×
×  دانلود مسعود شجاعی طباطبایی دفاع مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی از آثار مذهبی

دفاع مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی از آثار مذهبی

ما را به خاطر پرداختن به مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند

مدیر مرکز هنرهای تجسمی گفت: آثار برخی هنرمندان به گونه‌ای است که انگار در پاریس زندگی می‌کنند!

یعنی آثارشان هیچ تناسبی با فضا و زیبایی‌شناسی بومی کشور ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به به خاطر فعالیت در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند!

سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: افتخار می‌کنیم که تمامی فعالیت‌های مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با رویکرد مسائل مذهبی و یا مقابله با جبهه استکبار و دفاع از مظلومین جهان است.

شجاعی ادامه داد: بسیار عجیب است که در فضای هنرهای تجسمی کشور، نگاه روشنفکرمآبانه و غربی حاکم است؛ آثاری که در گالری‌های برخی هنرمندان وجود دارد به گونه‌ای است که انگار آن هنرمند در پاریس زندگی می‌کند! یعنی آثارش هیچ تناسبی با فضا و زیبایی‌شناسی بومی کشورمان ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به خاطر فعالیت در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند؛ مثلاً وقتی که برنامه‌های هنری با موضوع مردم مظلوم میانمار برگزار می‌کنیم و به سکوت مجامع بین‌المللی و رسانه‌های غربی در برابر این فاجعه اعتراض می‌کنیم به ما خرده می‌گیرند که چرا به مسائل میانمار می‌پردازید؟! و یا زمانی که به سراغ موضوعاتی همچون مظلومیت مردم یمن، مدافعان حرم و در رأس آنها شهید معزز حججی می‌رویم به ما انتقاد می‌کنند؛ در حالی که این ما هستیم که باید از آنها خرده بگیریم که چرا عزیزانی که از تمام هستی خود گذشته‌اند را مورد بی‌مهری قرار می‌دهند؟!

وی افزود: امروز ما هستیم که باید سوال کنیم که آنها چه پاسخی در قبال بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات کشور و وضعیت نابسامان جامعه هنری دارند؟ فضایی که در آن صرفاً «هنر برای هنر» مطرح می‌شود و نمود آن به اشکال مختلفی در گالری‌ها نمود می‌یابد و با این وضعیت، هنرمندان جوان ما را سردرگم می‌کنند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با اشاره به لزوم وجود نهادی که در این زمینه ایجاد هم‌افزایی کند گفت: بحمدالله ما در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در پی دستیابی به چنین هدفی هستیم.

وی تاکید کرد: به ضرس قاطع می‌گویم دوره مطالبه‌گری چنین هنرمندانی گذشته است و امروز ما باید از آنها مطالبه کنیم؛ مدیران فرهنگی ارشد ما چرا متوجه نمی‌شوند که چنین جریان عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ وجود دارد؟ چرا متوجه اتفاقات مهمی مثل مدافعان حرم و شهید حججی که برای ما یک نمونه بود نمی‌شوند؟ زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا گستاخانه ایرانی‌ها را تروریست می‌خواند چرا نباید به این اتفاقات واکنش نشان دهیم؟ ما موظف هستیم که فعالیت در حوزه مسائل ارزشی را ادامه دهیم و مدیران فرهنگی کشور به خصوص در وزارت فخیمه ارشاد باید در این زمینه تدابیری بیاندیشند.

Music and Art
ما را به خاطر پرداختن به مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهندمدیر مرکز هنرهای تجسمی گفت: آثار برخی هنرمندان به گونه‌ای است که انگار در پاریس زندگی می‌کنند!یعنی آثارشان هیچ تناسبی با فضا و زیبایی‌شناسی بومی کشور ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به به خاطر فعالیت در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند!سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: افتخار می‌کنیم که تمامی فعالیت‌های مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با رویکرد مسائل مذهبی و یا مقابله با جبهه استکبار و دفاع از مظلومین جهان است.شجاعی ادامه داد: بسیار عجیب است که در فضای هنرهای تجسمی کشور، نگاه روشنفکرمآبانه و غربی حاکم است؛ آثاری که در گالری‌های برخی هنرمندان وجود دارد به گونه‌ای است که انگار آن هنرمند در پاریس زندگی می‌کند! یعنی آثارش هیچ تناسبی با فضا و زیبایی‌شناسی بومی کشورمان ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به خاطر فعالیت در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند؛ مثلاً وقتی که برنامه‌های هنری با موضوع مردم مظلوم میانمار برگزار می‌کنیم و به سکوت مجامع بین‌المللی و رسانه‌های غربی در برابر این فاجعه اعتراض می‌کنیم به ما خرده می‌گیرند که چرا به مسائل میانمار می‌پردازید؟! و یا زمانی که به سراغ موضوعاتی همچون مظلومیت مردم یمن، مدافعان حرم و در رأس آنها شهید معزز حججی می‌رویم به ما انتقاد می‌کنند؛ در حالی که این ما هستیم که باید از آنها خرده بگیریم که چرا عزیزانی که از تمام هستی خود گذشته‌اند را مورد بی‌مهری قرار می‌دهند؟!وی افزود: امروز ما هستیم که باید سوال کنیم که آنها چه پاسخی در قبال بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات کشور و وضعیت نابسامان جامعه هنری دارند؟ فضایی که در آن صرفاً «هنر برای هنر» مطرح می‌شود و نمود آن به اشکال مختلفی در گالری‌ها نمود می‌یابد و با این وضعیت، هنرمندان جوان ما را سردرگم می‌کنند.مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با اشاره به لزوم وجود نهادی که در این زمینه ایجاد هم‌افزایی کند گفت: بحمدالله ما در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در پی دستیابی به چنین هدفی هستیم.وی تاکید کرد: به ضرس قاطع می‌گویم دوره مطالبه‌گری چنین هنرمندانی گذشته است و امروز ما باید از آنها مطالبه کنیم؛ مدیران فرهنگی ارشد ما چرا متوجه نمی‌شوند که چنین جریان عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ وجود دارد؟ چرا متوجه اتفاقات مهمی مثل مدافعان حرم و شهید حججی که برای ما یک نمونه بود نمی‌شوند؟ زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا گستاخانه ایرانی‌ها را تروریست می‌خواند چرا نباید به این اتفاقات واکنش نشان دهیم؟ ما موظف هستیم که فعالیت در حوزه مسائل ارزشی را ادامه دهیم و مدیران فرهنگی کشور به خصوص در وزارت فخیمه ارشاد باید در این زمینه تدابیری بیاندیشند.

ما را به خاطر پرداختن به مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند

مدیر مرکز هنرهای تجسمی گفت: آثار برخی هنرمندان به گونه‌ای است که انگار در پاریس زندگی می‌کنند!

یعنی آثارشان هیچ تناسبی با فضا و زیبایی‌شناسی بومی کشور ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به به خاطر فعالیت در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند!

سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: افتخار می‌کنیم که تمامی فعالیت‌های مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با رویکرد مسائل مذهبی و یا مقابله با جبهه استکبار و دفاع از مظلومین جهان است.

شجاعی ادامه داد: بسیار عجیب است که در فضای هنرهای تجسمی کشور، نگاه روشنفکرمآبانه و غربی حاکم است؛ آثاری که در گالری‌های برخی هنرمندان وجود دارد به گونه‌ای است که انگار آن هنرمند در پاریس زندگی می‌کند! یعنی آثارش هیچ تناسبی با فضا و زیبایی‌شناسی بومی کشورمان ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به خاطر فعالیت در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می‌دهند؛ مثلاً وقتی که برنامه‌های هنری با موضوع مردم مظلوم میانمار برگزار می‌کنیم و به سکوت مجامع بین‌المللی و رسانه‌های غربی در برابر این فاجعه اعتراض می‌کنیم به ما خرده می‌گیرند که چرا به مسائل میانمار می‌پردازید؟! و یا زمانی که به سراغ موضوعاتی همچون مظلومیت مردم یمن، مدافعان حرم و در رأس آنها شهید معزز حججی می‌رویم به ما انتقاد می‌کنند؛ در حالی که این ما هستیم که باید از آنها خرده بگیریم که چرا عزیزانی که از تمام هستی خود گذشته‌اند را مورد بی‌مهری قرار می‌دهند؟!

وی افزود: امروز ما هستیم که باید سوال کنیم که آنها چه پاسخی در قبال بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات کشور و وضعیت نابسامان جامعه هنری دارند؟ فضایی که در آن صرفاً «هنر برای هنر» مطرح می‌شود و نمود آن به اشکال مختلفی در گالری‌ها نمود می‌یابد و با این وضعیت، هنرمندان جوان ما را سردرگم می‌کنند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با اشاره به لزوم وجود نهادی که در این زمینه ایجاد هم‌افزایی کند گفت: بحمدالله ما در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در پی دستیابی به چنین هدفی هستیم.

وی تاکید کرد: به ضرس قاطع می‌گویم دوره مطالبه‌گری چنین هنرمندانی گذشته است و امروز ما باید از آنها مطالبه کنیم؛ مدیران فرهنگی ارشد ما چرا متوجه نمی‌شوند که چنین جریان عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ وجود دارد؟ چرا متوجه اتفاقات مهمی مثل مدافعان حرم و شهید حججی که برای ما یک نمونه بود نمی‌شوند؟ زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا گستاخانه ایرانی‌ها را تروریست می‌خواند چرا نباید به این اتفاقات واکنش نشان دهیم؟ ما موظف هستیم که فعالیت در حوزه مسائل ارزشی را ادامه دهیم و مدیران فرهنگی کشور به خصوص در وزارت فخیمه ارشاد باید در این زمینه تدابیری بیاندیشند.

مسعود شجاعی طباطبایی
دفاع مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی از آثار مذهبی
2017 / 11 / 13
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از مسعود شجاعی طباطبایی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مسعود شجاعی طباطبایی خبرای جدید ازمسعود شجاعی طباطبایی درباره مسعود شجاعی طباطبایی مسعود شجاعی طباطبایی
More