×
×  دانلود رسول بخش زنگشاهی بستری شدن رسول بخش زنگشاهی پیشکسوت موسیقی بلوچستان

بستری شدن رسول بخش زنگشاهی پیشکسوت موسیقی بلوچستان

پیشکسوت موسیقی بلوچستان در بیمارستان بستری شد

پهلوان رسول بخش زنگشاهی

گراتومیک - استاد پهلوان رسول بخش زنگشاهی - هنرمند پیشکسوت موسیقی بلوچستان – به دلیل سکته مغزی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان زاهدان بستری شد.

ندیم زنگشاهی- فرزند این هنرمند-  بیان کرد: پدرم به مدت چهار روز است که سکته کرده، یک طرف بدنش از کار افتاده و در بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام علی (ع) زاهدان بستری است.

یک پای پدرم که به دلیل دیابت قطع شده بود. پای دیگرش هم مدتی است که ورم کرده است.

پسر این هنرمند همچنین بیان کرد: حدود پنج ماه است که مستمری پدرم که مبلغ آن ۱۲۰ هزار تومان است، پرداخت نشده است.

استاد زنگشاهی ساز قیچک را از ۱۴ سالگی در دست گرفته و نواختن این ساز را از پدرش یاد گرفته است و حدود ۶۱ سال است که می نوازد. نواختن ساز در خانواده او به هشت نسل می‌رسد.

این هنرمند ۲۲ فرزند و سه همسر دارد که ندیم و سهیل تنها فرزندانش هستند که نواختن را از پدرشان یاد گرفته‌اند.

رسول بخش زنگشاهی پیش از این گفته بود: در فرانسه، سوئد، بلژیک، آلمان، سوئیس و ایتالیا اجراهایی داشتم و دانشگاه پاریس نیز مدرک دکتری افتخاری به من داده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی حتی پیشنهاد کردند که همراه اعضای خانواده‌ام به فرانسه مهاجرت کنم، اما چون هیچ کجا، ایران نمی‌شود و از طرفی چون فرهنگ ما با کشورهای دیگر متفاوت است، نپذیرفتم. البته زمانی که فرانسوی‌ها این پیشنهاد را به من دادند، هنر در کشور ما ارزش داشت.

از این هنرمند پیشکسوت در سی‌ودومین جشنواره موسیقی فجر نیز تجلیل شد.

   

rasool bakhsh zangshahi
پیشکسوت موسیقی بلوچستان در بیمارستان بستری شدپهلوان رسول بخش زنگشاهیگراتومیک - استاد پهلوان رسول بخش زنگشاهی - هنرمند پیشکسوت موسیقی بلوچستان – به دلیل سکته مغزی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان زاهدان بستری شد.ندیم زنگشاهی- فرزند این هنرمند-  بیان کرد: پدرم به مدت چهار روز است که سکته کرده، یک طرف بدنش از کار افتاده و در بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام علی (ع) زاهدان بستری است.یک پای پدرم که به دلیل دیابت قطع شده بود. پای دیگرش هم مدتی است که ورم کرده است.پسر این هنرمند همچنین بیان کرد: حدود پنج ماه است که مستمری پدرم که مبلغ آن ۱۲۰ هزار تومان است، پرداخت نشده است.استاد زنگشاهی ساز قیچک را از ۱۴ سالگی در دست گرفته و نواختن این ساز را از پدرش یاد گرفته است و حدود ۶۱ سال است که می نوازد. نواختن ساز در خانواده او به هشت نسل می‌رسد.این هنرمند ۲۲ فرزند و سه همسر دارد که ندیم و سهیل تنها فرزندانش هستند که نواختن را از پدرشان یاد گرفته‌اند.رسول بخش زنگشاهی پیش از این گفته بود: در فرانسه، سوئد، بلژیک، آلمان، سوئیس و ایتالیا اجراهایی داشتم و دانشگاه پاریس نیز مدرک دکتری افتخاری به من داده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی حتی پیشنهاد کردند که همراه اعضای خانواده‌ام به فرانسه مهاجرت کنم، اما چون هیچ کجا، ایران نمی‌شود و از طرفی چون فرهنگ ما با کشورهای دیگر متفاوت است، نپذیرفتم. البته زمانی که فرانسوی‌ها این پیشنهاد را به من دادند، هنر در کشور ما ارزش داشت.از این هنرمند پیشکسوت در سی‌ودومین جشنواره موسیقی فجر نیز تجلیل شد.   

پیشکسوت موسیقی بلوچستان در بیمارستان بستری شد

پهلوان رسول بخش زنگشاهی

گراتومیک - استاد پهلوان رسول بخش زنگشاهی - هنرمند پیشکسوت موسیقی بلوچستان – به دلیل سکته مغزی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان زاهدان بستری شد.

ندیم زنگشاهی- فرزند این هنرمند-  بیان کرد: پدرم به مدت چهار روز است که سکته کرده، یک طرف بدنش از کار افتاده و در بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام علی (ع) زاهدان بستری است.

یک پای پدرم که به دلیل دیابت قطع شده بود. پای دیگرش هم مدتی است که ورم کرده است.

پسر این هنرمند همچنین بیان کرد: حدود پنج ماه است که مستمری پدرم که مبلغ آن ۱۲۰ هزار تومان است، پرداخت نشده است.

استاد زنگشاهی ساز قیچک را از ۱۴ سالگی در دست گرفته و نواختن این ساز را از پدرش یاد گرفته است و حدود ۶۱ سال است که می نوازد. نواختن ساز در خانواده او به هشت نسل می‌رسد.

این هنرمند ۲۲ فرزند و سه همسر دارد که ندیم و سهیل تنها فرزندانش هستند که نواختن را از پدرشان یاد گرفته‌اند.

رسول بخش زنگشاهی پیش از این گفته بود: در فرانسه، سوئد، بلژیک، آلمان، سوئیس و ایتالیا اجراهایی داشتم و دانشگاه پاریس نیز مدرک دکتری افتخاری به من داده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی حتی پیشنهاد کردند که همراه اعضای خانواده‌ام به فرانسه مهاجرت کنم، اما چون هیچ کجا، ایران نمی‌شود و از طرفی چون فرهنگ ما با کشورهای دیگر متفاوت است، نپذیرفتم. البته زمانی که فرانسوی‌ها این پیشنهاد را به من دادند، هنر در کشور ما ارزش داشت.

از این هنرمند پیشکسوت در سی‌ودومین جشنواره موسیقی فجر نیز تجلیل شد.

   
رسول بخش زنگشاهی
بستری شدن رسول بخش زنگشاهی پیشکسوت موسیقی بلوچستان
2018 / 06 / 06
rasool bakhsh zangshahi rasool bakhsh zangshahi news آخرین خبر از رسول بخش زنگشاهی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رسول بخش زنگشاهی خبرای جدید ازرسول بخش زنگشاهی درباره رسول بخش زنگشاهی رسول بخش زنگشاهی
More