×
×  دانلود امید حاجیلی کنسرت امید حاجیلی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

کنسرت امید حاجیلی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

نیمه دوم از سومین ماه پاییزی

امید حاجیلی در تهران به دیدار دوستدارانش می رود

کنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، نیمه دوم از سومین ماه پاییزی، در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران برگزار می شود.

خواننده سرشناس موسیقی کشورمان، «امید حاجیلی»، طی دو شب از تاریخ های ۱۶ و ۱۷ آذر ماه سال جاری، به دیدار هواداران خود در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران رفته و گلچینی از بهترین آثار تازه و اجرا شده اش را تقدیم آنان خواهد کرد.

کنسرت پیش روی حاجیلی، طی دو سئانس از تاریخ های ذکر شده به اجرا درآمده و شبهایی بیاد ماندنی را برای هواداران این خواننده رقم خواهد زد.

شایان ذکر است که کنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، در ساعت های ۱۹ و ۲۲ از دو تاریخ ۱۶ و ۱۷ آذر ماه بروی صحنه می رود و بهای بلیت این کنسرت از ۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، برآورد شده است. علاقمندان می توانند جهت خرید بلیت اینترنتی، به سایت www.iranconcert.com مراجعه نمایند.

omid hajili
نیمه دوم از سومین ماه پاییزیامید حاجیلی در تهران به دیدار دوستدارانش می رودکنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، نیمه دوم از سومین ماه پاییزی، در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران برگزار می شود.خواننده سرشناس موسیقی کشورمان، «امید حاجیلی»، طی دو شب از تاریخ های ۱۶ و ۱۷ آذر ماه سال جاری، به دیدار هواداران خود در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران رفته و گلچینی از بهترین آثار تازه و اجرا شده اش را تقدیم آنان خواهد کرد.کنسرت پیش روی حاجیلی، طی دو سئانس از تاریخ های ذکر شده به اجرا درآمده و شبهایی بیاد ماندنی را برای هواداران این خواننده رقم خواهد زد.شایان ذکر است که کنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، در ساعت های ۱۹ و ۲۲ از دو تاریخ ۱۶ و ۱۷ آذر ماه بروی صحنه می رود و بهای بلیت این کنسرت از ۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، برآورد شده است. علاقمندان می توانند جهت خرید بلیت اینترنتی، به سایت www.iranconcert.com مراجعه نمایند.

نیمه دوم از سومین ماه پاییزی

امید حاجیلی در تهران به دیدار دوستدارانش می رود

کنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، نیمه دوم از سومین ماه پاییزی، در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران برگزار می شود.

خواننده سرشناس موسیقی کشورمان، «امید حاجیلی»، طی دو شب از تاریخ های ۱۶ و ۱۷ آذر ماه سال جاری، به دیدار هواداران خود در «سالن میلاد نمایشگاه بین المللی» تهران رفته و گلچینی از بهترین آثار تازه و اجرا شده اش را تقدیم آنان خواهد کرد.

کنسرت پیش روی حاجیلی، طی دو سئانس از تاریخ های ذکر شده به اجرا درآمده و شبهایی بیاد ماندنی را برای هواداران این خواننده رقم خواهد زد.

شایان ذکر است که کنسرت موسیقی پاپ «امید حاجیلی»، در ساعت های ۱۹ و ۲۲ از دو تاریخ ۱۶ و ۱۷ آذر ماه بروی صحنه می رود و بهای بلیت این کنسرت از ۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، برآورد شده است. علاقمندان می توانند جهت خرید بلیت اینترنتی، به سایت www.iranconcert.com مراجعه نمایند.

امید حاجیلی
کنسرت امید حاجیلی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
2017 / 11 / 01
Omid Hajili omid hajili news آخرین خبر از امید حاجیلی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ امید حاجیلی خبر جدید در مورد امید حاجیلی خبرای جدید ازامید حاجیلی درباره امید حاجیلی
More