×
×  دانلود باراد کاور های تکراری و ضعیف موسیقی ایران

کاور های تکراری و ضعیف موسیقی ایران

بن بست فکری خوانندگان جوان

کم سلیقگی و درعین حال سودای شهرت

باراد یکی از خواننده های جوانی است که چند سالی میشود مشغول به فعالیت است.شهرت او در دو سال اخیر بیشتر شده اما در هر قطعه ای که از این خواننده ی جوان منتشر میشود نکته های زیادی برای نقد وجود دارد.

در اثر قبلی این خواننده با نام "تهران" ترانه ای استفاده شد که قطعا باید آن را یک زن اجرا میکرد و در قطعه ی جدید این خواننده نیز کاور های تکراری و کم سلیقگی او به چشم میخورد، به طوری که در تمامی اثار او و بخصوص چهار قطعه ی اخیر این خواننده تمامی کاور ها به شدت شبیه به هم هستند.اما چه طور میشود که یک هنرمند جوان در سال 2017 اینگونه به این مسائل مهم که جز اصلی ترین کارهای او است بی اهمیت باشد؟

همه ی اینها دلایلی شد تا به وسیله ی یک نقد کوتاه  نگاهی داشته باشیم به جزئیات کار خواننده های جوان:

همانطور که میدانید زمانی که یک خواننده ی جوان به دنیای هنر وارد میشود برای موفقیت در این حوزه باید درک درستی از فضای کاری خود داشته باشد و جزئیات بسیار زیادی است که باید به آن توجه کند، این جزئیات گاهی آنقدر کوچک هستند که توجه زیادی به آن نمیشود، به طور مثال:اینکه یک آرتیست باید چگونه صحبت کند چگونه راه برود چگونه با دیگران برخورد کند، به مسائل اجتماعی چگونه واکنش نشان دهد،با چه کسانی در ارتباط باشد و ....

قطعا با در کنار هم قرار دادن همین جزئیات به ظاهر ساده است که میتوان درصد موفقیت هنرمند را تا حد زیادی بالا برد.

اما متاسفانه در سالهای اخیر نه تنها شاهد بی توجهی برخی از هنرمندان به این جزئیات هستیم بلکه به جایی رسیده ایم که جزئیات بزرگتر که ملزومات و باید های یک اثر هنری هستند نیز اجرا نمیشوند.

به طور مثال "باید های" خواننده ای که تنها یک اثر هنری منتشر میکند این است که صدای خوبی داشته باشد، بتواند اجرای درستی داشته باشد، ترانه ای خوب را انتخاب کند، آهنگسازی ،تنظیم ،میکس ومستر قطعه خوب باشد، صدا برداری با کیفیتی انجام شود،کاور(عکس یا جلد) چیزی است که با چشم مخاطب در ارتباط است و میتواند گویای طرز فکر ،سلیقه و سطح خواننده باشد پس باید مناسب و حرفه ای باشد و در انتها قطعه پخش مناسبی شود که هزینه های این کار از هزینه های تولید و همه ی مراحل ساخت قطعه نیز بیشتر است. در این صورت است که میتوان گفت یک قطعه ی خوب تولید ومنتشر شده است.

حال تصور کنید خواننده هایی که چندین سال میشود که مشغول به فعالیت اند بیایند و به این جزئیات و یا در واقع ملزومات بی توجهی کنند، این تنها نشان دهنده ای این است که آنها این نکات را نمیدانند و مشاوران خوبی هم ندارند چون اگر میدانستند قطعا دست به چنین اشتباهاتی که منجر به تکرار فضای کاری میشود نمیزدند و قطعا این ندانستن ها به آنها ضربه خواهد زد.

اگر به همه ی این نکات دقت کنید میبینید که چطور میشود برخی از هنرمندان پیشرفت میکنند و برخی دیگر سالها تلاش میکنند و به آنچه که میخواهند نمیرسند...

امیدواریم که این نقدهای کوتاه که توسط رسانه ی گراتومیک تهیه میشود برای خواننده های جوانی که در آستانه ی ورود به دنیای هنر هستند مفید باشد و آنها بتوانند از اشتباهات دیگران درس بگیرند و راهی مناسب را انتخاب کنند.

منبع:وب سایت گراتومیک

  

(تعدادی از کاور هایی که در آثار این خواننده استفاده شده است)

barad
بن بست فکری خوانندگان جوانکم سلیقگی و درعین حال سودای شهرتباراد یکی از خواننده های جوانی است که چند سالی میشود مشغول به فعالیت است.شهرت او در دو سال اخیر بیشتر شده اما در هر قطعه ای که از این خواننده ی جوان منتشر میشود نکته های زیادی برای نقد وجود دارد.در اثر قبلی این خواننده با نام "تهران" ترانه ای استفاده شد که قطعا باید آن را یک زن اجرا میکرد و در قطعه ی جدید این خواننده نیز کاور های تکراری و کم سلیقگی او به چشم میخورد، به طوری که در تمامی اثار او و بخصوص چهار قطعه ی اخیر این خواننده تمامی کاور ها به شدت شبیه به هم هستند.اما چه طور میشود که یک هنرمند جوان در سال 2017 اینگونه به این مسائل مهم که جز اصلی ترین کارهای او است بی اهمیت باشد؟همه ی اینها دلایلی شد تا به وسیله ی یک نقد کوتاه  نگاهی داشته باشیم به جزئیات کار خواننده های جوان:همانطور که میدانید زمانی که یک خواننده ی جوان به دنیای هنر وارد میشود برای موفقیت در این حوزه باید درک درستی از فضای کاری خود داشته باشد و جزئیات بسیار زیادی است که باید به آن توجه کند، این جزئیات گاهی آنقدر کوچک هستند که توجه زیادی به آن نمیشود، به طور مثال:اینکه یک آرتیست باید چگونه صحبت کند چگونه راه برود چگونه با دیگران برخورد کند، به مسائل اجتماعی چگونه واکنش نشان دهد،با چه کسانی در ارتباط باشد و ....قطعا با در کنار هم قرار دادن همین جزئیات به ظاهر ساده است که میتوان درصد موفقیت هنرمند را تا حد زیادی بالا برد.اما متاسفانه در سالهای اخیر نه تنها شاهد بی توجهی برخی از هنرمندان به این جزئیات هستیم بلکه به جایی رسیده ایم که جزئیات بزرگتر که ملزومات و باید های یک اثر هنری هستند نیز اجرا نمیشوند.به طور مثال "باید های" خواننده ای که تنها یک اثر هنری منتشر میکند این است که صدای خوبی داشته باشد، بتواند اجرای درستی داشته باشد، ترانه ای خوب را انتخاب کند، آهنگسازی ،تنظیم ،میکس ومستر قطعه خوب باشد، صدا برداری با کیفیتی انجام شود،کاور(عکس یا جلد) چیزی است که با چشم مخاطب در ارتباط است و میتواند گویای طرز فکر ،سلیقه و سطح خواننده باشد پس باید مناسب و حرفه ای باشد و در انتها قطعه پخش مناسبی شود که هزینه های این کار از هزینه های تولید و همه ی مراحل ساخت قطعه نیز بیشتر است. در این صورت است که میتوان گفت یک قطعه ی خوب تولید ومنتشر شده است.حال تصور کنید خواننده هایی که چندین سال میشود که مشغول به فعالیت اند بیایند و به این جزئیات و یا در واقع ملزومات بی توجهی کنند، این تنها نشان دهنده ای این است که آنها این نکات را نمیدانند و مشاوران خوبی هم ندارند چون اگر میدانستند قطعا دست به چنین اشتباهاتی که منجر به تکرار فضای کاری میشود نمیزدند و قطعا این ندانستن ها به آنها ضربه خواهد زد.اگر به همه ی این نکات دقت کنید میبینید که چطور میشود برخی از هنرمندان پیشرفت میکنند و برخی دیگر سالها تلاش میکنند و به آنچه که میخواهند نمیرسند...امیدواریم که این نقدهای کوتاه که توسط رسانه ی گراتومیک تهیه میشود برای خواننده های جوانی که در آستانه ی ورود به دنیای هنر هستند مفید باشد و آنها بتوانند از اشتباهات دیگران درس بگیرند و راهی مناسب را انتخاب کنند.منبع:وب سایت گراتومیک  (تعدادی از کاور هایی که در آثار این خواننده استفاده شده است)

بن بست فکری خوانندگان جوان

کم سلیقگی و درعین حال سودای شهرت

باراد یکی از خواننده های جوانی است که چند سالی میشود مشغول به فعالیت است.شهرت او در دو سال اخیر بیشتر شده اما در هر قطعه ای که از این خواننده ی جوان منتشر میشود نکته های زیادی برای نقد وجود دارد.

در اثر قبلی این خواننده با نام "تهران" ترانه ای استفاده شد که قطعا باید آن را یک زن اجرا میکرد و در قطعه ی جدید این خواننده نیز کاور های تکراری و کم سلیقگی او به چشم میخورد، به طوری که در تمامی اثار او و بخصوص چهار قطعه ی اخیر این خواننده تمامی کاور ها به شدت شبیه به هم هستند.اما چه طور میشود که یک هنرمند جوان در سال 2017 اینگونه به این مسائل مهم که جز اصلی ترین کارهای او است بی اهمیت باشد؟

همه ی اینها دلایلی شد تا به وسیله ی یک نقد کوتاه  نگاهی داشته باشیم به جزئیات کار خواننده های جوان:

همانطور که میدانید زمانی که یک خواننده ی جوان به دنیای هنر وارد میشود برای موفقیت در این حوزه باید درک درستی از فضای کاری خود داشته باشد و جزئیات بسیار زیادی است که باید به آن توجه کند، این جزئیات گاهی آنقدر کوچک هستند که توجه زیادی به آن نمیشود، به طور مثال:اینکه یک آرتیست باید چگونه صحبت کند چگونه راه برود چگونه با دیگران برخورد کند، به مسائل اجتماعی چگونه واکنش نشان دهد،با چه کسانی در ارتباط باشد و ....

قطعا با در کنار هم قرار دادن همین جزئیات به ظاهر ساده است که میتوان درصد موفقیت هنرمند را تا حد زیادی بالا برد.

اما متاسفانه در سالهای اخیر نه تنها شاهد بی توجهی برخی از هنرمندان به این جزئیات هستیم بلکه به جایی رسیده ایم که جزئیات بزرگتر که ملزومات و باید های یک اثر هنری هستند نیز اجرا نمیشوند.

به طور مثال "باید های" خواننده ای که تنها یک اثر هنری منتشر میکند این است که صدای خوبی داشته باشد، بتواند اجرای درستی داشته باشد، ترانه ای خوب را انتخاب کند، آهنگسازی ،تنظیم ،میکس ومستر قطعه خوب باشد، صدا برداری با کیفیتی انجام شود،کاور(عکس یا جلد) چیزی است که با چشم مخاطب در ارتباط است و میتواند گویای طرز فکر ،سلیقه و سطح خواننده باشد پس باید مناسب و حرفه ای باشد و در انتها قطعه پخش مناسبی شود که هزینه های این کار از هزینه های تولید و همه ی مراحل ساخت قطعه نیز بیشتر است. در این صورت است که میتوان گفت یک قطعه ی خوب تولید ومنتشر شده است.

حال تصور کنید خواننده هایی که چندین سال میشود که مشغول به فعالیت اند بیایند و به این جزئیات و یا در واقع ملزومات بی توجهی کنند، این تنها نشان دهنده ای این است که آنها این نکات را نمیدانند و مشاوران خوبی هم ندارند چون اگر میدانستند قطعا دست به چنین اشتباهاتی که منجر به تکرار فضای کاری میشود نمیزدند و قطعا این ندانستن ها به آنها ضربه خواهد زد.

اگر به همه ی این نکات دقت کنید میبینید که چطور میشود برخی از هنرمندان پیشرفت میکنند و برخی دیگر سالها تلاش میکنند و به آنچه که میخواهند نمیرسند...

امیدواریم که این نقدهای کوتاه که توسط رسانه ی گراتومیک تهیه میشود برای خواننده های جوانی که در آستانه ی ورود به دنیای هنر هستند مفید باشد و آنها بتوانند از اشتباهات دیگران درس بگیرند و راهی مناسب را انتخاب کنند.

منبع:وب سایت گراتومیک

  

(تعدادی از کاور هایی که در آثار این خواننده استفاده شده است)

باراد
کاور های تکراری و ضعیف موسیقی ایران
2017 / 11 / 02
Barad barad news آخرین خبر از باراد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ باراد خبر جدید در مورد باراد خبرای جدید ازباراد درباره باراد
More