×
×  دانلود کانیا وست انتشار کتابی فلسفی از کانیا وست

انتشار کتابی فلسفی از کانیا وست

شبیه استیون هاوکینگ هستم!

کانیا وست در گفتگویی در مجلۀ هالیوود ریپورتر گفت که در حال نوشتن کتابی فلسفی است.

گراتومیک - به گفتۀ او این کتاب که «Break The Simulation» نام دارد به تشنگی جامعه نسبت به مسئله عکس‌برداری می‌پردازد.

وست که ظاهرا در حال حاضر مشغول تولید آلبوم جدیدی است در هالیوود ریپورتر با یک طراح داخلی به نام اکسل ورورد که شهرت جهانی دارد به گفتگو نشست. او در این گفتگو اشاره کرد که در حال نوشتن کتابی فلسفی دربارۀ مفهومی جدید است که مدت‌هاست به آن فکر می‌کرده است.

«در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی فلسفی به نام “Break The Simulation” هستم. این فلسفه یا بهتر است بگویم مفهوم – چون فسلفه بار سنگینی دارد – دربارۀ عکاس‌برداری است. من دربارۀ عکس هیچ طرفی را نمی‌گیرم، دربارۀ اینکه آدما نسبت به مسئله عکس و عکس‌برداری دچار عقده و وسواس شده‌اند. چون عکس‌برداری آدم را از زمان حال خارج می‌کند و به زمان گذشته یا زمان آینده می‌برد.»

«عکس‌برداری را می‌توان برای تهیه سند و تاریخ استفاده کرد اما خیلی اوقات انسان‌ها را تصاحب می‌کند. مردم زمان زیادی را به مرور خاطراتشان اختصاص می‌دهند. همیشه می‌خواهند تاریخ چیزی را بدانند، که البته خیلی مهم است اما من فکر می‌کنم اهمیت بیش از حد به آن داده شده است.»

او در بخش دیگری از این گفتگو خودش را با استفان هاوکینگ و همسرش (کیم کارداشیان) را با ماری آنتوانت! مقایسه کرد و گفت: «من فکر می‌کنم او ماری آنتوانت زمانۀ ماست» (ماری آنتوانت ملکۀ اتریشی خوش‌گذران و ولخرج و منفور فرانسه بود. از معروفترین افسانه‌ها دربارۀ او این است که در زمان قحطیِ فرانسه و انقلابِ مردم از کسی پرسید “مردم چه می‌خواهند؟” آن شخص پاسخ داد “گرسنه‌اند و نان می‌خواهند.” و ماری آنتوانت گفت: “حالا که نان نیست چرا شیرینی نمی‌خورند!”») وست دربارۀ مقایسه خودش با استفان هاوکینگ نیز گفت: «او هم همیشه ایده‌ها و نظریه‌هایش را تغییر می‌داد. چیزی را که صحتش را ثابت می‌کرد بعدها تکذیب می‌کرد و زیر سوال می‌برد»

   

Kanye West
شبیه استیون هاوکینگ هستم!کانیا وست در گفتگویی در مجلۀ هالیوود ریپورتر گفت که در حال نوشتن کتابی فلسفی است.گراتومیک - به گفتۀ او این کتاب که «Break The Simulation» نام دارد به تشنگی جامعه نسبت به مسئله عکس‌برداری می‌پردازد.وست که ظاهرا در حال حاضر مشغول تولید آلبوم جدیدی است در هالیوود ریپورتر با یک طراح داخلی به نام اکسل ورورد که شهرت جهانی دارد به گفتگو نشست. او در این گفتگو اشاره کرد که در حال نوشتن کتابی فلسفی دربارۀ مفهومی جدید است که مدت‌هاست به آن فکر می‌کرده است.«در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی فلسفی به نام “Break The Simulation” هستم. این فلسفه یا بهتر است بگویم مفهوم – چون فسلفه بار سنگینی دارد – دربارۀ عکاس‌برداری است. من دربارۀ عکس هیچ طرفی را نمی‌گیرم، دربارۀ اینکه آدما نسبت به مسئله عکس و عکس‌برداری دچار عقده و وسواس شده‌اند. چون عکس‌برداری آدم را از زمان حال خارج می‌کند و به زمان گذشته یا زمان آینده می‌برد.»«عکس‌برداری را می‌توان برای تهیه سند و تاریخ استفاده کرد اما خیلی اوقات انسان‌ها را تصاحب می‌کند. مردم زمان زیادی را به مرور خاطراتشان اختصاص می‌دهند. همیشه می‌خواهند تاریخ چیزی را بدانند، که البته خیلی مهم است اما من فکر می‌کنم اهمیت بیش از حد به آن داده شده است.»او در بخش دیگری از این گفتگو خودش را با استفان هاوکینگ و همسرش (کیم کارداشیان) را با ماری آنتوانت! مقایسه کرد و گفت: «من فکر می‌کنم او ماری آنتوانت زمانۀ ماست» (ماری آنتوانت ملکۀ اتریشی خوش‌گذران و ولخرج و منفور فرانسه بود. از معروفترین افسانه‌ها دربارۀ او این است که در زمان قحطیِ فرانسه و انقلابِ مردم از کسی پرسید “مردم چه می‌خواهند؟” آن شخص پاسخ داد “گرسنه‌اند و نان می‌خواهند.” و ماری آنتوانت گفت: “حالا که نان نیست چرا شیرینی نمی‌خورند!”») وست دربارۀ مقایسه خودش با استفان هاوکینگ نیز گفت: «او هم همیشه ایده‌ها و نظریه‌هایش را تغییر می‌داد. چیزی را که صحتش را ثابت می‌کرد بعدها تکذیب می‌کرد و زیر سوال می‌برد»   

شبیه استیون هاوکینگ هستم!

کانیا وست در گفتگویی در مجلۀ هالیوود ریپورتر گفت که در حال نوشتن کتابی فلسفی است.

گراتومیک - به گفتۀ او این کتاب که «Break The Simulation» نام دارد به تشنگی جامعه نسبت به مسئله عکس‌برداری می‌پردازد.

وست که ظاهرا در حال حاضر مشغول تولید آلبوم جدیدی است در هالیوود ریپورتر با یک طراح داخلی به نام اکسل ورورد که شهرت جهانی دارد به گفتگو نشست. او در این گفتگو اشاره کرد که در حال نوشتن کتابی فلسفی دربارۀ مفهومی جدید است که مدت‌هاست به آن فکر می‌کرده است.

«در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی فلسفی به نام “Break The Simulation” هستم. این فلسفه یا بهتر است بگویم مفهوم – چون فسلفه بار سنگینی دارد – دربارۀ عکاس‌برداری است. من دربارۀ عکس هیچ طرفی را نمی‌گیرم، دربارۀ اینکه آدما نسبت به مسئله عکس و عکس‌برداری دچار عقده و وسواس شده‌اند. چون عکس‌برداری آدم را از زمان حال خارج می‌کند و به زمان گذشته یا زمان آینده می‌برد.»

«عکس‌برداری را می‌توان برای تهیه سند و تاریخ استفاده کرد اما خیلی اوقات انسان‌ها را تصاحب می‌کند. مردم زمان زیادی را به مرور خاطراتشان اختصاص می‌دهند. همیشه می‌خواهند تاریخ چیزی را بدانند، که البته خیلی مهم است اما من فکر می‌کنم اهمیت بیش از حد به آن داده شده است.»

او در بخش دیگری از این گفتگو خودش را با استفان هاوکینگ و همسرش (کیم کارداشیان) را با ماری آنتوانت! مقایسه کرد و گفت: «من فکر می‌کنم او ماری آنتوانت زمانۀ ماست» (ماری آنتوانت ملکۀ اتریشی خوش‌گذران و ولخرج و منفور فرانسه بود. از معروفترین افسانه‌ها دربارۀ او این است که در زمان قحطیِ فرانسه و انقلابِ مردم از کسی پرسید “مردم چه می‌خواهند؟” آن شخص پاسخ داد “گرسنه‌اند و نان می‌خواهند.” و ماری آنتوانت گفت: “حالا که نان نیست چرا شیرینی نمی‌خورند!”») وست دربارۀ مقایسه خودش با استفان هاوکینگ نیز گفت: «او هم همیشه ایده‌ها و نظریه‌هایش را تغییر می‌داد. چیزی را که صحتش را ثابت می‌کرد بعدها تکذیب می‌کرد و زیر سوال می‌برد»

   
کانیا وست
انتشار کتابی فلسفی از کانیا وست
2018 / 04 / 16
Kanye West Kanye West news آخرین خبر از کانیا وست اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کانیا وست خبرای جدید ازکانیا وست درباره کانیا وست کانیا وست
More