×
×  دانلود امیرعباس گلاب گفتگوی کوتاه با امیرعباس گلاب

گفتگوی کوتاه با امیرعباس گلاب

آلبومم آماده انتشار است

این خواننده با حضور در نمایشگاه مطبوعات با دوستدارانش برای اولین‌بار از نزدیک دیدار کرد

امیرعباس گلاب»در حالی مهمان نمایشگاه مطبوعات بود که دهها طرفدار او از حدود دو ساعت پیش از حضورش در محوطه راهرو 4 و راهرو 5 نمایشگاه حضور داشتند. این خواننده هم پس از حضور در نمایشگاه مطبوعات با اکثر دوستدارانش عکس‌هایی را به یادگار ثبت کرد و با آنها دیدار صمیمانه‌ای داشت. اما پیش از دیدار امیرعباس گلاب با دوستدارانش گپ کوتاهی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

امیرعباس گلاب درباره جدیدترین فعالیت‌های خود به این نکات اشاره کرد:«به دلیل اینکه اخیراً موفق به شروع فعالیت‌های رسمی خودم شده‌ام قصد دارم یک استارت خوب برای کارها داشته باشم و در تلاش هستیم تا اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه آلبوم را منتشر کنیم. آلبوم در حال حاضر آماده است اما قصد داریم تا پیش از آن دو یا سه تک‌‌آهنگ به مخاطبان ارائه خواهیم کرد. قصد داریم برای این قطعات هم موزیک‌ویدئو تهیه کنم.»

او سپس درباره حضورش در سینما و اینکه آیا قصد انتشار قطعات فیلم قاتل اهلی را دارد گفت: «قطعات فیلم‌سینمایی «قاتل اهلی» با موضوع آن فیلم تهیه شد و قصد ندارم آنها را به عنوان تک‌آهنگ منتشر کنم و صرفاً مختص همان پروژه خواهد بود. در حال بررسی هستیم که بازیگری برای من خوب هست یا نه؟ اما اگر حضور من در سینما به کنسرت‌ها لطمه بزند این کار را نمی‌کنیم.»

گلاب سپس از برگزاری کنسرت تهران خود در اواخر آذرماه خبر داد:«درباره کنسرت تهران باید بگویم که زمانش قطعی شده و اواخر آذرماه خواهد بود اما جزئیات تاریخ به زودی از طریق شرکت «اکسیر نوین» اعلام می‌شود. در این کنسرت هم قصد دارم سه قطعه از آلبوم جدید را بخوانم.»

این خواننده نهایتاً اظهار داشت: امیدوارم حمایت  رسانه ها از خوانندگان جوان بیشتر شود تا بتوانیم شاهد آثار و فعالیت‌های بهتر و بیشتر آنها در عرصه موسیقی رسمی باشیم.

amir abbas golab
آلبومم آماده انتشار استاین خواننده با حضور در نمایشگاه مطبوعات با دوستدارانش برای اولین‌بار از نزدیک دیدار کردامیرعباس گلاب»در حالی مهمان نمایشگاه مطبوعات بود که دهها طرفدار او از حدود دو ساعت پیش از حضورش در محوطه راهرو 4 و راهرو 5 نمایشگاه حضور داشتند. این خواننده هم پس از حضور در نمایشگاه مطبوعات با اکثر دوستدارانش عکس‌هایی را به یادگار ثبت کرد و با آنها دیدار صمیمانه‌ای داشت. اما پیش از دیدار امیرعباس گلاب با دوستدارانش گپ کوتاهی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:امیرعباس گلاب درباره جدیدترین فعالیت‌های خود به این نکات اشاره کرد:«به دلیل اینکه اخیراً موفق به شروع فعالیت‌های رسمی خودم شده‌ام قصد دارم یک استارت خوب برای کارها داشته باشم و در تلاش هستیم تا اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه آلبوم را منتشر کنیم. آلبوم در حال حاضر آماده است اما قصد داریم تا پیش از آن دو یا سه تک‌‌آهنگ به مخاطبان ارائه خواهیم کرد. قصد داریم برای این قطعات هم موزیک‌ویدئو تهیه کنم.»او سپس درباره حضورش در سینما و اینکه آیا قصد انتشار قطعات فیلم قاتل اهلی را دارد گفت: «قطعات فیلم‌سینمایی «قاتل اهلی» با موضوع آن فیلم تهیه شد و قصد ندارم آنها را به عنوان تک‌آهنگ منتشر کنم و صرفاً مختص همان پروژه خواهد بود. در حال بررسی هستیم که بازیگری برای من خوب هست یا نه؟ اما اگر حضور من در سینما به کنسرت‌ها لطمه بزند این کار را نمی‌کنیم.»گلاب سپس از برگزاری کنسرت تهران خود در اواخر آذرماه خبر داد:«درباره کنسرت تهران باید بگویم که زمانش قطعی شده و اواخر آذرماه خواهد بود اما جزئیات تاریخ به زودی از طریق شرکت «اکسیر نوین» اعلام می‌شود. در این کنسرت هم قصد دارم سه قطعه از آلبوم جدید را بخوانم.»این خواننده نهایتاً اظهار داشت: امیدوارم حمایت  رسانه ها از خوانندگان جوان بیشتر شود تا بتوانیم شاهد آثار و فعالیت‌های بهتر و بیشتر آنها در عرصه موسیقی رسمی باشیم.

آلبومم آماده انتشار است

این خواننده با حضور در نمایشگاه مطبوعات با دوستدارانش برای اولین‌بار از نزدیک دیدار کرد

امیرعباس گلاب»در حالی مهمان نمایشگاه مطبوعات بود که دهها طرفدار او از حدود دو ساعت پیش از حضورش در محوطه راهرو 4 و راهرو 5 نمایشگاه حضور داشتند. این خواننده هم پس از حضور در نمایشگاه مطبوعات با اکثر دوستدارانش عکس‌هایی را به یادگار ثبت کرد و با آنها دیدار صمیمانه‌ای داشت. اما پیش از دیدار امیرعباس گلاب با دوستدارانش گپ کوتاهی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

امیرعباس گلاب درباره جدیدترین فعالیت‌های خود به این نکات اشاره کرد:«به دلیل اینکه اخیراً موفق به شروع فعالیت‌های رسمی خودم شده‌ام قصد دارم یک استارت خوب برای کارها داشته باشم و در تلاش هستیم تا اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه آلبوم را منتشر کنیم. آلبوم در حال حاضر آماده است اما قصد داریم تا پیش از آن دو یا سه تک‌‌آهنگ به مخاطبان ارائه خواهیم کرد. قصد داریم برای این قطعات هم موزیک‌ویدئو تهیه کنم.»

او سپس درباره حضورش در سینما و اینکه آیا قصد انتشار قطعات فیلم قاتل اهلی را دارد گفت: «قطعات فیلم‌سینمایی «قاتل اهلی» با موضوع آن فیلم تهیه شد و قصد ندارم آنها را به عنوان تک‌آهنگ منتشر کنم و صرفاً مختص همان پروژه خواهد بود. در حال بررسی هستیم که بازیگری برای من خوب هست یا نه؟ اما اگر حضور من در سینما به کنسرت‌ها لطمه بزند این کار را نمی‌کنیم.»

گلاب سپس از برگزاری کنسرت تهران خود در اواخر آذرماه خبر داد:«درباره کنسرت تهران باید بگویم که زمانش قطعی شده و اواخر آذرماه خواهد بود اما جزئیات تاریخ به زودی از طریق شرکت «اکسیر نوین» اعلام می‌شود. در این کنسرت هم قصد دارم سه قطعه از آلبوم جدید را بخوانم.»

این خواننده نهایتاً اظهار داشت: امیدوارم حمایت  رسانه ها از خوانندگان جوان بیشتر شود تا بتوانیم شاهد آثار و فعالیت‌های بهتر و بیشتر آنها در عرصه موسیقی رسمی باشیم.

امیرعباس گلاب
گفتگوی کوتاه با امیرعباس گلاب
2017 / 11 / 04
Amir Abbas Golab Amir abbas Golab news آخرین خبر از امیرعباس گلاب اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ امیرعباس گلاب خبر جدید در مورد امیرعباس گلاب خبرای جدید ازامیرعباس گلاب درباره امیرعباس گلاب
More