×
×  دانلود گروه اپیکور ایا اپیکور بند مجوز میگیرد

ایا اپیکور بند مجوز میگیرد

وطن پرستی یا سواستفاده از حواشی

تغییر جهت به سبک اپیکور بند

بعد از بوجود آمدن حواشی اخیر در ارتباط با سخنرانی توهین آمیز دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم مردم و هم هنرمندان به این سخنرانی واکنش نشان دادند و این خیلی هم خوب است،

ولی حالا وقت آن شده کسانی که تا دیروز سعی در تقلید رفتار غربی و امریکایی داشته اند بیایند دیروز خود و کل جامعه ی غرب را نقد کنند تا به هدف جدیدشان برسند.

دقیقا همان افرادی که نمادی از زندگی غربی بوده اند امروز آنچنان تغییر جهت داده اند که اگر آدم شک نکند خیلی عجیب است.

اینجاست که مخاطب باید باهوش باشد و هنرمند را از هنرمندنما تشخیص دهد، مگر این امریکایی که امروز گروه اپیکور آن را نقد میکند بعد از سخنرانی ترامپ بوجود آمده؟ چرا تا دیروز این حرف را برای مردم نمیزدید؟ نکند نان و یا نامی در این تغییر جهت باشد!!! نکند آن خبر مجوز گرفتن رپ در آینده ای نزدیک را شنیده اید و حالا اینگونه شده اید؟

چرا آن امریکایی که امروز بقول شما پر از جوانان بنگی و فقر است را تا قبل از این اتفاق نمی دیدید؟

گفتید حالا که بازار داغ است و مردم احساساتی اند بهتر است به این جهت برویم، هم برای آینده خوب است و هم الان بازتاب خوبی دارد چون مردم میگویند به به چه هنرمندان غیوری داریم!

اما مطمعن باشید که در اشتباهید، ما مردمی باهوش داریم که حداقل یادشان هست شما همان هایی هستید که اتاق های مه گرفته و پر از دود که نماد نشئه بازی و خوشی های کاذب است را به نمایش میگذاشتید و یا چند دختر با لباس چسبان را دور یک پسر نشان داده اید که خود نماد بردگی جنسی است، این را بدانید و یادتان نرود مخاطب این حزب باد بودن را تشخیص میدهد...

   

منبع:وب سایت گراتومیک

EpiCure Band
وطن پرستی یا سواستفاده از حواشیتغییر جهت به سبک اپیکور بندبعد از بوجود آمدن حواشی اخیر در ارتباط با سخنرانی توهین آمیز دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم مردم و هم هنرمندان به این سخنرانی واکنش نشان دادند و این خیلی هم خوب است،ولی حالا وقت آن شده کسانی که تا دیروز سعی در تقلید رفتار غربی و امریکایی داشته اند بیایند دیروز خود و کل جامعه ی غرب را نقد کنند تا به هدف جدیدشان برسند.دقیقا همان افرادی که نمادی از زندگی غربی بوده اند امروز آنچنان تغییر جهت داده اند که اگر آدم شک نکند خیلی عجیب است.اینجاست که مخاطب باید باهوش باشد و هنرمند را از هنرمندنما تشخیص دهد، مگر این امریکایی که امروز گروه اپیکور آن را نقد میکند بعد از سخنرانی ترامپ بوجود آمده؟ چرا تا دیروز این حرف را برای مردم نمیزدید؟ نکند نان و یا نامی در این تغییر جهت باشد!!! نکند آن خبر مجوز گرفتن رپ در آینده ای نزدیک را شنیده اید و حالا اینگونه شده اید؟چرا آن امریکایی که امروز بقول شما پر از جوانان بنگی و فقر است را تا قبل از این اتفاق نمی دیدید؟گفتید حالا که بازار داغ است و مردم احساساتی اند بهتر است به این جهت برویم، هم برای آینده خوب است و هم الان بازتاب خوبی دارد چون مردم میگویند به به چه هنرمندان غیوری داریم!اما مطمعن باشید که در اشتباهید، ما مردمی باهوش داریم که حداقل یادشان هست شما همان هایی هستید که اتاق های مه گرفته و پر از دود که نماد نشئه بازی و خوشی های کاذب است را به نمایش میگذاشتید و یا چند دختر با لباس چسبان را دور یک پسر نشان داده اید که خود نماد بردگی جنسی است، این را بدانید و یادتان نرود مخاطب این حزب باد بودن را تشخیص میدهد...   منبع:وب سایت گراتومیک

وطن پرستی یا سواستفاده از حواشی

تغییر جهت به سبک اپیکور بند

بعد از بوجود آمدن حواشی اخیر در ارتباط با سخنرانی توهین آمیز دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم مردم و هم هنرمندان به این سخنرانی واکنش نشان دادند و این خیلی هم خوب است،

ولی حالا وقت آن شده کسانی که تا دیروز سعی در تقلید رفتار غربی و امریکایی داشته اند بیایند دیروز خود و کل جامعه ی غرب را نقد کنند تا به هدف جدیدشان برسند.

دقیقا همان افرادی که نمادی از زندگی غربی بوده اند امروز آنچنان تغییر جهت داده اند که اگر آدم شک نکند خیلی عجیب است.

اینجاست که مخاطب باید باهوش باشد و هنرمند را از هنرمندنما تشخیص دهد، مگر این امریکایی که امروز گروه اپیکور آن را نقد میکند بعد از سخنرانی ترامپ بوجود آمده؟ چرا تا دیروز این حرف را برای مردم نمیزدید؟ نکند نان و یا نامی در این تغییر جهت باشد!!! نکند آن خبر مجوز گرفتن رپ در آینده ای نزدیک را شنیده اید و حالا اینگونه شده اید؟

چرا آن امریکایی که امروز بقول شما پر از جوانان بنگی و فقر است را تا قبل از این اتفاق نمی دیدید؟

گفتید حالا که بازار داغ است و مردم احساساتی اند بهتر است به این جهت برویم، هم برای آینده خوب است و هم الان بازتاب خوبی دارد چون مردم میگویند به به چه هنرمندان غیوری داریم!

اما مطمعن باشید که در اشتباهید، ما مردمی باهوش داریم که حداقل یادشان هست شما همان هایی هستید که اتاق های مه گرفته و پر از دود که نماد نشئه بازی و خوشی های کاذب است را به نمایش میگذاشتید و یا چند دختر با لباس چسبان را دور یک پسر نشان داده اید که خود نماد بردگی جنسی است، این را بدانید و یادتان نرود مخاطب این حزب باد بودن را تشخیص میدهد...

   

منبع:وب سایت گراتومیک

گروه اپیکور
ایا اپیکور بند مجوز میگیرد
2017 / 10 / 17
آموزش موسیقی ایا اپیکور بند مجوز میگیرد دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More