×
×  دانلود مرتضی پاشایی گفتگوی جدید با پدر مرتضی پاشایی

گفتگوی جدید با پدر مرتضی پاشایی

امسال مراسم سالگرد مرتضی پاشایی با شکوه ویژه‌ای برگزار خواهد شد

پدر مرتضی پاشایی در آستانه سالگرد درگذشت این خواننده پرطرفدار پاپ جزئیاتی را از برگزاری مراسم یادبود این خواننده عنوان کرد.

ناصر پاشایی از دوستداران وی خواست که در مراسم یادبودی که خانواده این خواننده تدارک دیده اند شرکت کنند...

به سال‌روز درگذشت مرتضی پاشایی نزدیک می شویم. چه برنامه هایی بابت این موضوع دارید؟

مسال در نظر داریم مراسم باشکوهی به مناسبت سومین سالگرد فوت مرتضی در بهشت زهرا برگزار کنیم و تعدادی از آقایان که طرفدار مرتضی پاشایی هستند اسپانسر شده اند و می خواهند در مراکز مختلف مراسم های بزرگی را برای سومین سالگرد مرتضی برگزار کنند. مرتضی همیشه به سومین علاقه زیادی داشت و سه سال از نظر او جالب بود امسال مراسم های باشکوهی را در پیش رو داریم. انشالله 23 آبان منتظرتان هستیم.

سه سال بدون مرتضی چگونه به شما گذشت؟

واقعا دوری مرتضی برای ما روز به روز بیشتر خودش را نشان می دهد و سخت است. ولی انقدر سر مزار مرتضی مردم لطف دارند و حتی وسط هفته هم که ما می رویم همیشه شلوغ است و ما احساس می کنیم همه به ما دلداری می دهند و می گویند مرتضی فقط فرزند شما نیست و فرزند ما هم هست. این دلداری ها برای ما موثر است و باعث آرامش ما می شود.

در این سه سال اتفاقات و حواشی زیادی از طرف اطرافیان شما به وجود آمد. کمی درمورد حواشی صحبت کنیم. این حجم اطلاع رسانی که شاهد بودیم چه دلیلی دارد و چرا بعضی ها سعی کردند درجه حواشی این اتفاق را بالا و بالاتر ببرند.

به قول یکی از دوستان آفتابی در دل شب خودش را نمایان کرد و رفت. مرتضی به یکباره آمد و خودش را در تاریکی نشلن داد و رفت. همانطور که دیدید جمعیت کثیری در تهران و بهشت زهرا نزدیک به هفت میلیون نفر آمده بودند که رییس سازمان بهشت زهرا می گفت من هنوز همچنین جمعیتی در بهشت زهرا ندیده ام. برای یک فردی که در این حد معروف می شود حواشی همیشه هست و من فکر می کنم یک مقدار از این حواشی طبیعی بود. کسی که این همه طرفدار دارد حواشی زیادی هم برای او پیش می آید.

صحبت هایی درمورد یک سری آثار تصویری با صدای مرتضی بود که در حال ویرایش و ادیت است و قرار است که منتشر شود. آیا این موضوع صحت دارد و از طرف خانواده پاشایی این موضوع به رسمیت شمرده می شود؟

تاجایی که من می دانم در زمانی که مرتضی در قید حیات بود دوستان اقداماتی کرده بودند که با 16 دوربین کارها را گرفته اند و قرار است مجوز برای ما بگیرند و توسط ارشاد پخش کنند و هنوز در این مورد وارد جلسه ای نشده ایم.

درمورد جزییات مراسم بزرگداشت مرتضی برای امسال صحبت کنیم. ایا اطلاع رسانی خواهد شد و چیزی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت؟

امسال 23 آبان باشکوه ترین مراسم سالگرد مرتضی را در بهشت زهرا و یکی از هتل های تهران برگزار خواهیم کرد. مراسم صبح است و انشالله برنامه ریزی می کنیم که بعدازظهر آن روز در یکی از فرهنگسراها برنامه داشته باشیم و انشالله جزئیات این مراسم تا هفته آینده مشخص می شود.

Morteza Pashaei
امسال مراسم سالگرد مرتضی پاشایی با شکوه ویژه‌ای برگزار خواهد شدپدر مرتضی پاشایی در آستانه سالگرد درگذشت این خواننده پرطرفدار پاپ جزئیاتی را از برگزاری مراسم یادبود این خواننده عنوان کرد.ناصر پاشایی از دوستداران وی خواست که در مراسم یادبودی که خانواده این خواننده تدارک دیده اند شرکت کنند...به سال‌روز درگذشت مرتضی پاشایی نزدیک می شویم. چه برنامه هایی بابت این موضوع دارید؟مسال در نظر داریم مراسم باشکوهی به مناسبت سومین سالگرد فوت مرتضی در بهشت زهرا برگزار کنیم و تعدادی از آقایان که طرفدار مرتضی پاشایی هستند اسپانسر شده اند و می خواهند در مراکز مختلف مراسم های بزرگی را برای سومین سالگرد مرتضی برگزار کنند. مرتضی همیشه به سومین علاقه زیادی داشت و سه سال از نظر او جالب بود امسال مراسم های باشکوهی را در پیش رو داریم. انشالله 23 آبان منتظرتان هستیم.سه سال بدون مرتضی چگونه به شما گذشت؟واقعا دوری مرتضی برای ما روز به روز بیشتر خودش را نشان می دهد و سخت است. ولی انقدر سر مزار مرتضی مردم لطف دارند و حتی وسط هفته هم که ما می رویم همیشه شلوغ است و ما احساس می کنیم همه به ما دلداری می دهند و می گویند مرتضی فقط فرزند شما نیست و فرزند ما هم هست. این دلداری ها برای ما موثر است و باعث آرامش ما می شود.در این سه سال اتفاقات و حواشی زیادی از طرف اطرافیان شما به وجود آمد. کمی درمورد حواشی صحبت کنیم. این حجم اطلاع رسانی که شاهد بودیم چه دلیلی دارد و چرا بعضی ها سعی کردند درجه حواشی این اتفاق را بالا و بالاتر ببرند.به قول یکی از دوستان آفتابی در دل شب خودش را نمایان کرد و رفت. مرتضی به یکباره آمد و خودش را در تاریکی نشلن داد و رفت. همانطور که دیدید جمعیت کثیری در تهران و بهشت زهرا نزدیک به هفت میلیون نفر آمده بودند که رییس سازمان بهشت زهرا می گفت من هنوز همچنین جمعیتی در بهشت زهرا ندیده ام. برای یک فردی که در این حد معروف می شود حواشی همیشه هست و من فکر می کنم یک مقدار از این حواشی طبیعی بود. کسی که این همه طرفدار دارد حواشی زیادی هم برای او پیش می آید.صحبت هایی درمورد یک سری آثار تصویری با صدای مرتضی بود که در حال ویرایش و ادیت است و قرار است که منتشر شود. آیا این موضوع صحت دارد و از طرف خانواده پاشایی این موضوع به رسمیت شمرده می شود؟تاجایی که من می دانم در زمانی که مرتضی در قید حیات بود دوستان اقداماتی کرده بودند که با 16 دوربین کارها را گرفته اند و قرار است مجوز برای ما بگیرند و توسط ارشاد پخش کنند و هنوز در این مورد وارد جلسه ای نشده ایم.درمورد جزییات مراسم بزرگداشت مرتضی برای امسال صحبت کنیم. ایا اطلاع رسانی خواهد شد و چیزی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت؟امسال 23 آبان باشکوه ترین مراسم سالگرد مرتضی را در بهشت زهرا و یکی از هتل های تهران برگزار خواهیم کرد. مراسم صبح است و انشالله برنامه ریزی می کنیم که بعدازظهر آن روز در یکی از فرهنگسراها برنامه داشته باشیم و انشالله جزئیات این مراسم تا هفته آینده مشخص می شود.

امسال مراسم سالگرد مرتضی پاشایی با شکوه ویژه‌ای برگزار خواهد شد

پدر مرتضی پاشایی در آستانه سالگرد درگذشت این خواننده پرطرفدار پاپ جزئیاتی را از برگزاری مراسم یادبود این خواننده عنوان کرد.

ناصر پاشایی از دوستداران وی خواست که در مراسم یادبودی که خانواده این خواننده تدارک دیده اند شرکت کنند...

به سال‌روز درگذشت مرتضی پاشایی نزدیک می شویم. چه برنامه هایی بابت این موضوع دارید؟

مسال در نظر داریم مراسم باشکوهی به مناسبت سومین سالگرد فوت مرتضی در بهشت زهرا برگزار کنیم و تعدادی از آقایان که طرفدار مرتضی پاشایی هستند اسپانسر شده اند و می خواهند در مراکز مختلف مراسم های بزرگی را برای سومین سالگرد مرتضی برگزار کنند. مرتضی همیشه به سومین علاقه زیادی داشت و سه سال از نظر او جالب بود امسال مراسم های باشکوهی را در پیش رو داریم. انشالله 23 آبان منتظرتان هستیم.

سه سال بدون مرتضی چگونه به شما گذشت؟

واقعا دوری مرتضی برای ما روز به روز بیشتر خودش را نشان می دهد و سخت است. ولی انقدر سر مزار مرتضی مردم لطف دارند و حتی وسط هفته هم که ما می رویم همیشه شلوغ است و ما احساس می کنیم همه به ما دلداری می دهند و می گویند مرتضی فقط فرزند شما نیست و فرزند ما هم هست. این دلداری ها برای ما موثر است و باعث آرامش ما می شود.

در این سه سال اتفاقات و حواشی زیادی از طرف اطرافیان شما به وجود آمد. کمی درمورد حواشی صحبت کنیم. این حجم اطلاع رسانی که شاهد بودیم چه دلیلی دارد و چرا بعضی ها سعی کردند درجه حواشی این اتفاق را بالا و بالاتر ببرند.

به قول یکی از دوستان آفتابی در دل شب خودش را نمایان کرد و رفت. مرتضی به یکباره آمد و خودش را در تاریکی نشلن داد و رفت. همانطور که دیدید جمعیت کثیری در تهران و بهشت زهرا نزدیک به هفت میلیون نفر آمده بودند که رییس سازمان بهشت زهرا می گفت من هنوز همچنین جمعیتی در بهشت زهرا ندیده ام. برای یک فردی که در این حد معروف می شود حواشی همیشه هست و من فکر می کنم یک مقدار از این حواشی طبیعی بود. کسی که این همه طرفدار دارد حواشی زیادی هم برای او پیش می آید.

صحبت هایی درمورد یک سری آثار تصویری با صدای مرتضی بود که در حال ویرایش و ادیت است و قرار است که منتشر شود. آیا این موضوع صحت دارد و از طرف خانواده پاشایی این موضوع به رسمیت شمرده می شود؟

تاجایی که من می دانم در زمانی که مرتضی در قید حیات بود دوستان اقداماتی کرده بودند که با 16 دوربین کارها را گرفته اند و قرار است مجوز برای ما بگیرند و توسط ارشاد پخش کنند و هنوز در این مورد وارد جلسه ای نشده ایم.

درمورد جزییات مراسم بزرگداشت مرتضی برای امسال صحبت کنیم. ایا اطلاع رسانی خواهد شد و چیزی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت؟

امسال 23 آبان باشکوه ترین مراسم سالگرد مرتضی را در بهشت زهرا و یکی از هتل های تهران برگزار خواهیم کرد. مراسم صبح است و انشالله برنامه ریزی می کنیم که بعدازظهر آن روز در یکی از فرهنگسراها برنامه داشته باشیم و انشالله جزئیات این مراسم تا هفته آینده مشخص می شود.

مرتضی پاشایی
گفتگوی جدید با پدر مرتضی پاشایی
2017 / 10 / 30
Morteza Pashaei Morteza Pashaei news آخرین خبر از مرتضی پاشایی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مرتضی پاشایی خبرای جدید ازمرتضی پاشایی درباره مرتضی پاشایی مرتضی پاشایی
More