×
×  دانلود سیروان خسروی فصل جدید فعالیت های سیروان خسروی

فصل جدید فعالیت های سیروان خسروی

کنسرت‌های جدید سیروان خسروی

از همراهی با بهنام صفوی تا لغو کنسرت ها

گراتومیکسیروان خسروی که تابستان امسال تمامی اجراهایش را به دلیل همراهی با مردم در شرایط بد اقتصادی لغو کرد و پس از آن به‌جز یک اجرا برای بهنام صفوی دیگر روی صحنه حضور نیافت، فصل جدیدی از فعالیت‌هایش را از اسفندماه امسال آغاز می‌کند.

این خواننده در روزهای ۲۶،۲۵،۲۴ و ۲۷ اسفند در سالن ایرانیان به روی صحنه می‌رود.

سیروان معمولاً پس از یک دوره فعالیت فشرده مدتی را استراحت می‌کند تا با ایده‌ها و آثار جدیدی به صحنه بازگردد. او زمستان سال 95 نیز پس از یک سال دوری به صحنه بازگشت و تا تابستان 97 کنسرت‌های موفقی را در تهران و شهرستان‌ها برگزار کرد.

بلیت‌فروشی اجراهای جدید سیروان خسروی به‌‌زودی در وب‌سایت zbelit.com انجام خواهد شد.

  

Sirvan Khosravi
کنسرت‌های جدید سیروان خسرویاز همراهی با بهنام صفوی تا لغو کنسرت هاگراتومیک -  سیروان خسروی که تابستان امسال تمامی اجراهایش را به دلیل همراهی با مردم در شرایط بد اقتصادی لغو کرد و پس از آن به‌جز یک اجرا برای بهنام صفوی دیگر روی صحنه حضور نیافت، فصل جدیدی از فعالیت‌هایش را از اسفندماه امسال آغاز می‌کند.این خواننده در روزهای ۲۶،۲۵،۲۴ و ۲۷ اسفند در سالن ایرانیان به روی صحنه می‌رود.سیروان معمولاً پس از یک دوره فعالیت فشرده مدتی را استراحت می‌کند تا با ایده‌ها و آثار جدیدی به صحنه بازگردد. او زمستان سال 95 نیز پس از یک سال دوری به صحنه بازگشت و تا تابستان 97 کنسرت‌های موفقی را در تهران و شهرستان‌ها برگزار کرد.بلیت‌فروشی اجراهای جدید سیروان خسروی به‌‌زودی در وب‌سایت zbelit.com انجام خواهد شد.  

کنسرت‌های جدید سیروان خسروی

از همراهی با بهنام صفوی تا لغو کنسرت ها

گراتومیکسیروان خسروی که تابستان امسال تمامی اجراهایش را به دلیل همراهی با مردم در شرایط بد اقتصادی لغو کرد و پس از آن به‌جز یک اجرا برای بهنام صفوی دیگر روی صحنه حضور نیافت، فصل جدیدی از فعالیت‌هایش را از اسفندماه امسال آغاز می‌کند.

این خواننده در روزهای ۲۶،۲۵،۲۴ و ۲۷ اسفند در سالن ایرانیان به روی صحنه می‌رود.

سیروان معمولاً پس از یک دوره فعالیت فشرده مدتی را استراحت می‌کند تا با ایده‌ها و آثار جدیدی به صحنه بازگردد. او زمستان سال 95 نیز پس از یک سال دوری به صحنه بازگشت و تا تابستان 97 کنسرت‌های موفقی را در تهران و شهرستان‌ها برگزار کرد.

بلیت‌فروشی اجراهای جدید سیروان خسروی به‌‌زودی در وب‌سایت zbelit.com انجام خواهد شد.

  
سیروان خسروی
فصل جدید فعالیت های سیروان خسروی
2019 / 02 / 13
Sirvan Khosravi Sirvan Khosravi news آخرین خبر از سیروان خسروی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سیروان خسروی خبرای جدید ازسیروان خسروی درباره سیروان خسروی سیروان خسروی
More