×
×  دانلود سینا شعبانخانی انتشار قطعه جدید و برگزاری کنسرت سینا شعبانخانی

انتشار قطعه جدید و برگزاری کنسرت سینا شعبانخانی

انتشار قطعه جدید سینا شعبانخانی

خواننده ماه عسل بیستم آذر ماه روی صحنه می‌رود

مدیر برنامه های سینا شعبانخانی گفت: قرار است در سوم آذرماه که روز تولد سینا شعبانخوانی است یکی از این قطعات منتشر شود اما در حال حاضر درباره انتشار قطعه مورد نظر تصمیم گیری نشده است.

کامبیز طاهری مدیر برنامه های سینا شعبانخانی خواننده موسیقی پاپ  درباره آخرین فعالیت های کاری این هنرمند گفت: قطعات جدیدی از سینا شعبانخانی در آذرماه منتشر می شود و این خواننده به دنبال کسب مجوز برای برگزاری کنسرت در تهران است.

وی درباره قطعاتی که قرار است منشر شود اظهار کرد: اسم قطعات هنوز نهایی نشده و تصمیم گرفته نشده است که بین 4 قطعه ساخته شده کدام یک منتشر شود.

مدیر برنامه سینا شعبانخانی ادامه داد: قرار است در سوم آذرماه که روز تولد سینا شعبانخوانی است یکی از این قطعات منتشر شود اما در حال حاضر درباره انتشار قطعه مورد نظر تصمیم گیری نکردیم.

طاهری درباره افرادی که در ساخت این قطعات نقش داشته اند بیان کرد: علاوه بر شخص سینا شعبانخانی، حامد برادران، معین راهبر و شجاعت شفائی همکاری داشتند اما اکثر همکاری ها با حامد برادران انجام شده است.

وی درباره کنسرت موسیقی سینا شعبانخانی و برگزاری آن توضیح داد: کنسرت این خواننده قرار است در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود و این روزها در مراحل نهایی اخذ مجوز قرار دارد تا در بیستم آذرماه روی صحنه رود. شکل کاری این خواننده تا امروز این گونه بوده است که آلبوم منتشر نکند و آثار خود را به صورت تک قطعه به مخاطبان عرضه کند بنابراین قطعاتی که تا امروز به صورت تک قطعه منتشر شده اند مثل تیتراژ ماه عسل در این کنسرت اجرا می شوند.

مدیر برنامه سینا شعبانخانی به کنسرت های شهرستانی این خواننده نیز اشاره کرد و افزود: پس از ماه صفر قرار است در شهرهای بندر عباس، اهواز، سمنان، رشت، ساری و کرمان کنسرت برگزار کنیم اما با توجه به این که اداره کل اخذ مجوز در شهرستان ها قواعد خاص خود را برای صدور مجوز دارد معمولا تا یک ماه قبل از زمان مورد نظر خواننده، زمان برگزاری مشخص نمی شود.

طاهری خاطرنشان کرد: کنسرت سینا شعبانخوانی در ماه بهمن در شهر بندر عباس و در ماه اسفند در شهر اهواز برگزار می شود و همچنین به دنبال برگزاری کنسرت در شهر کرمان برای بار دوم هستیم اما زمان آن تا امروز هنوز مشخص نشده است.

Sina ShabanKhani
انتشار قطعه جدید سینا شعبانخانیخواننده ماه عسل بیستم آذر ماه روی صحنه می‌رودمدیر برنامه های سینا شعبانخانی گفت: قرار است در سوم آذرماه که روز تولد سینا شعبانخوانی است یکی از این قطعات منتشر شود اما در حال حاضر درباره انتشار قطعه مورد نظر تصمیم گیری نشده است.کامبیز طاهری مدیر برنامه های سینا شعبانخانی خواننده موسیقی پاپ  درباره آخرین فعالیت های کاری این هنرمند گفت: قطعات جدیدی از سینا شعبانخانی در آذرماه منتشر می شود و این خواننده به دنبال کسب مجوز برای برگزاری کنسرت در تهران است.وی درباره قطعاتی که قرار است منشر شود اظهار کرد: اسم قطعات هنوز نهایی نشده و تصمیم گرفته نشده است که بین 4 قطعه ساخته شده کدام یک منتشر شود.مدیر برنامه سینا شعبانخانی ادامه داد: قرار است در سوم آذرماه که روز تولد سینا شعبانخوانی است یکی از این قطعات منتشر شود اما در حال حاضر درباره انتشار قطعه مورد نظر تصمیم گیری نکردیم.طاهری درباره افرادی که در ساخت این قطعات نقش داشته اند بیان کرد: علاوه بر شخص سینا شعبانخانی، حامد برادران، معین راهبر و شجاعت شفائی همکاری داشتند اما اکثر همکاری ها با حامد برادران انجام شده است.وی درباره کنسرت موسیقی سینا شعبانخانی و برگزاری آن توضیح داد: کنسرت این خواننده قرار است در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود و این روزها در مراحل نهایی اخذ مجوز قرار دارد تا در بیستم آذرماه روی صحنه رود. شکل کاری این خواننده تا امروز این گونه بوده است که آلبوم منتشر نکند و آثار خود را به صورت تک قطعه به مخاطبان عرضه کند بنابراین قطعاتی که تا امروز به صورت تک قطعه منتشر شده اند مثل تیتراژ ماه عسل در این کنسرت اجرا می شوند.مدیر برنامه سینا شعبانخانی به کنسرت های شهرستانی این خواننده نیز اشاره کرد و افزود: پس از ماه صفر قرار است در شهرهای بندر عباس، اهواز، سمنان، رشت، ساری و کرمان کنسرت برگزار کنیم اما با توجه به این که اداره کل اخذ مجوز در شهرستان ها قواعد خاص خود را برای صدور مجوز دارد معمولا تا یک ماه قبل از زمان مورد نظر خواننده، زمان برگزاری مشخص نمی شود.طاهری خاطرنشان کرد: کنسرت سینا شعبانخوانی در ماه بهمن در شهر بندر عباس و در ماه اسفند در شهر اهواز برگزار می شود و همچنین به دنبال برگزاری کنسرت در شهر کرمان برای بار دوم هستیم اما زمان آن تا امروز هنوز مشخص نشده است.

انتشار قطعه جدید سینا شعبانخانی

خواننده ماه عسل بیستم آذر ماه روی صحنه می‌رود

مدیر برنامه های سینا شعبانخانی گفت: قرار است در سوم آذرماه که روز تولد سینا شعبانخوانی است یکی از این قطعات منتشر شود اما در حال حاضر درباره انتشار قطعه مورد نظر تصمیم گیری نشده است.

کامبیز طاهری مدیر برنامه های سینا شعبانخانی خواننده موسیقی پاپ  درباره آخرین فعالیت های کاری این هنرمند گفت: قطعات جدیدی از سینا شعبانخانی در آذرماه منتشر می شود و این خواننده به دنبال کسب مجوز برای برگزاری کنسرت در تهران است.

وی درباره قطعاتی که قرار است منشر شود اظهار کرد: اسم قطعات هنوز نهایی نشده و تصمیم گرفته نشده است که بین 4 قطعه ساخته شده کدام یک منتشر شود.

مدیر برنامه سینا شعبانخانی ادامه داد: قرار است در سوم آذرماه که روز تولد سینا شعبانخوانی است یکی از این قطعات منتشر شود اما در حال حاضر درباره انتشار قطعه مورد نظر تصمیم گیری نکردیم.

طاهری درباره افرادی که در ساخت این قطعات نقش داشته اند بیان کرد: علاوه بر شخص سینا شعبانخانی، حامد برادران، معین راهبر و شجاعت شفائی همکاری داشتند اما اکثر همکاری ها با حامد برادران انجام شده است.

وی درباره کنسرت موسیقی سینا شعبانخانی و برگزاری آن توضیح داد: کنسرت این خواننده قرار است در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود و این روزها در مراحل نهایی اخذ مجوز قرار دارد تا در بیستم آذرماه روی صحنه رود. شکل کاری این خواننده تا امروز این گونه بوده است که آلبوم منتشر نکند و آثار خود را به صورت تک قطعه به مخاطبان عرضه کند بنابراین قطعاتی که تا امروز به صورت تک قطعه منتشر شده اند مثل تیتراژ ماه عسل در این کنسرت اجرا می شوند.

مدیر برنامه سینا شعبانخانی به کنسرت های شهرستانی این خواننده نیز اشاره کرد و افزود: پس از ماه صفر قرار است در شهرهای بندر عباس، اهواز، سمنان، رشت، ساری و کرمان کنسرت برگزار کنیم اما با توجه به این که اداره کل اخذ مجوز در شهرستان ها قواعد خاص خود را برای صدور مجوز دارد معمولا تا یک ماه قبل از زمان مورد نظر خواننده، زمان برگزاری مشخص نمی شود.

طاهری خاطرنشان کرد: کنسرت سینا شعبانخوانی در ماه بهمن در شهر بندر عباس و در ماه اسفند در شهر اهواز برگزار می شود و همچنین به دنبال برگزاری کنسرت در شهر کرمان برای بار دوم هستیم اما زمان آن تا امروز هنوز مشخص نشده است.

سینا شعبانخانی
انتشار قطعه جدید و برگزاری کنسرت سینا شعبانخانی
2017 / 11 / 15
Sina Shabankhani Sina ShabanKhani news آخرین خبر از سینا شعبانخانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سینا شعبانخانی خبرای جدید ازسینا شعبانخانی درباره سینا شعبانخانی سینا شعبانخانی
More