×
×  دانلود پیمان خازنی اجرای پیمان خازنی در آلمان

اجرای پیمان خازنی در آلمان

هفت شهر عشق پیمان خازنی در کشور آلمان

پیمان خازنی- نوازنده‌ی تار و آهنگساز- پروژه‌‌ی هفت شهر عشق را با نگاهی به هویت اقلیم های بزرگ فرهنگی ایران به روی صحنه می برد.

گراتومیک - پیمان خازنی ضمن اعلام این خبر گفت:حضور آهنگسازان و نوازندگان ایرانی روی صحنه های بین‌المللی می تواند اتفاق خوبی باشد، مشروط بر اینکه اثر ارائه شده دارای استاندارها و رویکردهای متناسب با موسیقی ایرانی رو به تعالی و رشد باشد؛ نه اینکه ایده ها و نگاه های نخ نما را برای بارها اجرا کرد.

پیمان خازنی در ادامه افزود:تاریخ مصرف اجرای مرغ سحر ها به پایان رسیده است.به نظرم وقت این رسیده است تا تجربه های جدید جای تکرار مکرات را در اجراهای صحنه ای بگیرد.صحنه های داخلی که موسیقیدانان جوان بار تولید موسیقی اش را برعهده دارند ، شاهد ایده هایی ناب است که نگاهی رو به جلوتر از اجراهای موسیقی ایرانی در سطح بین الملل دارد.

این آهنگساز که سال گذشته در ایتالیا اجرایی با محوریت نگارگری و موسیقی دستگاهی اجرا کرده بود، درباره‌ی اجراهای خارج از کشور اظهار داشت: در این سالها در اجراهای خارج از ایران بی مسئولیت عمل شده است. موسیقیدان های ما یا به اجرای آثار نخ نما شده پرداخته اند یا با اهرم بداهه نوازی صحنه را فقط به پایان رسانده اند. در اجرای پیش رو تلاش میکنم بین رشته ای حرکت کنیم تا با ایجاد مفاهیم جدید بتوانم رفتاری متفاوت را در روی صحنه رقم بزنیم.

در این برنامه که با همکاری انجمن ایده پردازان صبا به روی صحنه خواهد رفت در ابتدا آستیاژ ضیائی-محقق وفعال حوزه‌ی شهر- درباره‌ی هویت و فرهنگ در خراسان، شیراز، اصفهان، آذربایجان، تهران،یزد و گیلان به ایراد سخن می پردازد ودر ادامه پیمان خازنی با همراهی کامیار نعمت‌اللهی- نوازنده‌ی تار و دانشجوی مقطع دکترای اتنوموزیکولوژی -دانشگاه کلن در آلمان هفت قطعه متناسب با مفهوم هویت و شهر در ایران اجرا خواهند کرد.

خازنی سال ۹۵ به عنوان هنرمند ایرانی به جشن نوروز یونسکو دعوت شد و به اجرای آثارش پرداخت. از خازنی تا کنون آثاری مانند شوخی، پریچهره، به یاد من باش، کجاست خانه باد ،همهمه‌ی کاشی ها و ... منتشر شده است.

  

Payman Khazani
هفت شهر عشق پیمان خازنی در کشور آلمانپیمان خازنی- نوازنده‌ی تار و آهنگساز- پروژه‌‌ی هفت شهر عشق را با نگاهی به هویت اقلیم های بزرگ فرهنگی ایران به روی صحنه می برد.گراتومیک - پیمان خازنی ضمن اعلام این خبر گفت:حضور آهنگسازان و نوازندگان ایرانی روی صحنه های بین‌المللی می تواند اتفاق خوبی باشد، مشروط بر اینکه اثر ارائه شده دارای استاندارها و رویکردهای متناسب با موسیقی ایرانی رو به تعالی و رشد باشد؛ نه اینکه ایده ها و نگاه های نخ نما را برای بارها اجرا کرد.پیمان خازنی در ادامه افزود:تاریخ مصرف اجرای مرغ سحر ها به پایان رسیده است.به نظرم وقت این رسیده است تا تجربه های جدید جای تکرار مکرات را در اجراهای صحنه ای بگیرد.صحنه های داخلی که موسیقیدانان جوان بار تولید موسیقی اش را برعهده دارند ، شاهد ایده هایی ناب است که نگاهی رو به جلوتر از اجراهای موسیقی ایرانی در سطح بین الملل دارد.این آهنگساز که سال گذشته در ایتالیا اجرایی با محوریت نگارگری و موسیقی دستگاهی اجرا کرده بود، درباره‌ی اجراهای خارج از کشور اظهار داشت: در این سالها در اجراهای خارج از ایران بی مسئولیت عمل شده است. موسیقیدان های ما یا به اجرای آثار نخ نما شده پرداخته اند یا با اهرم بداهه نوازی صحنه را فقط به پایان رسانده اند. در اجرای پیش رو تلاش میکنم بین رشته ای حرکت کنیم تا با ایجاد مفاهیم جدید بتوانم رفتاری متفاوت را در روی صحنه رقم بزنیم.در این برنامه که با همکاری انجمن ایده پردازان صبا به روی صحنه خواهد رفت در ابتدا آستیاژ ضیائی-محقق وفعال حوزه‌ی شهر- درباره‌ی هویت و فرهنگ در خراسان، شیراز، اصفهان، آذربایجان، تهران،یزد و گیلان به ایراد سخن می پردازد ودر ادامه پیمان خازنی با همراهی کامیار نعمت‌اللهی- نوازنده‌ی تار و دانشجوی مقطع دکترای اتنوموزیکولوژی -دانشگاه کلن در آلمان هفت قطعه متناسب با مفهوم هویت و شهر در ایران اجرا خواهند کرد.خازنی سال ۹۵ به عنوان هنرمند ایرانی به جشن نوروز یونسکو دعوت شد و به اجرای آثارش پرداخت. از خازنی تا کنون آثاری مانند شوخی، پریچهره، به یاد من باش، کجاست خانه باد ،همهمه‌ی کاشی ها و ... منتشر شده است.  

هفت شهر عشق پیمان خازنی در کشور آلمان

پیمان خازنی- نوازنده‌ی تار و آهنگساز- پروژه‌‌ی هفت شهر عشق را با نگاهی به هویت اقلیم های بزرگ فرهنگی ایران به روی صحنه می برد.

گراتومیک - پیمان خازنی ضمن اعلام این خبر گفت:حضور آهنگسازان و نوازندگان ایرانی روی صحنه های بین‌المللی می تواند اتفاق خوبی باشد، مشروط بر اینکه اثر ارائه شده دارای استاندارها و رویکردهای متناسب با موسیقی ایرانی رو به تعالی و رشد باشد؛ نه اینکه ایده ها و نگاه های نخ نما را برای بارها اجرا کرد.

پیمان خازنی در ادامه افزود:تاریخ مصرف اجرای مرغ سحر ها به پایان رسیده است.به نظرم وقت این رسیده است تا تجربه های جدید جای تکرار مکرات را در اجراهای صحنه ای بگیرد.صحنه های داخلی که موسیقیدانان جوان بار تولید موسیقی اش را برعهده دارند ، شاهد ایده هایی ناب است که نگاهی رو به جلوتر از اجراهای موسیقی ایرانی در سطح بین الملل دارد.

این آهنگساز که سال گذشته در ایتالیا اجرایی با محوریت نگارگری و موسیقی دستگاهی اجرا کرده بود، درباره‌ی اجراهای خارج از کشور اظهار داشت: در این سالها در اجراهای خارج از ایران بی مسئولیت عمل شده است. موسیقیدان های ما یا به اجرای آثار نخ نما شده پرداخته اند یا با اهرم بداهه نوازی صحنه را فقط به پایان رسانده اند. در اجرای پیش رو تلاش میکنم بین رشته ای حرکت کنیم تا با ایجاد مفاهیم جدید بتوانم رفتاری متفاوت را در روی صحنه رقم بزنیم.

در این برنامه که با همکاری انجمن ایده پردازان صبا به روی صحنه خواهد رفت در ابتدا آستیاژ ضیائی-محقق وفعال حوزه‌ی شهر- درباره‌ی هویت و فرهنگ در خراسان، شیراز، اصفهان، آذربایجان، تهران،یزد و گیلان به ایراد سخن می پردازد ودر ادامه پیمان خازنی با همراهی کامیار نعمت‌اللهی- نوازنده‌ی تار و دانشجوی مقطع دکترای اتنوموزیکولوژی -دانشگاه کلن در آلمان هفت قطعه متناسب با مفهوم هویت و شهر در ایران اجرا خواهند کرد.

خازنی سال ۹۵ به عنوان هنرمند ایرانی به جشن نوروز یونسکو دعوت شد و به اجرای آثارش پرداخت. از خازنی تا کنون آثاری مانند شوخی، پریچهره، به یاد من باش، کجاست خانه باد ،همهمه‌ی کاشی ها و ... منتشر شده است.

  
پیمان خازنی
اجرای پیمان خازنی در آلمان
2018 / 06 / 11
Payman Khazani Payman Khazani news آخرین خبر از پیمان خازنی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پیمان خازنی خبر جدید در مورد پیمان خازنی خبرای جدید ازپیمان خازنی درباره پیمان خازنی
More