×
×  دانلود لوریس چکناواریان گفتگو با لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر

گفتگو با لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر

موسیقی ایرانی با شعر توام است

لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر، گفت: موسیقی ایرانی توام با شعر است، یعنی موسیقی هایی که با شعر عجین هستند، هویت ایرانی دارد.

لوریس چکناواریان درباره اهدای آثارش به موزه موسیقی، اظهار کرد: در ۶۲ سال فعالیت در عرصه موسیقی حدود ۹۰ جلد نوشته یعنی تقریبا ۱۰ هزار پارتیتور داشتم که از اهمیت بسیاری برخوردار بود که تصمیم گرفتم این آثار را به موزه موسیقی اهدا کنم.

وی با اشاره به اینکه نمی توانستم آثارم را در خانه بایگانی کنم، ادامه داد: در همه نقاط دنیا بیشتر آهنگسازان آثارشان را به موزه های مطرح در کشورها اهدا می کنند تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثاری که با زحمت بسیار تولید شده نباید در خانه بایگانی شود و همچنین من ترجیح دادم که این آثار را بدست ناشران نیز نسپارم.

این رهبر ارکستر افزود: نمی توانستم نوشته هایم را به ناشران برای چاپ بدهم چراکه ناشران از این آثار برای فروش و کسب درآمد استفاده می کنند اما در این اهدا مقاصد مادی را مد نظر نداشتم.

چکناواریان هدف اصلی اهدای آثارش به موزه موسیقی را مورد مطالعه قرار گرفتن نوشته هایش توسط جوانان دانست و گفت: من می خواستم همه اهالی موسیقی بخصوص جوانان بتوانند از آثارم استفاده کنند و این نوشته ها را مورد مطالعه قرار دهند. در حال حاضر با اهدای این ۹۰جلد نوشته علاقمندان به راحتی می توانند به موسیقی و متن های موسیقی دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد خانه موزه اختصاصی برای آثارش دردسرهای بسیاری دارد، یادآور شد: وقتی موزه ای برای موسیقی ساخته شده و فعالیت می کند دیگر احتیاجی به ایجاد خانه موزه نیست.

این آهنگساز در ادامه درباره تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر امور فرهنگی و هنری دانشجویان، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر توانسته دانشجویان باسواد و کارآزموده ای را در عرصه موسیقی آموزش دهد که بسیار خوب درخشیده اند.

Loris Tjeknavorian
موسیقی ایرانی با شعر توام استلوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر، گفت: موسیقی ایرانی توام با شعر است، یعنی موسیقی هایی که با شعر عجین هستند، هویت ایرانی دارد.لوریس چکناواریان درباره اهدای آثارش به موزه موسیقی، اظهار کرد: در ۶۲ سال فعالیت در عرصه موسیقی حدود ۹۰ جلد نوشته یعنی تقریبا ۱۰ هزار پارتیتور داشتم که از اهمیت بسیاری برخوردار بود که تصمیم گرفتم این آثار را به موزه موسیقی اهدا کنم.وی با اشاره به اینکه نمی توانستم آثارم را در خانه بایگانی کنم، ادامه داد: در همه نقاط دنیا بیشتر آهنگسازان آثارشان را به موزه های مطرح در کشورها اهدا می کنند تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثاری که با زحمت بسیار تولید شده نباید در خانه بایگانی شود و همچنین من ترجیح دادم که این آثار را بدست ناشران نیز نسپارم.این رهبر ارکستر افزود: نمی توانستم نوشته هایم را به ناشران برای چاپ بدهم چراکه ناشران از این آثار برای فروش و کسب درآمد استفاده می کنند اما در این اهدا مقاصد مادی را مد نظر نداشتم.چکناواریان هدف اصلی اهدای آثارش به موزه موسیقی را مورد مطالعه قرار گرفتن نوشته هایش توسط جوانان دانست و گفت: من می خواستم همه اهالی موسیقی بخصوص جوانان بتوانند از آثارم استفاده کنند و این نوشته ها را مورد مطالعه قرار دهند. در حال حاضر با اهدای این ۹۰جلد نوشته علاقمندان به راحتی می توانند به موسیقی و متن های موسیقی دسترسی پیدا کنند.وی با اشاره به اینکه ایجاد خانه موزه اختصاصی برای آثارش دردسرهای بسیاری دارد، یادآور شد: وقتی موزه ای برای موسیقی ساخته شده و فعالیت می کند دیگر احتیاجی به ایجاد خانه موزه نیست.این آهنگساز در ادامه درباره تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر امور فرهنگی و هنری دانشجویان، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر توانسته دانشجویان باسواد و کارآزموده ای را در عرصه موسیقی آموزش دهد که بسیار خوب درخشیده اند.

موسیقی ایرانی با شعر توام است

لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر، گفت: موسیقی ایرانی توام با شعر است، یعنی موسیقی هایی که با شعر عجین هستند، هویت ایرانی دارد.

لوریس چکناواریان درباره اهدای آثارش به موزه موسیقی، اظهار کرد: در ۶۲ سال فعالیت در عرصه موسیقی حدود ۹۰ جلد نوشته یعنی تقریبا ۱۰ هزار پارتیتور داشتم که از اهمیت بسیاری برخوردار بود که تصمیم گرفتم این آثار را به موزه موسیقی اهدا کنم.

وی با اشاره به اینکه نمی توانستم آثارم را در خانه بایگانی کنم، ادامه داد: در همه نقاط دنیا بیشتر آهنگسازان آثارشان را به موزه های مطرح در کشورها اهدا می کنند تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثاری که با زحمت بسیار تولید شده نباید در خانه بایگانی شود و همچنین من ترجیح دادم که این آثار را بدست ناشران نیز نسپارم.

این رهبر ارکستر افزود: نمی توانستم نوشته هایم را به ناشران برای چاپ بدهم چراکه ناشران از این آثار برای فروش و کسب درآمد استفاده می کنند اما در این اهدا مقاصد مادی را مد نظر نداشتم.

چکناواریان هدف اصلی اهدای آثارش به موزه موسیقی را مورد مطالعه قرار گرفتن نوشته هایش توسط جوانان دانست و گفت: من می خواستم همه اهالی موسیقی بخصوص جوانان بتوانند از آثارم استفاده کنند و این نوشته ها را مورد مطالعه قرار دهند. در حال حاضر با اهدای این ۹۰جلد نوشته علاقمندان به راحتی می توانند به موسیقی و متن های موسیقی دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد خانه موزه اختصاصی برای آثارش دردسرهای بسیاری دارد، یادآور شد: وقتی موزه ای برای موسیقی ساخته شده و فعالیت می کند دیگر احتیاجی به ایجاد خانه موزه نیست.

این آهنگساز در ادامه درباره تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر امور فرهنگی و هنری دانشجویان، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر توانسته دانشجویان باسواد و کارآزموده ای را در عرصه موسیقی آموزش دهد که بسیار خوب درخشیده اند.

لوریس چکناواریان
گفتگو با لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر
2017 / 11 / 27
Loris Tjeknavorian Loris Tjeknavorian news آخرین خبر از لوریس چکناواریان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد لوریس چکناواریان خبرای جدید ازلوریس چکناواریان درباره لوریس چکناواریان لوریس چکناواریان
More