×
×  دانلود سیروان خسروی انتقاد سیروان خسروی از سلبریتی ها

انتقاد سیروان خسروی از سلبریتی ها

سیروان ساز مخالف زد

سیروان خسروی هنرمند پرطرفدار کشورمان به انتقادهای سلبریتی ها واکنش نشان داد.

گراتومیک - سیروان خسروی هنرمند باهوش و با استعداد کشورمان با انتشار پستی به اتفاق های روزهای اخیر به گونه ای متفاوت واکنش نشان داد و از هنرمندانی انتقاد کرد که هر روز یک مسئله را تایید و مسئله ی دیگری را رد میکنند.

در حقیقت او به نکته ی درستی اشاره کرده است و میگوید سلبریتی هایی که در شغل خود سواد درست و حسابی ندارند چطور میتوانند الگوی جامعه شوند؟ و چرا با تریبونی که در اختیار دارند هر روز مردم را به یک جهت سوق میدهند و فردای آن روز مسیر خود را عوض میکنند؟؟؟

 

متن منتشر شده توسط سیروان خسروی:

مشمئز کننده تر از وضعیت اسفناک کشور، پستهای انتقادر سلبریتی هایی هست که پارسال همین موقع در حال یار گیری بنفش بودند، قبل تر هم مشغول یارگیری سبز و امروز هم که منتقد و فردا هم حامی رنگ و مد روز باب میل اکثریت خواهند بود.

وقتی سلبریتی هایی که بیشترشون حتی در زمینه شغلی خودشون بیسواد هستند میشن الگو، انتظاری بیش از این نباید داشت...

  

More