×
×  دانلود تالار وحدت بازسازی تالار وحدت

بازسازی تالار وحدت

تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شود

در پی بهره‌برداری‌های خارج از کاربری مهم‌ترین سالن موسیقی کشور تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شود

مجموعه تالارهای وحدت و رودکی که امسال پنجاه ساله می‌شوند؛ در طی سال‌های اخیر صدمات متعددی را تحمل کرده‌اند و به گفته مدیران آن نیازمند بازسازی هستند.

تالار وحدت از زمان آغاز مدیریت علی اکبر صفی پور، روزهای تلخی را پشت سر گذاشته است. این تالار به همراه تالار رودکی در آستانه پنجاه سالگی قرار دارند. استفاده‌هایی که در طی این سال ها از این دو سالن شده است به قدری دور از کاربری آن بودهکه بارها اعتراض اهالی موسیقی را به همراه داشته است. از جمله آنها می توان به برگزاری همایش چاپ و برگزاری نمایشگاه ماشین و رونمایی از خودرو رنو اشاره کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به صدماتی که تالار در طی این مدت متحمل شده است؛ به تدریج بازسازی آن آغاز شده باشد. علی اکبر صفی پور در مورد بازسازی تالار وحدت می‌گوید: عامل باعث می شود ما نتوانیم تالار وحدت را برای مدتی تعطیل کنیم؛ یکی اینکه تعطیلی مهمترین سالن کشور و برنامه هایی که سالانه در آن برگزار می شود، اتفاق خوبی نیست. دوم اینکه شاید در شرایط فعلی ما انقدر پول و اعتبار نداشته باشیم که تالار وحدت را یک سال تعطیل و همه بخش های آن را بازسازی کنیم. از همین رو ما در حال حاضر مشغول انجام بازسازی آن به صورت تدریجی هستیم برای مثال صندلی های تالار وحدت به تدریج بازسازی و مرمت می شوند و در حال حاضر نیمی از کارهای آن به پایان رسیده است.

او ادامه می‌دهد: تمام پنجره های تالار وحدت به صورت تدریجی در حال تعویض است ضمن اینکه چنین کاری در بخشی از تجهیزات هم انجام می شود برای مثال سال گذشته یک دستگاه تهویه را تعویض کردیم و در نظر داریم ۲ دستگاه دیگر را هم تعویض کنیم تا سیستم تهویه تالار وحدت هم برای زمستان و هم برای تابستان به‌روز شود. در ادامه همین موضوع تجهیز نور، صدا و تصویر در برنامه ما وجود دارد که به تدریج انجام می شود.

پیش از تالار وحدت پروسه بازسازی تئاتر شهر آغاز شده بود. این پروسه نیز قرار بود به صورت مرحله به مرحله انجام شود که نتیجه چندان موفقی نداشت و هر یک از سالن‌ها با تاخیرهای عجیب آماده بهره برداری شدند. حال باید دید تالار وحدت و رودکی نیز با این مشکلات مواجه خواهند شد یا خیر.

talar vahdat
تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شوددر پی بهره‌برداری‌های خارج از کاربری مهم‌ترین سالن موسیقی کشور تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شودمجموعه تالارهای وحدت و رودکی که امسال پنجاه ساله می‌شوند؛ در طی سال‌های اخیر صدمات متعددی را تحمل کرده‌اند و به گفته مدیران آن نیازمند بازسازی هستند.تالار وحدت از زمان آغاز مدیریت علی اکبر صفی پور، روزهای تلخی را پشت سر گذاشته است. این تالار به همراه تالار رودکی در آستانه پنجاه سالگی قرار دارند. استفاده‌هایی که در طی این سال ها از این دو سالن شده است به قدری دور از کاربری آن بودهکه بارها اعتراض اهالی موسیقی را به همراه داشته است. از جمله آنها می توان به برگزاری همایش چاپ و برگزاری نمایشگاه ماشین و رونمایی از خودرو رنو اشاره کرد.به نظر می‌رسد با توجه به صدماتی که تالار در طی این مدت متحمل شده است؛ به تدریج بازسازی آن آغاز شده باشد. علی اکبر صفی پور در مورد بازسازی تالار وحدت می‌گوید: عامل باعث می شود ما نتوانیم تالار وحدت را برای مدتی تعطیل کنیم؛ یکی اینکه تعطیلی مهمترین سالن کشور و برنامه هایی که سالانه در آن برگزار می شود، اتفاق خوبی نیست. دوم اینکه شاید در شرایط فعلی ما انقدر پول و اعتبار نداشته باشیم که تالار وحدت را یک سال تعطیل و همه بخش های آن را بازسازی کنیم. از همین رو ما در حال حاضر مشغول انجام بازسازی آن به صورت تدریجی هستیم برای مثال صندلی های تالار وحدت به تدریج بازسازی و مرمت می شوند و در حال حاضر نیمی از کارهای آن به پایان رسیده است.او ادامه می‌دهد: تمام پنجره های تالار وحدت به صورت تدریجی در حال تعویض است ضمن اینکه چنین کاری در بخشی از تجهیزات هم انجام می شود برای مثال سال گذشته یک دستگاه تهویه را تعویض کردیم و در نظر داریم ۲ دستگاه دیگر را هم تعویض کنیم تا سیستم تهویه تالار وحدت هم برای زمستان و هم برای تابستان به‌روز شود. در ادامه همین موضوع تجهیز نور، صدا و تصویر در برنامه ما وجود دارد که به تدریج انجام می شود.پیش از تالار وحدت پروسه بازسازی تئاتر شهر آغاز شده بود. این پروسه نیز قرار بود به صورت مرحله به مرحله انجام شود که نتیجه چندان موفقی نداشت و هر یک از سالن‌ها با تاخیرهای عجیب آماده بهره برداری شدند. حال باید دید تالار وحدت و رودکی نیز با این مشکلات مواجه خواهند شد یا خیر.

تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شود

در پی بهره‌برداری‌های خارج از کاربری مهم‌ترین سالن موسیقی کشور تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شود

مجموعه تالارهای وحدت و رودکی که امسال پنجاه ساله می‌شوند؛ در طی سال‌های اخیر صدمات متعددی را تحمل کرده‌اند و به گفته مدیران آن نیازمند بازسازی هستند.

تالار وحدت از زمان آغاز مدیریت علی اکبر صفی پور، روزهای تلخی را پشت سر گذاشته است. این تالار به همراه تالار رودکی در آستانه پنجاه سالگی قرار دارند. استفاده‌هایی که در طی این سال ها از این دو سالن شده است به قدری دور از کاربری آن بودهکه بارها اعتراض اهالی موسیقی را به همراه داشته است. از جمله آنها می توان به برگزاری همایش چاپ و برگزاری نمایشگاه ماشین و رونمایی از خودرو رنو اشاره کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به صدماتی که تالار در طی این مدت متحمل شده است؛ به تدریج بازسازی آن آغاز شده باشد. علی اکبر صفی پور در مورد بازسازی تالار وحدت می‌گوید: عامل باعث می شود ما نتوانیم تالار وحدت را برای مدتی تعطیل کنیم؛ یکی اینکه تعطیلی مهمترین سالن کشور و برنامه هایی که سالانه در آن برگزار می شود، اتفاق خوبی نیست. دوم اینکه شاید در شرایط فعلی ما انقدر پول و اعتبار نداشته باشیم که تالار وحدت را یک سال تعطیل و همه بخش های آن را بازسازی کنیم. از همین رو ما در حال حاضر مشغول انجام بازسازی آن به صورت تدریجی هستیم برای مثال صندلی های تالار وحدت به تدریج بازسازی و مرمت می شوند و در حال حاضر نیمی از کارهای آن به پایان رسیده است.

او ادامه می‌دهد: تمام پنجره های تالار وحدت به صورت تدریجی در حال تعویض است ضمن اینکه چنین کاری در بخشی از تجهیزات هم انجام می شود برای مثال سال گذشته یک دستگاه تهویه را تعویض کردیم و در نظر داریم ۲ دستگاه دیگر را هم تعویض کنیم تا سیستم تهویه تالار وحدت هم برای زمستان و هم برای تابستان به‌روز شود. در ادامه همین موضوع تجهیز نور، صدا و تصویر در برنامه ما وجود دارد که به تدریج انجام می شود.

پیش از تالار وحدت پروسه بازسازی تئاتر شهر آغاز شده بود. این پروسه نیز قرار بود به صورت مرحله به مرحله انجام شود که نتیجه چندان موفقی نداشت و هر یک از سالن‌ها با تاخیرهای عجیب آماده بهره برداری شدند. حال باید دید تالار وحدت و رودکی نیز با این مشکلات مواجه خواهند شد یا خیر.

تالار وحدت
بازسازی تالار وحدت
2017 / 11 / 10
Music and Art Music and Art news talar vahdat talar vahdat news آخرین خبر از تالار وحدت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ تالار وحدت خبر جدید در مورد تالار وحدت خبرای جدید ازتالار وحدت درباره تالار وحدت
More