×
×  دانلود حسین علیزاده ساخت موسیقی فیلم سرو زیرآب توسط حسین علیزاده

ساخت موسیقی فیلم سرو زیرآب توسط حسین علیزاده

حسین علیزاده موسیقی فیلم سرو زیرآب را می‌سازد

حامد حسینی تهیه‌کننده گفت: «حسین علیزاده» ساخت موسیقی فیلم سینمایی «سرو زیر آب» جدیدترین ساخته محمدعلی باشه‌آهنگر را برعهده گرفت.

سید حامد حسینی تهیه‌کننده فیلم «سرو زیر آب» درباره روند انجام مراحل فنی فیلم گفت: به تازگی ساخت موسیقی فیلم را «حسین علیزاده» عهده‌دار شد و فیلم برای حضور در جشنواره سی و ششم فیلم فجر آماده می‌شود.

وی درباره ضبط صحنه‌های هوایی فیلم گفت: مقدمات تصویربرداری بخش هوایی فیلم انجام شده اما نکته مهم در ضبط این تصاویر فصل مناسب است این پلان‌ها به لحاظ بصری نیاز به فصل مناسب دارد که منتظر هستیم تا شرایط مناسب فراهم شود تا بتوانیم این صحنه‌ها را هم تصویربرداری کنیم.

 حسین علیزاده از اساتید موسیقی کشور در حوزه ساخت موسیقی بسیار گزیده کار کرده است و این دومین همکاری علیزاده با باشه آهنگر پس از فیلم «ملکه» خواهد بود.

در خلاصه داستان «سرو زیر آب » که فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر نوشته شده، آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش می شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو،گودرز، بهرام، جهانگیرو سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهی‌اش و بازگشت آرامش سفر بلندی را آغاز می کند . سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می‌دهد.

دراین فیلم بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، فرخ نعمتی، هادی قمیشی، سیاوش چراغی پور، حسن نجاریان، حسین فلاح و امیر دلفانی نقش آفرینی می کنند.

«سرو زیر آب» در تهران، میبد، روستای مزرعه کلانتر یزد، روستای سپید دشت، روستاهای لرستان و دزفول، ورامین فیلمبرداری شده است.

Hossein Alizadeh
حسین علیزاده موسیقی فیلم سرو زیرآب را می‌سازدحامد حسینی تهیه‌کننده گفت: «حسین علیزاده» ساخت موسیقی فیلم سینمایی «سرو زیر آب» جدیدترین ساخته محمدعلی باشه‌آهنگر را برعهده گرفت.سید حامد حسینی تهیه‌کننده فیلم «سرو زیر آب» درباره روند انجام مراحل فنی فیلم گفت: به تازگی ساخت موسیقی فیلم را «حسین علیزاده» عهده‌دار شد و فیلم برای حضور در جشنواره سی و ششم فیلم فجر آماده می‌شود.وی درباره ضبط صحنه‌های هوایی فیلم گفت: مقدمات تصویربرداری بخش هوایی فیلم انجام شده اما نکته مهم در ضبط این تصاویر فصل مناسب است این پلان‌ها به لحاظ بصری نیاز به فصل مناسب دارد که منتظر هستیم تا شرایط مناسب فراهم شود تا بتوانیم این صحنه‌ها را هم تصویربرداری کنیم. حسین علیزاده از اساتید موسیقی کشور در حوزه ساخت موسیقی بسیار گزیده کار کرده است و این دومین همکاری علیزاده با باشه آهنگر پس از فیلم «ملکه» خواهد بود.در خلاصه داستان «سرو زیر آب » که فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر نوشته شده، آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش می شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو،گودرز، بهرام، جهانگیرو سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهی‌اش و بازگشت آرامش سفر بلندی را آغاز می کند . سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می‌دهد.دراین فیلم بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، فرخ نعمتی، هادی قمیشی، سیاوش چراغی پور، حسن نجاریان، حسین فلاح و امیر دلفانی نقش آفرینی می کنند.«سرو زیر آب» در تهران، میبد، روستای مزرعه کلانتر یزد، روستای سپید دشت، روستاهای لرستان و دزفول، ورامین فیلمبرداری شده است.

حسین علیزاده موسیقی فیلم سرو زیرآب را می‌سازد

حامد حسینی تهیه‌کننده گفت: «حسین علیزاده» ساخت موسیقی فیلم سینمایی «سرو زیر آب» جدیدترین ساخته محمدعلی باشه‌آهنگر را برعهده گرفت.

سید حامد حسینی تهیه‌کننده فیلم «سرو زیر آب» درباره روند انجام مراحل فنی فیلم گفت: به تازگی ساخت موسیقی فیلم را «حسین علیزاده» عهده‌دار شد و فیلم برای حضور در جشنواره سی و ششم فیلم فجر آماده می‌شود.

وی درباره ضبط صحنه‌های هوایی فیلم گفت: مقدمات تصویربرداری بخش هوایی فیلم انجام شده اما نکته مهم در ضبط این تصاویر فصل مناسب است این پلان‌ها به لحاظ بصری نیاز به فصل مناسب دارد که منتظر هستیم تا شرایط مناسب فراهم شود تا بتوانیم این صحنه‌ها را هم تصویربرداری کنیم.

 حسین علیزاده از اساتید موسیقی کشور در حوزه ساخت موسیقی بسیار گزیده کار کرده است و این دومین همکاری علیزاده با باشه آهنگر پس از فیلم «ملکه» خواهد بود.

در خلاصه داستان «سرو زیر آب » که فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر نوشته شده، آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش می شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو،گودرز، بهرام، جهانگیرو سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهی‌اش و بازگشت آرامش سفر بلندی را آغاز می کند . سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می‌دهد.

دراین فیلم بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، فرخ نعمتی، هادی قمیشی، سیاوش چراغی پور، حسن نجاریان، حسین فلاح و امیر دلفانی نقش آفرینی می کنند.

«سرو زیر آب» در تهران، میبد، روستای مزرعه کلانتر یزد، روستای سپید دشت، روستاهای لرستان و دزفول، ورامین فیلمبرداری شده است.

حسین علیزاده
ساخت موسیقی فیلم سرو زیرآب توسط حسین علیزاده
2017 / 11 / 20
Hossein Alizadeh Hossein Alizadeh news آخرین خبر از حسین علیزاده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حسین علیزاده خبر جدید در مورد حسین علیزاده خبرای جدید ازحسین علیزاده درباره حسین علیزاده
More