفت.

آخرین آلبوم دیلن به سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد که «سه گانه» نام داشت و ۳۰ قطعه شاخص از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ را بازخوانی کرده بود. او دو سال پیش برند جایزه نوبل ادبی شد و آخرین خبر منتشر شده از او مربوط به تاسیس کارخانه نوشیندنی الکلی‌اش با نام «درهای بهشت» بود.

باب دیلن ۷۷ ساله اولین آلبومش را ۵۶ سال پیش منتشر کرد و تا کنون ۳۶ آلبوم استودویی و ۱۳ آلبوم اجرای زنده و ۲۶ ای.پی منتشر کرده است. او جوایز بسیاری از جمله گرمی، یک اسکار، گلدن گلاب، پولیتزر و نوبل ادبیات را تصاحب کرده است. او تنها موسیقیدانی است که نوبل ادبی دریافت کرده است

   

Bob Dylan
باب دیلن در ۴ ماه آتی ۳۹ بار روی صحنه خواهد رفتتاریخ تمام اجراهای تور سال ۲۰۱۸ باب دیلن، چهره افسانه‌ای موسیقی معاصر امریکا – اعلام شد.گراتومیک – دیلن در اولین اجرای خود امروز (۸ آگوست برابر با ۱۷ مرداد) درشهر پرت استرالیا روی صحنه می‌رود و آخرین اجرای او روز ۱۱ نوامبر (برابر با ۲۰ آبان) در شهر ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا برگزار می‌شود.باب دیلن در فاصله زمانی حدود ۴ ماه ۳۹ اجرا برگزار خواهد کرد و اینگونه تور سال ۲۰۱۸ او به پایان می‌رسد. در این مدت او در ۳۸ شهر مختلف استرالیا، نیوزلند و امریکالی شمالی روی صحنه خواهد رفت.آخرین آلبوم دیلن به سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد که «سه گانه» نام داشت و ۳۰ قطعه شاخص از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ را بازخوانی کرده بود. او دو سال پیش برند جایزه نوبل ادبی شد و آخرین خبر منتشر شده از او مربوط به تاسیس کارخانه نوشیندنی الکلی‌اش با نام «درهای بهشت» بود.باب دیلن ۷۷ ساله اولین آلبومش را ۵۶ سال پیش منتشر کرد و تا کنون ۳۶ آلبوم استودویی و ۱۳ آلبوم اجرای زنده و ۲۶ ای.پی منتشر کرده است. او جوایز بسیاری از جمله گرمی، یک اسکار، گلدن گلاب، پولیتزر و نوبل ادبیات را تصاحب کرده است. او تنها موسیقیدانی است که نوبل ادبی دریافت کرده است   

باب دیلن در ۴ ماه آتی ۳۹ بار روی صحنه خواهد رفت

تاریخ تمام اجراهای تور سال ۲۰۱۸ باب دیلن، چهره افسانه‌ای موسیقی معاصر امریکا – اعلام شد.

گراتومیکدیلن در اولین اجرای خود امروز (۸ آگوست برابر با ۱۷ مرداد) درشهر پرت استرالیا روی صحنه می‌رود و آخرین اجرای او روز ۱۱ نوامبر (برابر با ۲۰ آبان) در شهر ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا برگزار می‌شود.

باب دیلن در فاصله زمانی حدود ۴ ماه ۳۹ اجرا برگزار خواهد کرد و اینگونه تور سال ۲۰۱۸ او به پایان می‌رسد. در این مدت او در ۳۸ شهر مختلف استرالیا، نیوزلند و امریکالی شمالی روی صحنه خواهد رفت.

آخرین آلبوم دیلن به سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد که «سه گانه» نام داشت و ۳۰ قطعه شاخص از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ را بازخوانی کرده بود. او دو سال پیش برند جایزه نوبل ادبی شد و آخرین خبر منتشر شده از او مربوط به تاسیس کارخانه نوشیندنی الکلی‌اش با نام «درهای بهشت» بود.

باب دیلن ۷۷ ساله اولین آلبومش را ۵۶ سال پیش منتشر کرد و تا کنون ۳۶ آلبوم استودویی و ۱۳ آلبوم اجرای زنده و ۲۶ ای.پی منتشر کرده است. او جوایز بسیاری از جمله گرمی، یک اسکار، گلدن گلاب، پولیتزر و نوبل ادبیات را تصاحب کرده است. او تنها موسیقیدانی است که نوبل ادبی دریافت کرده است

   
باب دیلن
تور اجراهای باب دیلن
2018 / 08 / 08
Bob Dylan Bob Dylan news آخرین خبر از باب دیلن اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ باب دیلن خبر جدید در مورد باب دیلن خبرای جدید ازباب دیلن درباره باب دیلن
More