×
×  دانلود مونا برزوئی واکنش مونا برزوئی به ممنوع الکاری مهدی یراحی

واکنش مونا برزوئی به ممنوع الکاری مهدی یراحی

بسیار متاسفم برای سکوت معناداری که این روزها حکمفرماست

میدانست چه هزینه ی سنگینی ممکن است متحمل شود

گراتومیک -مونا برزویی در اینستاگرام خود نوشت:  مهدی یراحی بعد از چهل روز سکوت و پس از گزارش اعتماد‌آنلاین، ممنوعیتش را اعلام کرد.

تصمیمش از این منظر ارزشمند است که در اوج فعالیت هنری و اجراهایش بود و میدانست چه هزینه ی سنگینی ممکن است متحمل شود. تاوانی که امروز می‌پردازد بابت سرخم نکردن، پوزش نخواستن و ماندن بر سر اصول و تفکرش است و با شناختی که از او‌ دارم میدانم که با ماندن بر سر مواضعش از هیچ مسئولی، طلبِ مساعدت و عنایت نمیکند.

بسیار متاسفم برای سکوت معناداری که این روزها حکمفرماست در بین همکاران و هم‌صنفان‌مان.. بسیار متاسفم که به قیمت نادیده گرفتن حق و انصاف، در کنار هم نیستیم و به مجوز و استیج و اجرا و نور چشمی بودنمان دل بسته‌ایم !

خطی کشیده اند به بلندای تاریخ و تو هر لحظه انتخاب میکنی کدام سمت بایستی .. حتی سکوت و سر بر زیر برف بردن ، یک‌ انتخاب است!

    

Mona Borzouee
بسیار متاسفم برای سکوت معناداری که این روزها حکمفرماستمیدانست چه هزینه ی سنگینی ممکن است متحمل شودگراتومیک -مونا برزویی در اینستاگرام خود نوشت:  مهدی یراحی بعد از چهل روز سکوت و پس از گزارش اعتماد‌آنلاین، ممنوعیتش را اعلام کرد.تصمیمش از این منظر ارزشمند است که در اوج فعالیت هنری و اجراهایش بود و میدانست چه هزینه ی سنگینی ممکن است متحمل شود. تاوانی که امروز می‌پردازد بابت سرخم نکردن، پوزش نخواستن و ماندن بر سر اصول و تفکرش است و با شناختی که از او‌ دارم میدانم که با ماندن بر سر مواضعش از هیچ مسئولی، طلبِ مساعدت و عنایت نمیکند.بسیار متاسفم برای سکوت معناداری که این روزها حکمفرماست در بین همکاران و هم‌صنفان‌مان.. بسیار متاسفم که به قیمت نادیده گرفتن حق و انصاف، در کنار هم نیستیم و به مجوز و استیج و اجرا و نور چشمی بودنمان دل بسته‌ایم !خطی کشیده اند به بلندای تاریخ و تو هر لحظه انتخاب میکنی کدام سمت بایستی .. حتی سکوت و سر بر زیر برف بردن ، یک‌ انتخاب است!    

بسیار متاسفم برای سکوت معناداری که این روزها حکمفرماست

میدانست چه هزینه ی سنگینی ممکن است متحمل شود

گراتومیک -مونا برزویی در اینستاگرام خود نوشت:  مهدی یراحی بعد از چهل روز سکوت و پس از گزارش اعتماد‌آنلاین، ممنوعیتش را اعلام کرد.

تصمیمش از این منظر ارزشمند است که در اوج فعالیت هنری و اجراهایش بود و میدانست چه هزینه ی سنگینی ممکن است متحمل شود. تاوانی که امروز می‌پردازد بابت سرخم نکردن، پوزش نخواستن و ماندن بر سر اصول و تفکرش است و با شناختی که از او‌ دارم میدانم که با ماندن بر سر مواضعش از هیچ مسئولی، طلبِ مساعدت و عنایت نمیکند.

بسیار متاسفم برای سکوت معناداری که این روزها حکمفرماست در بین همکاران و هم‌صنفان‌مان.. بسیار متاسفم که به قیمت نادیده گرفتن حق و انصاف، در کنار هم نیستیم و به مجوز و استیج و اجرا و نور چشمی بودنمان دل بسته‌ایم !

خطی کشیده اند به بلندای تاریخ و تو هر لحظه انتخاب میکنی کدام سمت بایستی .. حتی سکوت و سر بر زیر برف بردن ، یک‌ انتخاب است!

    
مونا برزوئی
واکنش مونا برزوئی به ممنوع الکاری مهدی یراحی
2019 / 02 / 07
Mona Borzouee Mona Borzouee news آخرین خبر از مونا برزوئی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مونا برزوئی خبرای جدید ازمونا برزوئی درباره مونا برزوئی مونا برزوئی
More